Søgeresultater: tidsfrister

COVID-19-konsekvens: Tidsfrister

- Tidsfrister i udbudsprocessen kan forlænges Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19 foranstaltningerne. Læs mere på Bedre udbud

Tidsfrister

Minimumsfristerne for de forskellige udbudsformer fremgår af tabellen i bilaget til højre. Oversigt over tidsfrister i udbudsloven

Covid-19 og udbud

Hvad gør du med dit indkøb eller udbud nu? Få her genveje til relevant information og vejledning, der kan hjælpe dig videre. Svar på spørgsmål om statens kontrakter og COVID-19 Situationen med coronavirus giver anledning til en række spørgsmål om, hvordan vi håndterer det offentliges kontrakter med private leverandører. Generelt opfordrer vi det offentlige til Læs mere »

Ikke-udbud og Coronavirus

-hvordan og hvor længe kan vi bruge udbudslovens § 80, stk. 5? Af Professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Coronapandemien har på mange måde haft en direkte indflydelse på den måde, offentlige kontrakter indgås og gennemføres på. Der er over de seneste par måneder opstået en akut mangel på visse typer af Læs mere »

Valg af udbudsprocedure

Udbudsloven lister i alt syv forskellige udbudsprocedurer. Hver udbudsprocedure har både fordele og ulemper og enkelte af dem kan kun anvendes under visse forudsætninger. Inden man lægger sig fast på en procedure, bør man som minimum overveje to overordnede hensyn: at man sikrer den bedst mulige konkurrence i forhold til det relevante marked og at Læs mere »

Ikke-kategoriseret

Dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces. Proceduren kan anvendes til "sædvanlige indkøb", hvilket vil sige, at indkøb af samme varer foretages jævnligt. Et dynamisk indkøbssystem kan være et alternativ til at indgå almindelige rammeaftaler. Det åbner op for en løbende konkurrencesituation og for løbende optagelse af nye leverandører i systemet. Det dynamiske indkøbssystem kan Læs mere »

Aktindsigt, indkøbsfællesskaber og interne dokumenter

Af Anders Nørgaard Jensen, advokat, partner, PUBLICURE advokatfirma Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse af 15. september 2017 om aktindsigt taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager. Klagen angik FællesUdbud Sjælland v/Holbæk Kommunes (”FUS”) delvise afslag på aktindsigt i samtlige tilbudsgiveres tilbudsmateriale samt gevinstberegning i forbindelse med et Læs mere »