Udbudsnetværket

Udbudsportalen faciliterer et netværk, der er henvendt til medarbejdere fra offentlige myndigheder. Målet er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling mellem personer, der i praksis arbejder med udbud og offentlig-privat samarbejde.

Der afholdes 2 årlige møder á 2 dages varighed med overnatning. Møderne holdes skiftevis på Sjælland, Fyn og i Jylland. Til arrangementerne inviteres advokater, konsulenter mv. til at holde oplæg, ligesom der er tid til plenumdrøftelse og erfaringsudveksling. Eksempler på emner, der har været drøftet er: Pointmodeller, alternative tilbud og forbehold, rammeaftaler, sociale klausuler, it-kontrakter, kontrolbud, aktindsigt i forbindelse med udbud mv.

Næste møde afholdes den 18. og 19. september i Aalborg (nærmere info følger)

Målgruppe Udbudsnetværket henvender sig udelukkende til medarbejdere i offentlige myndigheder (ordregiversiden) og ikke til private leverandører. Udbudsnetværket er relevant for:

  • Indkøbsansvarlige
  • Udbudsjurister og -konsulenter
  • Juridiske medarbejdere
  • Projektledere, der har berøring med udbud
  • Stabsmedarbejdere og andre centralt placerede medarbejdere, som jævnligt indgår aftaler på kommunens vegne

Kontaktperson og tilmelding Har du spørgsmål eller ønsker du at indmelde dig i Udbudsnetværket, så kontakt;

Sekretær Pia Rasmussen (pcr@kl.dk) – 3370 3341.

Medlemskab af Udbudsnetværket koster 6.700 kr. pr. person ex. moms for et år (Medlemskabet er personligt). Medlemskabet dækker overnatning på hotel, forplejning, materialer mv. til 2 møder á 2 dages varighed. Indmelding kan ske på alle tidspunkter af året. Der er en bindingsperiode på et år (12 mdr.).

Udbudsnetværket tæller i dag ca. 45 medlemmer, hvoraf en del har været med fra start, dvs. 2009. Der er både kommuner, regioner og statslige myndigheder repræsenteret i netværket.