Ansvarligt indkøb

Miljøkrav, etiske og sociale krav samt arbejdsklausuler dækker tilsammen over de krav, der stilles for at gøre et indkøb forsvarligt.

Der kan være en række fordele ved at anvende sådanne krav og på visse områder er der en direkte forpligtelse til at anvende dem. Men det er væsentligt at overveje, hvornår kravene er relevante – og hvordan de skal anvendes.

Miljøkrav eller rettere “grønne indkøb” defineres af EU som “… en proces, hvorved offentlige myndigheder erhverver varer, tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøvirkning målt over levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med samme primære funktion…”

Med etiske krav forstås krav, som stilles til leverandøren for at undgå negativ indflydelse på arbejdstager- og menneskerettigheder, overtrædelse af miljølovgivning og -konventioner samt for at undgå korruption. Etiske krav stilles også for at sikre, at leverandøren udviser nødvendig omhu i forhold til at undgå og håndtere negativ indflydelse.

En socialklausul er typisk et vilkår om rammerne for udførelsen af en kontrakt. Kravet indebærer en nærmere angivet social forpligtelse for den leverandør, der får opgaven. Formålet med en social klausul er, at hjælpe grupper, der har svært ved at finde eller bevare fodfæste på arbejdsmarkedet.

Arbejdsklausuler pålægger leverandøren at sikre at dennes og eventuelle underleverendørers ansatte har vilkår (løn, herunder særlige ydelser, samt arbejdstid, herunder overarbejdsbetaling, ferie og sygdom) som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Få hjælp og læs mere
Værktøjet “Den ansvarlige indkøber” hjælper offentlige indkøbere med at stille krav om ansvarlighed i forbindelse med offentlige indkøb.

Værktøjet indeholder også råd om, hvordan du arbejder med de forskellige typer af krav, information om rammebetingelser og forpligtelser samt diverse materiale til inspiration.

Få hjælp til ansvarligt indkøb