Offentlig-privat innovation

Offentlig-privat innovation, et Innovationspartnerskab eller et OPI er et partnerskabsbaseret samarbejde mellem offentlige og private parter med henblik på at udvikle og nytænke offentlige løsninger.

Med et innovationspartnerskab får kommunen adgang til ny teknologi og viden, mens den private part får information om brugernes behov, som kan bruges fremadrettet i udvikling af nye ydelser eller produkter.

OPI adskiller sig fra andre offentlig-private samarbejdsformer ved, at samarbejdet ikke er et traditionelt aftager/leverandør forhold, der ender med levering af en kendt ydelse. Partnerne går i stedet sammen om at udforske nye løsninger på fælles definerede problemer. Målet er bl.a. at forbedre kvaliteten af den offentlige service og effektivisere de offentlige arbejdsprocesser.

Deltagerne er således udviklingspartnere, som har det mål at finde løsninger på udfordringer, som den offentlige sektor konfronteres med, fx krav om øget velfærd og højere service. OPI er kendetegnet ved åbenhed, gensidig tillid mellem partnerne og høj grad af brugerinddragelse.

Ved OPI udbydes en problemstilling og ikke en leverancer på en kendt ydelse. Da løsningen og kravene hertil er ukendte er kravspecifikationen åben. Kravspecifikationen sætter en overordnet ramme for projektet, og bliver tilpasset undervejs.

Der er en række principielle fordele og udfordringer for kommunerne ved brug af OPI:

Fordele Udfordringer

Synergi mellem innovationsprocesser i den offentlig og private sektor.

Fælles forståelse for fremtidige velfærdsydelser.

Den offentlige part får mulighed for effektivisering af interne processer og skabe velfærdsforbedringer.

Den private part får adgang til viden om brugere og mulighed for at prøve løsninger af i praksis.

Innovation er en væsentlig drivkraft for vækst og udvikling.

Implementering af innovative løsninger kræver ofte store organisatoriske og kulturelle ændringer, der tager lang tid.

Risici ved at investere i udvikling og implementering af prototyper.

Vanskeligt at sætte et samarbejde i udbud, hvor man ikke præcist ved, hvad det kommer til at omhandle.

Udbudsregler kan sætte barriere for innovativ dialog med virksomhederne.

Innovationsprojektet kan drukne i daglig produktion.

Kulturelle forskelle på tværs af sektorerne.