Søgeresultater: udbudsloven

Om forskellen mellem rammeaftaler og kontrakter

Af Jesper Strøh, advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, og Anders Birkelund Nielsen, partner og advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab Månedens kendelse handler om forskellen mellem rammeaftaler og kontrakter. I kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, fastslog Klagenævnet for Udbud, at en rammeaftale er karakteriseret ved, at den fastlægger vilkårene for nye kontrakter. Det forhold, at Læs mere »

Tildelingsprocedure i strid med forhandlingsforbuddet

Advokat Sidsel Marcussen og advokatfuldmægtig Sebastian Greva, Horten Advokatpartnerselskab Månedens udbudskendelse er en særlig én af slagsen. Klagenævnet for Udbud har nemlig på "bagkant" offentliggjort en fumus-kendelse fra den 29. maj 2020, som ikke er blevet til Klagenævnets endelige kendelse. I kendelsen ses nogle interessante betragtninger omkring en særlig tildelingsprocedure samt reglerne om unormalt lave Læs mere »

75% rabat samme dag som kontraktindgåelsen

Om anvendelsen af SKI’s rammeaftale 02.19 Af Mikala Berg Dueholm, partner og advokat, DLA Piper Denmark Emilie Fouirnaies Buchvald, advokatfuldmægtig, DLA Piper Denmark Klagenævnet for Udbud har 19. august 2020 afsagt kendelse i sagen EG A/S mod Egedal Kommune omhandlende Egedal Kommunes indgåelse af en aftale på SKI’s rammeaftale 02.19 samt en prisjustering i forbindelse Læs mere »

Udligning af konkurrencefordel

Af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og cand.merc.jur. Haroun Mani, Nørgaard Piening Advokatanpartsselskab, august 2020 Udbudsrettens princip om ligebehandling indebærer, at ordregiver er forpligtet til at udligne den konkurrencefordel, som den hidtidige leverandør måtte have i det omfang, det er teknisk enkelt at foretage en udligning, og udligningen er økonomisk rimelig og ikke indebærer en Læs mere »

UDBUD OG FORSIKRING

ER DE TO VERDENER FORENELIGE? Det kan synes uoverskueligt at tilrettelægge en udbudsprocedure i overensstemmelse med udbuds- reglerne, når indkøbet skal ske på et marked, der i vid udstrækning er funderet på traditioner, relationer og massive forhandlinger om pris og vilkår. Forsikringsmarkedet er ikke særligt udbudserfarent, og det kan være komplekst at forene interessen i Læs mere »

Ikke-udbud og Coronavirus

-hvordan og hvor længe kan vi bruge udbudslovens § 80, stk. 5? Af Professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Coronapandemien har på mange måde haft en direkte indflydelse på den måde, offentlige kontrakter indgås og gennemføres på. Der er over de seneste par måneder opstået en akut mangel på visse typer af Læs mere »

Coronavirus

Af Partner Annelouise Dalgaard Pedersen, Advokat Sidsel Marcussen og  Advokatfuldmægtig Sebastian Greva, Horten Advokatpartnerselskab Artiklen er skrevet før vedtagelsen af Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 med tilhørende bekendtgørelse” Coronavirus skaber stadig større problemer i forsyningskæder verden over. Med virussens hurtige spredning følger i mange tilfælde forsinkelser og leverancesvigt, Læs mere »

Prismodel gør det nemt at afgøre udbudskonkurrencer

af Preben Boock, Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning har succes med at bruge en nem prismodel til at afgøre udbudskonkurrencer. Erfaringen er, at modellen bidrager til at skabe bedre og mere gennemskuelige udbud for både udbyder og tilbudsgivere. Siden 2013 har Hillerød Forsyning afgjort flertallet af sine store udbud ved hjælp af en særlig prismodel, der gør det Læs mere »

Evaluering af varekurve er (stadig) vanskeligt

INDLÆG VEDRØRENDE KLAGENÆVNETS KENDELSE A-SPORT A/S MOD KØBENHAVNS KOMMUNE At sammensætte en varekurv med henblik på tilbudsevaluering er (stadig) vanskeligt Af advokat (L) Martin Holmgaard Thomsen, HjulmandKaptain Kendelsen Månedens kendelse er fra den 3. januar 2020. Kendelsen er dog først offentliggjort på klagenævnets hjemmeside i februar, så jeg har dristet mig til at tage den Læs mere »