Følge op

”Hvis du skal.. følge op” er en samling af andres erfaringer, artikler, vejledninger og værktøjer, som kan hjælpe dig når du skal følge op på et udbud.

Klagenævnet for Udbud

Udbudspraksis

Klagenævnet for Udbud

... håndterer klager over tildeling af kontrakter over EU’s tærskelværdi og tildeling af kontrakter under EU’s tærskler med grænseoverskridende interesse.

Kendelser og domme

Udbudspraksis

Kendelser og domme

Afgørelser på udbudsområdet retningsgivende for, hvordan reglerne i praksis skal fortolkes, og kan hjælpe til at sikre, at man undgår fejl, som andre tidligere har begået. Det er dog væsentligt at være opmærksom på eventuelle ændringer i det regelsæt, som afgørelserne støtter sig til.

Virksomhedsoverdragelse

Udbudspraksis

Virksomhedsoverdragelse

I forbindelse med udbud, er der forhold angående overdragelse af medarbejdere, overenskomster og arbejdsmiljø man skal være opmærksom på.

Statens udbudscirkulære

Udbudspraksis

Statens udbudscirkulære

Staten er omfattet af et særskilt cirkulære om udbud af statslige drifts- og anlægsopgaver.

Betalingsfrister

Vejledning

Betalingsfrister

Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om regler for betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og morarenter.

Udbudsmonsteret!

Kronik

Udbudsmonsteret!

Alle er for tiden enig i én ting. Offentlige udbud bør være en kommerciel og ikke en juridisk disciplin. For tiden er det desværre ikke tilfældet.

Prisevalueringsmodeller – på godt og (især) ondt

Kronik

Prisevalueringsmodeller – på godt og (især) ondt

Alle er for tiden enig i én ting. Offentlige udbud bør være en kommerciel og ikke en juridisk disciplin. For tiden er det desværre ikke tilfældet.