Tærskelværdier 2018 og 2019

Ved EU-Kommissionens forordning nr. 2015/2364/EU, 2015/2365/EU, 2015/2366/EU af 18. december 2017, er tærskelværdierne for udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet ændret med virkning fra den 1. januar 2018.

EU-Kommissionen har den 19. december 2017 i meddelelse 2017/C 438/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Udbud efter direktiver:

Udbudsloven Statslige myndigheder:          Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 
Tjenesteydelser
Almindelige tjenesteydelser: 1.072.094 kr. 1.645.367 kr.
Delydelser: 595.608 kr. 595.608 kr.
Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III) 5.583.825 kr. 5.583.825 kr.
Udbudsloven Statslige myndigheder:           Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 
Varer
Vareindkøb: 1.072.094 kr. 1.645.367 kr.
Delydelser: 595.608 kr. 595.608 kr.
Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.: 1.072.094 kr.
Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: 1.645.367 kr.
Udbudsloven   Statslige myndigheder:            Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
Bygge- og anlæg
Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr. 41.305.415 kr
Delarbejder: 7.445.100 kr. 7.445.100 kr.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU

Statslige/regionale/kommunale
myndigheder og offentligretlige organer mv.:
Varer og tjenesteydelser: 3.298.179 kr.
Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII): 7.445.100 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.608 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg):  7.445.100 kr.

Forsvarsdirektivet                                            

Direktiv nr. 2009/81/EF

Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
Varekøb og tjenesteydelser: 3.298.179 kr.
Bygge- og anlægsarbejder: 41.305.415 kr.
Delydelser (tjenesteydelser og varer): 595.608 kr.
Delarbejder (bygge- og anlæg): 7.445.100 kr.
Koncessionsdirektivet
Direktiv 2014/23/EU
Koncessionskontrakter 41.305.415 kr.

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside