Søgeresultater: tærskelværdier

Tag ikke let på light-regimet

2013 var et travlt år for lovgiver, hvor en række regler, der gjorde livet svært for ordregivere, blev ændret. Af Anders Nørgaard Jensen, Associeret partner, advokat hos PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnets kendelse af 28. juli 2016 – UCplus A/S mod Esbjerg, Vejen og Varde Kommune Man søgte blandt andet at dæmme op for de mange klager Læs mere »

Blandede kontrakter: Bygge – og anlæg eller vare/tjenesteydelse?

Når ordregiver skal klassificere et blandet indkøb som enten en bygge- og anlægskontrakt eller en vare-/tjenesteydelseskontrakt, bør ordregiver benytte CPV-kodernes (1) ydelsesbeskrivelser for at finde ud af, hvad kontraktens hovedformål er. Af Jacob Georg Naur og Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Artiklen er publiceret den 3. juni 2015. Den høje eller den lave tærskelværdi? Ved planlægningen Læs mere »

Femten kommuner går sammen om at udbyde løn- og økonomisystemer

Kommunernes Landsforening har koordineret et udbud for 15 kommuner, som alle skulle have nye løn- og økonomisystemer. Selvom de 15 kommuner gik ud med et samlet udbudsmaterialet, sikrede udbuddet alligevel den frie konkurrence og gav kommunerne mulighed for at vælge den leverandør, der passer bedst til kommunens behov. Artiklen er publiceret den 29. oktober 2012. Løn Læs mere »