ESCO-samarbejder

Via et ESCO-samarbejde kan kommuner, regioner og stat få styr på energiforbruget i deres bygningsmasse, og samtidig opnå en garanteret reduktion i energiforbruget eller en fastlåst energipris.

ESCO står for Energy Service Company, og i et ESCO-samarbejde indgår bygningsejeren (den offentlige myndighed) et samarbejde med et privat energitjenesteselskab, som planlægger og gennemfører en række energioptimerende renoveringer i bygningerne. Investeringen finansieres gennem de opnåede energibesparelser, som på den måde ”betaler” for energirenoveringen.

En fordel ved ESCO-samarbejdet er, at den private part garanterer for energibesparelsen. Ved samarbejdets start fastlægges en baseline for kommunernes energiforbrug, og på baggrund heraf garanterer ESCO’en en bestemt energibesparelse. Hvis den garanterede besparelse ikke opnås, dækker ESCO’en det økonomiske tab.

Elsparefonden har udarbejdet en god oversigt over hvad ESCO er og indsamlet casebeskrivelser.

Der er flere kommuner som allerede har indgået ESCO-aftaler.

Læs mere om hvordan ESCO fungerer i praksis