Tag: Kronik

Innovation i kommunen – brug indkøbsfolkene

Innovation er ikke kun noget der foregår internt i fagområderne eller på tværs af funktioner i kommunen. Innovation kan også hentes i det eksterne samspil med alle mulige parter uden for kommunens organisation, som f.eks. med leverandører.

Drivkræfter og barrierer i innovationsfremmende indkøb

Kronik af Michael Nymark Rasmussen, Specialeafhandling, April 2014 Interorganisatoriske samarbejder i udbudsprocesserne Indkøbs- og udbudsområdet er interessant af især to indlysende årsager. For det første køber det offentlige ind for ca. 290 mia. kr. pr. år. Derved kan selv små effektiviseringer føre til markante besparelser. For det andet synes feltet at være præget af en Læs mere »

Kommunerne bruger konkurrenceudsættelse intelligent

Kommunerne samarbejder i stor udstrækning med private virksomheder, og brugen af konkurrenceudsættelse kan være en af vejene til at hente effektiviseringsgevinster. Hverken urealistiske potentialer eller usikre forskningsmæssige studier bør afholde kommunerne fra at anlægge en pragmatisk og fornuftbetonet tilgang til konkurrenceudsættelse. Af Rikke Thorlund Haahr, chef for udbudsportalen.dk og Susanne Nørlund Munk, specialkonsulent i KL’s Læs mere »