Udbudsfakta – Find potentialerne!

“Udbudsfakta – find potentialerne!” er tænkt som et interaktivt værktøj, der anviser mulige potentialer for og inspirerer til udbud og konkurrenceudsættelse. Formålet med Udbudsfakta har været at skabe en samlet platform for inspiration og erfaringer på området for konkurrenceudsættelse, med mulighed for at den enkelte kommune kan sammenligne sig i forhold til landets andre kommuner, og i særdeleshed i forhold til et udvalg af sammenlignelige kommuner på specifikke områder.

I den forbindelse er det vigtigt at notere sig at der i betegnelsen potentialet for udbud – udbudspotentialet – forstås områder, der ikke er konkurrenceudsat. Således ligger der i betegnelsen ikke en indikation af at der nødvendigvis er et gevinstpotentiale – økonomisk eller kvalitativt – ved en konkurrenceudsættelse. Således anvendes Udbudsfakta til at skabe et visuelt overblik over relevant statistik på de enkelte områder og præsenterer det i et overskueligt og letforståeligt perspektiv. Udbudsfakta er udviklet og drevet af Udbudsportalen.

Udbudsfakta kan:

    • bruges til at lave sammenligningsanalyse. En kommune kan ved hjælp af Udbudsfakta finde ud af, hvordan denne er placeret med hensyn til konkurrenceudsættelse på specifikke områder i forhold til landets andre kommuner, og i særdeleshed i forhold til et udvalg af sammenlignelige kommuner.
    • bruges som inspiration. Udbudsfakta giver muligheder for at læse om konkrete erfaringer i forbindelse med udbud, med baggrund i en bred vifte af erfaringsartikler. Alt fra tandpleje til vejvedligehold, samt fra traditionelt udbud til servicepartnerskaber.
    • bruges til at finde eksempler på udbudsmaterialer fra forskellige kommunale serviceområder.
    • bruges til at søge i casedatabasen og få et overblik over, hvilke effekter – økonomiske såvel som kvalitative – en række kommuner har oplevet i forbindelse med udbud af forskellige opgavetyper.

Læs mere om Udbudsfakta her