Samarbejdsmodeller

Et samarbejde mellem en offentlig myndighed og en privat virksomhed kan indrettes på forskellig måde. Almindeligvis skelner man mellem 6 hovedmodeller for offentlig-privat samarbejde, offentlig-privat samspil – eller bare OPS.

De 6 hovedmodeller for offentlig-privat samarbejde fremgår af nedenstående figur:

 

6 hovedmodeller for offentlig-privat samarbejde

 

Som det fremgår af figuren adskiller modellerne sig i forhold til hvad der samarbejdes om; at udvikle, at drive, at anlægge osv. – eller kombinationer heraf.

Herudover adskiller modellerne sig i forhold til måden at samarbejde på; via kontrakt eller som partnere (eller i et enkelt tilfælde i selskabsform).

Offentlig-privat samarbejde om drifts- og/eller vedligeholdelsesopgaver vil således kunne indrettes som et klassisk udbud eller i et servicepartnerskab, mens offentlig-privat samarbejde om bygge- og anlægsprojekter tilsvarende kan ske i licitation (fag-, hoved- eller totalentreprise) eller i partnering.

Når der etableres offentlig-privat samarbejde på tværs af faserne vil der altid være tale om et partnerskabsbaseret samarbejde med undtagelse af selskabsdannelse.

Læs mere om de forskellige samarbejdsmodeller som figuren illustrerer:

Klassisk udbud/licitation

Servicepartnerskab/partnering

Samlet udbud