...følge op

”Hvis du skal.. følge op” er en samling af indlæg, vejledninger og værktøjer, som kan hjælpe dig i opfølgningen på et udbud.

Erfaringsopsamling

Udbudspraksis

Erfaringsopsamling

Hvis der skal ske en løbende udvikling og forbedring af opgaveløsningen skal der tages højde for erfaringerne.

Kommunalt vundne udbud

Vejledning

Kommunalt vundne udbud

Det er væsentligt at kommunerne særskilt indberetter værdien af de kommunalt vundne udbud.

SKI om compliance

Udbudspraksis

SKI om compliance

Hvad dækker det over? Og hvordan måler man på det?

Ændringer i offentlige kontrakter

Indlæg

Ændringer i offentlige kontrakter

EU-Domstolen har taget stilling til muligheden for at foretage ændringer i kontrakter som led i forlig.

Drejebog fra KOMBIT

Værktøj

Drejebog fra KOMBIT

- beskriver, hvordan den kommunale it-leverandørstyring kan optimeres i indkøbsprocessen og kontraktperioden.

Regionernes indkøb

Analyse

Regionernes indkøb

Der er stadig store gevinster at hente på flere fællesudbud, øget aftaledækning og højere compliance.

Gode indkøbsaftaler er kun første skridt

Indlæg

Gode indkøbsaftaler er kun første skridt

Der er gode erfaringer med at styrke det centrale indkøb kombineret med et styrket fokus på implementering.