Sundhed og forebyggelse

I forbindelse med tre netværksgruppeforløb er der udarbejdet en række kortlægninger, redskaber og analyser i henhold til mulighederne for konkurrenceudsættelse af sundheds- og forebyggelsesindsatsen i kommunerne.

Find produkterne i nedenstående faner i form af henholdvis inspirationsoplæg og potentialeafklaringer.

Kommunerne har det overordnede ansvar for at skabe sunde rammer for borgernes liv. Sundheds- og forebyggelsesindsatsen går på tværs af kommunen og råder over mange virkemidler – fra sunde dagpasningstilbud og skoler, over fritids- og idrætsmuligheder, sikker trafik og rent miljø, til sunde og aktive udfoldelsesmuligheder for ældre.

Inspirationsoplæg
Nedenfor finder du et inspirationsoplæg, der handler om offentligprivat samarbejde på forebyggelses- og sundhedsområdet i kommunerne, og stiller skarpt på, hvordan kommunen kan samarbejde med private sundhedsfirmaer om udførelsen af sundhedsopgaverne.

Potentialeafklaring
Nedenfor er publiceret række potentialeafklaringer i henhold til sundheds- og forebyggelsesindsatser. Potentialeafklaringerne er tænkt som inspirationsmateriale for kommuner der overvejer at konkurrenceudsætte opgaver på området.