Få inspiration til dit udbud

”Hvis du skal.. have inspiration” er en samling af andres erfaringer, artikler, vejledninger og værktøjer, som kan inspirere dig i arbejdet med en udbud.

ESCO-samarbejde

Udbudspraksis

ESCO-samarbejde

Via et ESCO-samarbejde kan kommuner, regioner og stat få styr på energiforbruget i deres bygningsmasse, og opnå en reduktion i energiforbruget eller energiprisen.

Offentlig-privat innovation

Udbudspraksis

Offentlig-privat innovation

Offentlig-privat innovation er et partnerskabsbaseret samarbejde mellem offentlige og private parter.

Ansvarligt indkøb

Udbudspraksis

Ansvarligt indkøb

Miljøkrav, etiske og sociale krav samt arbejdsklausuler dækker tilsammen de krav, der stilles for at gøre et indkøb forsvarligt.

Regionernes Fælles Indkøb

Værktøj

Regionernes Fælles Indkøb

Regionsudbud.dk vil gøre det lettere for leverandører m.fl. at finde information om bl.a. regionernes kommende, aktuelle og gennemførte udbud.

Kommunal eller privat drift?

Tilbud

Kommunal eller privat drift?

Udbudsportalen tilbyder gratis hjælp til kommuner til at afklare potentialet ved at overlade opgaver på sundheds- og velfærdsområderne til private.

Udbudsstrategi- politik og plan

Udbudspraksis

Udbudsstrategi- politik og plan

Hvornår skal udbud og konkurrenceudsættelse anvendes - og med hvilket formål? Hvilken proces skal følges ved gennemførelse af et udbud - og hvilke hensyn skal der tages? Hvilke områder og opgaver skal udbydes - og hvornår?