Forberede udbud

”Hvis du skal.. forberede udbud” er en samling af andres erfaringer, artikler, vejledninger og værktøjer, som kan hjælpe dig i forberedelsen af et udbud.

ESPD

Nyhed

ESPD

Den elektroniske udgave af ESPD'et - eESPD er nu klar. eESPD oprettes af ordregiver og udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Tærskelværdier 2016 / 2017

Nyhed

Tærskelværdier 2016 / 2017

Kommissionen offentliggjorde den 25. november 2015 nye tærskelværdier.

Udbudsloven

Lovgivning

Udbudsloven

Udbudsloven gælder for alle offentlige myndigheder og for offentligretlige organer. Loven fastlægger procedurer for en række offentlige indkøb.

Tilbudsloven

Lovgivning

Tilbudsloven

Tilbudsloven regulerer offentlige indkøb på bygge- og anlægsområdet, hvor kontraktværdien er under EU's tærskelværdi.

CPV

Udbudspraksis

CPV

CPV-koder skal angives ved EU-udbud. Læs mere om, hvad koderne betyder, og hvordan du finder de koder, der passer til din udbudte opgave.

Klagenævnsloven

Udbudspraksis

Klagenævnsloven

Klagenævnsloven indeholder bestemmelser om Klagenævnet for Udbuds kompetencer og konsekvenser af ikke at overholde udbudsreglerne.

Vidste du at…

Nyhed

Vidste du at...

... tro- og loveerklæringer ikke skal anvendes ved udbud igangsat efter 1. januar 2016.