Konkurrenceudsættelse på velfærdsområdet

Der er relativt få erfaringer med konkurrenceudsættelse på velfærdsområdet.

Forklaringerne herpå er mange. F.eks. er der begrænsede markedserfaringer for flere af opgaverne på området. Offentlige beslutningstagere tøver samtidig ofte med at konkurrenceudsætte centrale velfærdsopgaver, som går tæt på borgere og brugere.

Velfærdsområdet er interessant set med udbudsbriller. Området udgør en væsentlig andel af de kommunale budgetter og der er et stigende økonomisk pres på området,  bl.a. grundet den demografiske udvikling. Dette skaber et behov for effektiviseringer – og udbud og konkurrenceudsættelse kan formentlig bidrage til effektiviseringen af området.

Udbudsportalen har igennem flere år – bl.a via tværoffentlige projekter – arbejdet aktivt for at bidrage til dels at markedsmodne velfærdsområdet, dels at få sat konkurrenceudsættelse af velfærdsområdet på dagsordenen. Det er der kommet flere (lettere) analyser ud af; ideoplæg og potentialeafklaringer.