Tilbud Trin-for-Trin

Udbudsportalen har produceret fire film, som hjælper dig til at blive bedre til at byde på udbud. I de fire film får du indblik i udbudsreglerne, udbudsprocessen, udbudsmaterialet og hvordan du finder udbuddene.

Du finder alle fire film på Youtube – eller via linksene nedenfor.

Sådan gør du når du vil sælge til det offentlige. En introduktion til udbudsreglerne 1:4

I denne video lærer du mere om udbudsreglerne, så du bedre kan byde på et offentligt udbud. Her lærer du bl.a. om tærskelværdier, sondringen mellem nationale udbud og EU-udbud, udbudslov og tilbudslov så du er bedre klædt på til at handle med det offentlige, som er et 300 milliarder kroner stort marked.

Sådan ser udbudsprocesser ud. En gennemgang af udbudsproceduren fra start til slut 2:4

Når du skal anmode om prækvalifikation og/eller afgive tilbud, så er det godt, at være godt forberedt. Det du skriver i dit bud er nemlig bindende, så det er værd at kende udbudsproceduren og hvorfor den offentlige indkøbsproces ser ud som den gør. Selvom visse ting, som fx ESPD’et eller standstill-perioden kan være svære at gennemskue, så er det faktisk dele af en proces, der bl.a. skal varetage dine interesser.

Sådan er et udbudsmateriale bygget op. Dette skal du vide for at kunne byde på et udbud 3:4

Konkurrencebetingelser, kontrakt og kravsspecifikation udgør tilsammen et udbudsmateriale. I denne video lærer du hvordan et udbudsmateriale ser ud. Du får særlig viden om udelukkelsesgrunde, egnethedsvurdering og udvælgelses- og tildelingskriterier, som alle har en central plads i udbudsmateriale. Det sætter dig meget bedre stand til at læse og forstå et udbudsmateriale – og dermed kunne afgive det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Sådan finder du de udbud du vil byde på. Et marked på 300 milliarder kroner venter på dig 4:4

Det offentlige marked er stort og du kan også blive en del af det. Men det kræver at du holder dig orienteret når det offentlige sender opgaver i udbud. I denne videofilm lærer du hvilke platforme du skal oprette dig på og hvad du skal gøre for at komme i betragtning til de opgaver, som ikke bliver budt offentligt ud. Du får også et par gode råd til tilbudsskrivningen, så du undgår at begå en af de klassiske fejl og blive diskvalificeret.