Offentligheds- og Forvaltningsloven

Offentligheds- og Forvaltningsloven regulerer adgangen til aktindsigt i offentlige dokumenter, herunder aktindsigt i materiale fremkommet under udbudsprocessen.

Offentlighedsloven er den bredeste af de to love. Dette gælder både i relation til hvem der kan påberåbe sig lovens bestemmelser og i relation til, hvilke oplysninger og dokumenter der kan kræves aktindsigt i.

Offentlighedsloven regulerer afgang til aktindsigt for personer, der ikke er parter i en sag. Udgangspunktet er, at der er adgang til aktindsigt, medmindre en særlig undtagelse kan anvendes. Forretningshemmeligheder, ordregivers interne arbejdsdokumenter mv. kan undtages fra aktindsigt.

Forvaltningslovens regler finder anvendelse, hvis anmodningen om aktindsigt gives af en person, der er part i sagen, og hvis der er tale om en sag, hvor en forvaltningsmyndighed skal træffe en afgørelse. Dette er tilfældet i sager, anlagt for Klagenævnet for Udbud. En sag hvor en ordregivende myndighed træffer beslutning i en udbudsproces, er ikke en sag i Forvaltningslovens forstand.

Find Offentlighedsloven her
Find Forvaltningsloven her