Søgeresultater: tidsfrister

Tidsfrister

Minimumsfristerne for de forskellige udbudsformer fremgår af tabellen i bilaget til højre. Oversigt over tidsfrister i udbudsloven

Udbudslov i praksis

Grundigt praksisorienteret indlæringskursus om udbudsloven! Du får serveret, hvad den byder på af nyt, hvad vi har lært af den i dens første år og hvad det betyder for dig i praksis – både som ordregiver og som tilbudsgiver. Hvad lærer jeg?  Du får overblikket over den danske udbudslov med fokus på, det der kom Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »