Værktøjer

Denne sektion byder på en række interaktive værktøjer og skabeloner. Værktøjerne og skabelonerne er udviklet for og/eller af Udbudsportalen eller indsamlet andetsteds fra.

Hvordan kan jeg bruge sektionen?
Nogle af værktøjerne hjælper dig i dit arbejde med et konkret udbud. Det drejer sig om fx CPV-automaten, som hjælper dig med at finde den rette CPV-kode eller Den Ansvarlige Indkøber, som hjælper dig med at stille krav om ansvarlighed. Andre værktøjer har et mere inspirerende sigte. Det gælder fx IKU-værktøjet, som bl.a. hjælper dig med at beregne, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat.