Standardkontrakter

Nedenstående standardkontrakter er såkaldte “agreed documents”. Derfor skal de i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.

AB92 er et frivilligt regelsæt som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør i situationer med fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise dækker “tvillingen” ABT 93.

ABService er tænkt som en pendant til AB92 på serviceområdet.

K01 er en standardkontrakt for kortvarige it-projekter, K02 vedrører længerevarende it-projekter og K03 omfatter agile it-projekter. Læs mere og download vejledninger og bilag til kontrakterne fra Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside.