Udbudsstrategien

En udbudsstrategi angiver, hvornår udbud og konkurrenceudsættelse skal anvendes og med hvilket formål.

Udbudsstrategien kan biddrage til at informere omverden, men kan også bruges til at holde det korrekte fokus i arbejdet med udbud og konkurrenceudsættelse.

Der kan ikke gives en facitliste på, hvad der skal være indeholdt i en udbudsstrategi. Men typisk er det de strategiske aspekter i forhold til udbud og konkurrenceudsættelse, der klarlægges her – konkret hvornår og hvorfor udbud anvendes.

Det er lidt med forskel, hvor konkret emnerne behandles. Nogle steder angiver udbudsstrategien konkrete mål for anvendelsen af konkurrenceudsættelse, konkrete initiativer, der skal sættes i gang med henblik på at nå målene og en konkret plan for opfølgning. Andre steder har udbudsstrategien mere karakter af  hensigtserklæringer, eller skitseringer af hvilke forhold, der taler for en anvendelse af udbud og konkurrenceudsættelse.

Der er ikke én tilgang, detaljeringsgrad, der er mere rigtig end en anden. Detaljeringsgraden skal passe til arbejdet med og tilgangen til udbud og konkurrenceudsættelse i øvrigt.

Herudover varierer udbudsstrategier primært som følge af at tilgangen til udbud og konkurrenceudsættelse er forskellig:

  • Formålet med udbud og konkurrenceudsættelse
    Helt overordnet er udbud et middel til effektivisering. Men en effektivisering kan udmøntes på forskellig vis. Er formålet at opnå en opgaveløsning, der er så billig, som mulig? Eller er der fokus på at få ændret arbejdsgangene mv. med henblik på gevinster på længere sigt? Eller skal konkurrenceudsættelsen ses som en forsøg på at fremme innovation? Og er der forskel på formålet afhængigt af opgaven?
  • Anvendelsen af udbud
    For mange opgaver og ydelser er det formentlig en selvfølge, at anvende private aktører, fordi kommunerne ikke slev har kompetencen eller kapacitet til at levere de pågældende ydelser. For andre typer af opgaver afhænger brugen af private leverandører traditionelt af lokale og konkrete forhold, fx historiske forhold og/eller den konkrete organisering i kommune. Endelig er der en række af de opgaver som kommunerne varetager, som historisk set kun sjældent varetages af private. Hvad er tilgangen for de enkelte opgavetyper og områder?

Læs mere:

Udbudsplanen

Udbudspolitikken