...gennemføre

”Hvis du skal.. gennemføre” er en samling af indlæg, vejledninger og værktøjer, som kan hjælpe dig i gennemførelsen af et udbud.

Tilbudsvælgeren

Værktøj

Tilbudsvælgeren

Værktøjet har til formål at lette arbejdet med tilbudsevalueringen. Du har mulighed for at vælge mellem to forskellige evalueringsmodeller.

Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning?

Indlæg

Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning?

Denne lille artikel af H.P. Rosenmeier har udgangspunkt i Klagenævnet for Udbuds kendelse af 22. december 2016.

Supplering af tilbud

Indlæg

Supplering af tilbud

EU-Domstolen har taget stilling til og præciseret mulighederne for at supplere ansøgningen eller tilbuddet.

Dokumentation

Lovgivning

Dokumentation

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemgår i dette bilag reglerne om dokumentation.

Udbud trin-for-trin

Vejledning

Udbud trin-for-trin

Udbudsportalens vejledning guider en kommune gennem et EU-udbud af en kommunal serviceopgave.

Aktindsigt, indkøbsfællesskaber og interne dokumenter

Indlæg

Aktindsigt, indkøbsfællesskaber og interne dokumenter

Klagenævnet for Udbud har taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager.

Kendelser og domme

Lovgivning

Kendelser og domme

Afgørelser er retningsgivende for, hvordan reglerne i praksis skal fortolkes, og kan hjælpe til at sikre, at man undgår fejl, som andre tidligere har begået.

Offentligheds- og Forvaltningsloven

Lovgivning

Offentligheds- og Forvaltningsloven

... regulerer adgang til aktindsigt i offentlige dokumenter.