Søgeresultater: udbudsloven

Udbudsloven for ikke-jurister

Har du brug for at få helt styr på udbudsreglerne? Og har du brug for et overblik over, hvordan du skal bruge dem i praksis? På dette kursus om udbudsloven, udbudsret og hele udbudsprocessen får du en solid basis for at arbejde med udbud og undgå alvorlige, konsekvensfyldte juridiske fodfejl. Kurset gælder for alle brancher, Læs mere »

Ændringer i udbudsloven

Folketinget vedtog i sidste uge nogle ændringer i udbudsloven, som vil give ordregiver to nye pligter i forbindelse med udbud: At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 Læs mere »

Evaluering af udbudsloven er i gang

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har sendt et høringsbrev om udbudsloven til en bred skare af interessenter. Høringen er startskuddet på en planlagt evaluering af udbudsloven, som blev vedtaget i 2015. Evalueringen af udbudsloven skal give svar på, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til, at loven skal Læs mere »

Kommune brød udbudsloven

Med indkøb af app til 4,3 mio. kr. Københavns Kommune brød udbudsloven, da indkøbet af landets næstdyreste kommunale app til ca. 4,3 mio. kr. eksklusiv moms ikke blev sendt i udbud, viser en aktindsigt.- Når vi kigger på det samlede forløb, må vi bare konstatere, at man dengang lavede en fejl, siger direktør Mikkel Boje Læs mere »

Udbudsloven

Udbudsloven implementerer dels det klassiske udbudsdirektiv (2014/24/EU) i Danmark og omfatter således de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU’s tærskler.

Grundlæggende elementer og kvalifikationskrav

af Michael Steinicke, professor i EU-ret, PUBLICURE Advokatfirma P/S Klagenævnet for udbud har ved en kendelse af 15. juli 2021, Fineman, taget stilling til muligheden for at anvende tilpassede kvalifikationskrav i forbindelse med nystartede økonomiske aktører. Sagen vedrørte et offentligt udbud af mundbind udbudt af Region Hovedstaden i december 2020. Ordregiver havde krævet, at de økonomiske Læs mere »

Udbud med forhandling – Sådan gør du

Gå ikke glip af Nohrcons kursus om udbud med forhandling og andre udbudsprocesser! Udbudsloven åbnede nemlig op for, at der kan forhandles mere i udbudsprocessen, ligesom forsyningsvirksomhedsdirektivet har åbnet op for flere officielle forhandlingsprocedurer. Men hvad skal du sigte efter i tilrettelæggelsen af udbudsarbejdet for at bruge den mulighed? Svaret får du på Nohrcons kursus Læs mere »

Udbud med forhandling – Sådan gør du

Gå ikke glip af Nohrcons kursus om udbud med forhandling og andre udbudsprocesser! Udbudsloven åbnede nemlig op for, at der kan forhandles mere i udbudsprocessen, ligesom forsyningsvirksomhedsdirektivet har åbnet op for flere officielle forhandlingsprocedurer. Men hvad skal du sigte efter i tilrettelæggelsen af udbudsarbejdet for at bruge den mulighed? Svaret får du på Nohrcons kursus Læs mere »

Erstatningsopgør

INDLÆG VEDRØRENDE KLAGENÆVNETS KENDELSE EKSPONENT A/S MOD GENTOFTE KOMMUNE (ERSTATNING) Af advokat Laura Stadum og advokat Martin Holmgaard Thomsen Kendelsen Månedens kendelse er fra den 10. februar 2021. Kendelsen er Klagenævnet for Udbuds endelige punktum i en sag fra foråret 2020, Eksponent A/S og Gentofte Kommune af den 29. april 2020. Den nu offentliggjorte kendelse Læs mere »

Blandede kontrakter

- kendelse af 26. januar 2021, Ishøj Ny Antenneforening af Michael Steinicke og Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE  Advokatfirma P/S I kendelsen problematiserer klageren, at Ishøj Kommune uden udbud frasolgte Ishøj Fællesantenne (anlægget) til Stofa. Som modydelse fik kommunen gratis og tidsubegrænset ret til at benytte anlægget, mens leverandøren var forpligtet til at varetage drift og vedligehold. Læs mere »