Socialområdet

I forbindelse med tre netværksgruppeforløb er der udarbejdet en række kortlægninger, redskaber og analyser i henhold til konkurrenceudsættelse af socialområdet.

Find produkterne i nedenstående faner i form af henholdvis inspirationsoplæg og potentialeafklaringer

Kommunerne har det samlede ansvar for det sociale område, herunder også det specialiserede socialområde, som omfatter udsatte børn og unge, udsatte voksne samt børn og voksne med handicap. Kommunerne har således det fulde myndigheds- , forsynings- og finansieringsansvar på hele det sociale område.

Inspirationsoplæg: Det specialiserede socialområde
Nedenfor finder du et inspirationsoplæg, der handler om offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde og stiller skarpt på, hvordan kommuner kan samarbejde med private om udførelsen af opgaverne.

Potentialeafklaring
Herunder er publiceret række potentialeafklaringer på socialområdet. Potentialeafklaringerne er tænkt som inspirationsmateriale for kommuner der overvejer at konkurrenceudsætte opgaver på området. Potentialeafklaringerne er tiltænkt som et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaringerne belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse.