...forberede

”Hvis du skal.. forberede” er en samling af indlæg, vejledninger og værktøjer, som kan hjælpe dig i forberedelsen af et udbud.

Guide til standarder

Vejledning

Guide til standarder

Dansk Standard har udarbejdet en guide til, hvordan man refererer til standarder ved udbud.

Ansvarligt indkøb

Værktøj

Ansvarligt indkøb

Den Ansvarlige Indkøber hjælper dig med at stille krav om ansvarlighed i forbindelse med udbud.

Udbudsprocedurer

Udbudspraksis

Udbudsprocedurer

Udbudsloven lister i alt syv forskellige udbudsprocedurer.

Lovkompasset

Værktøj

Lovkompasset

Få hjælp til at afklare, hvilke udbudsregler, der gælder ved udbud af en konkret opgave.

Tro- og loveerklæring

Udbudspraksis

Tro- og loveerklæring

Er det ønsket at udelukke tilbudsgivere med gæld til det offentlige en skabelon til en tro- og loveerklæring en god ide.

Medarbejderforhold

Lovgivning

Medarbejderforhold

Der er en række forhold angående overdragelse af medarbejdere, overenskomster og arbejdsmiljø man skal være opmærksom på.

IKA’s udbudsskabeloner

Værktøj

IKA's udbudsskabeloner

Foreningen af offentlige indkøbere - IKA - har udformet skabeloner til brug for udbud af varer henholdsvis tjenester

Fristberegneren

Værktøj

Fristberegneren

- et gratis værktøj til at beregne frister i udbud, som Kammeradvokaten har udviklet.