Tro- og loveskabeloner

Ved offentlige udbud kan det være en god idé at vedlægge en skabelon til en tro og love erklæring, som tilbudsgiverne skal udfylde, underskrive og indsende sammen med tilbuddet.

BEMÆRK: Tro- og loveerklæringer skal ikke anvendes ved udbud igangsat efter 1. januar 2016.

Tro og love erklæring vedr. gæld til det offentlige
Ordregiver må ikke antage et tilbud fra en leverandør, som har en ubetalt forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr. Det følger af lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 – bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger.

Ifølge lovbekendtgørelsen kan ordregiver også udelukke tilbudsgivere med en lavere gæld, når blot dette er nævnt i udbudsmaterialet. Du kan læse mere om lovbekendtgørelsen her.

Konkret betyder lovbekendtgørelsen, at ordregivere i forbindelse med udbudsforretningen/annonceringen skal kræve at tilbuddene er vedlagt en tro og love erklæring, der angiver tilbudsgiverens ubetalte forfaldne gæld til det offentlige.

Tilbuddene vil følgeligt alene være konditionsmæssige såfremt tro og love erklæringen er vedlagt i udfyldt stand og at gælden maximalt er 100.000 kr. (eller det beløb under 100.000 kr., der alternativt er sat som grænse).

Det er en god ide, at vedlægge en skabelon til en tro og love erklæring som bilag til udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet, som tilbudsgiverne blot skal udfylde, underskrive og sende retur.

En mulig tekst til udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet er som følger:

Tilbudsgiver skal dokumentere ikke at have en gæld til det offentlige på over 100.000 kr.
Som dokumentation herfor skal tilbudsgiver returnere:

  • Tro og love erklæringen givet i udbudsmaterialets bilag x i udfyldt og underskrevet stand

Tro og love erklæring vedr. Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2
Ordregivere har pligt til at udelukke virksomheder, der er dømt for én af de former for kriminalitet, der er nævnt i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 (direktiv 2004/18/EF). Det er for eksempel, hvis tilbudsgiveren har en endelig dom for deltagelse i organiseret kriminalitet, for bestikkelse, svig eller hvidvaskning af penge.

Ordregivere behøver imidlertid ikke kræve dokumentation for, at tilbudsgivere ikke er ramt af udelukkelsesgrundene, men får ordregivere kendskab til det, skal de udelukke den pågældende tilbudsgiver. Mange ordregivere vælger, at kræve en tro og love erklæring fra tilbudsgiverne om, at de ikke er omfattet at udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1.

Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 2 indeholder en liste over de andre forhold, som kan udelukke ansøgere eller tilbudsgivere fra udbudsproceduren. Ordregiver vælger dog selv, om disse udelukkelseskriterier skal inddrages i udbuddet. Det vedrører bl.a. konkurs, tvivl om faglig hæderlighed på grund af en endelig dom for et strafbart forhold, manglende betalinger til sociale sikringsordninger mv.

Husk, at informere om de specifikke krav i udbudsbekendtgørelsen/udbudsmaterialet og eventuelt at tilpasse den standardiserede erklæring i forhold til de konkrete behov.

Dato
Titel
Format
25-05-2016
pdf