Forsyningsvirksomhedsdirektivet

Forsyningsvirksomhedsdirektivet [2014/25/EU] gælder for varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over tærskelværdien for EU-udbud på forsyningsområderne (dvs. energi, vand, transportforsyning mv.).

Forsyningsvirksomhedsdirektivet omfatter alle virksomheder, der udøver forsyningsvirksomhed. Både offentlige og private forsyningsvirksomheder kan således være omfattet af direktivet. Når myndigheder udøver forsyningstjenester, skifter de fra at være omfattet af det klassiske udbudsdirektiv til at være omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Ordregivere efter forsyningsvirksomhedsdirektivet:

  • Statslige og kommunale myndigheder og offentligretlige organer, der optræder som forsyningsvirksomheder.
  • Private forsyningsvirksomheder, som driver virksomhed på grundlag af særlige eller eksklusive rettigheder, der er indrømmet dem af en myndighed.

De forsyningsaktiviteter, der er omfattet af direktivet, fremgår af art. 7-14 i direktivets kapitel 2. Det gælder bl.a. varetagelse af forsyning af gas, varme og elektricitet. Desuden omfatter direktivet transport med jernbane, bus mv. og distribution af drikkevand. Hent Forsyningsvirksomhedsdirektivet nedenfor.

Dato
Titel
Format