Tag: Tildelingskriterie

Det nye Light-regime for sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Med den nye udbudslov ophæves sondringen mellem bilag IIA- og bilag IIB-tjenesteydelser. Mange af de ydelser, der på nuværende tidspunkt er kategoriseret som bilag IIB-tjenesteydelser – og som i kraft heraf ikke er udbudspligtige – vil herefter blive fuldt udbudspligtige. Det gælder eksempelvis visse transportydelser, personaleudvælgelse og rekruttering, samt visse ydelser i opsamlingskategorien ”andre tjenesteydelser”. Læs mere »