Gennemføre udbud

”Hvis du skal.. gennemføre udbud” er en samling af andres erfaringer, artikler, vejledninger og værktøjer, som kan hjælpe dig i gennemførelsen af et udbud.

Tilbudsvælgeren

Værktøj

Tilbudsvælgeren

Værktøjet har til formål at lette arbejdet med tilbudsevalueringen. Du har mulighed for at vælge mellem to forskellige evalueringsmodeller.

Offentligheds- og Forvaltningsloven

Lovgivning

Offentligheds- og Forvaltningsloven

... regulerer adgang til aktindsigt i offentlige dokumenter.

Forhandling

Vejledning

Forhandling

Udbud med forhandling indebærer fordele for ordregiver og kan være et værktøj, der gør, at det ”gode købmandskab” kommer i centrum.

Medarbejderforhold

Udbudspraksis

Medarbejderforhold

Der er en række forhold angående overdragelse af medarbejdere, overenskomster og arbejdsmiljø man skal være opmærksom på.

OPP-standardmodel

Værktøj

OPP-standardmodel

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har publiceret en standardmodel for OPP med formålet at gøre det lettere, at etablere offentlig-private partnerskaber.

Direktiver, love & regler

Lovgivning

Direktiver, love & regler

EU's udbudsdirektiver fastsætter procedurerne for EU-udbud. Direktiverne består af det klassiske udbudsdirektiv, forsyningsvirksomhedsdirektivet og direktivet om koncessionskontrakter.