Værktøjer

Denne sektion byder på en række interaktive værktøjer og skabeloner, som hjælper dig i dit arbejde med udbud. De fleste af værktøjerne og skabelonerne er udviklet for og/eller af Udbudsportalen. Resten er indsamlet andetsteds fra.

Den 1. januar trådte en ny udbudslov i kraft. Lovkompasset og CPV-automaten er derfor under opdatering.

Hvordan kan jeg bruge sektionen?
Nogen af værktøjerne hjælper dig, sammen med skabelonerne, i dit arbejde med et konkret udbud. Det drejer sig om fx CPV-automaten, som hjælper dig med at finde den rette CPV-kode, eller Den Ansvarlige Indkøber, som hjælper dig med at stille krav om ansvarlighed, eller Tro- og loveerklæringerne.

Andre værktøjer har et mere inspirerende sigte. Det gælder fx IKU-væktøjet, som bl.a. hjælper dig med at beregne, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat.