Tærskelværdier

Ved Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet ændret med virkning fra 1. januar 2016.

Kommissionen har den 25.11.2015 i meddelelse 2015/C 392/01 offentliggjort følgende tærskelværdier:

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

Forsvarsdirektivet    

Direktiv nr. 2009/81/EF  Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
 1. Varekøb og tjenesteydelser: 3.116.817 kr.
2. Bygge- og anlægsarbejder: 38.960.213 kr.
3. Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.520 kr.
4. Delarbejder (bygge- og anlæg): 7.456.500 kr.

Tjenesteydelser

Statslige myndigheder Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.
1. Almindelige tjenesteydelser 1.006.628 kr. 1.558.409 kr.
2. Delydelser 596.520 kr. 596.520 kr.
3. Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III) 5.592.375 kr. 5.592.375 kr.

Varer

 

 

Statslige myndigheder Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.
1. Vareindkøb 1.006.628 kr. 1.558.409 kr.
2. Delydelser 596.520 kr. 596.520 kr.
3. Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt. 1.006.628 kr.
4. Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt. 1.558.409 kr.

Bygge- og anlæg

Statslige myndigheder Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.
1. Bygge- og anlægsarbejder 38.960.213 kr. 38.960.213 kr.
2. Delarbejder 7.456.500 kr. 7.456.500 kr.

Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Direktiv 2014/25/EU Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.
1. Varer og tjenesteydelser 3.116.817 kr.
2. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser (bilag XVII) 7.456.500 kr.
2. Bygge- og anlægsarbejder 38. 960.213 kr.
3. Delydelser (tjenesteydelser og varer) 596.520 kr.
4. Delarbejder (bygge- og anlæg) 7.456.500 kr.

Koncessionsdirektivet

Direktiv 2014/23/EU
Koncessionskontrakter 38.960.213 kr.