...have inspiration

”Hvis du skal.. have inspiration” er en samling af indlæg, vejledninger og værktøjer, som kan inspirere dig i arbejdet med udbud.

IKU’en

Indlæg

IKU’en

IKU viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat. IKU’en kan anvise potentialer, bruges til benchmarking og måske ovenikøbet fungere som måltal. IKU’en er dog en indikator og ikke en fejlfri opgørelse.

Facility Management

MEP-programmet

Facility Management

Et systematisk arbejde med Facility Management skaber erfaringsmæssigt bedre og mere passende rammer omkring kerneopgaven og er samtidig med til at frigøre ressourcer.

Brug indkøbskompetencerne klogt

Indlæg

Brug indkøbskompetencerne klogt

Kommunerne har gennem de sidste år øget konkurrenceudsættelsen. Men man kan stadig argumentere for at der blot kradses i overfladen

Velfærdsteknologi

SundVækst-programmet

Velfærdsteknologi

Klar besked fra kommuner til leverandører af velfærdsteknologi: ”Gør jeres hjemmearbejde”

Disse kommuner skaber mest konkurrence

Udbudspraksis

Disse kommuner skaber mest konkurrence

Et nyt Danmarkskort skaber overblik over, hvilke kommuner der er bedst til at skabe konkurrence om løsningen af offentlige opgaver.

Effektive indkøb gennem E-handel

SEP-projekt

Effektive indkøb gennem E-handel

Digitalisering af indkøbsopgaven kan give gevinster på bundlinjen.

IKU – Indikator for konkurrenceudsættelse

Værktøj

IKU - Indikator for konkurrenceudsættelse

Med værktøjet kan man se kommunernes samlede IKU, IKU på hovedkontoniveau og IKU på hovedfunktionsniveau.

Er udbud af velfærdsopgaver forsvarligt?

Indlæg

Er udbud af velfærdsopgaver forsvarligt?

Hvad indebærer det egentlig, når en opgave sendes i udbud og der sættes vægt på pris og kvalitet?