Søgeresultater: tærskelværdier

Tærskelværdier

Ved Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet ændret med virkning fra 1. januar 2016. Kommissionen har den 25.11.2015 i meddelelse 2015/C 392/01 offentliggjort følgende tærskelværdier: Tærskelværdierne er eksklusive moms. Forsvarsdirektivet     Direktiv nr. 2009/81/EF  Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:  1. Varekøb og Læs mere »

Grundlæggende udbudsret med fokus på udbudsloven

Indhold Hvert eneste år indkøber det offentlige i Danmark for ca. 300 mia. kroner. Udbudsreglerne har i den forbindelse en central betydning i forhold til at sikre, at midlerne udnyttes bedst muligt uden at der varetages usaglige hensyn. På dette udbudsretlige kursus får du en grundlæggende introduktion til udbudsreglerne og deres praktiske anvendelsesområde. Emner er bl.a.: De Læs mere »

Lovkompasset

Værktøjet, Lovkompasset, hjælper dig med at afklare, hvilke udbudsregler der gælder ved udbud af en konkret opgave. Lovkompasset viser også om tjenesteydelser er fuldt udbudspligtige eller kan udbydes efter light-regimet. Lovkompasset er opdateret i januar 2016 i henhold til udbudsloven, som trådte i kraft 1. januar 2016. Gå til Lovkompasset. Metodebeskrivelse Lovkompasset fungerer på den Læs mere »

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud håndterer klager over tildeling af kontrakter over EU’s tærskelværdi og tildeling af kontrakter under EU’s tærskler med en klar grænseoverskridende interesse. Klagenævnet kan bl.a. pålægge at en tildelingsbeslutning annulleres, erklære en kontrakt uden virkning og idømme erstatninger. Klagenævnet for Udbud er en uafhængig administrativ klageinstans, hvis hovedopgave er at behandle klager over Læs mere »

Udbudsloven

Udbudsloven implementerer dels det klassiske udbudsdirektiv (2014/24/EU) i Danmark og omfatter således de procedurer, der skal følges ved indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver over EU’s tærskler. Loven omfatter endvidere procedureregler for indkøb af varer og tjenesteydelser under EU’s tærskelværdi. Endelig indeholder loven andre relaterede bestemmelser, f.eks. vedrørende tilbudsgivers gæld til det offentlige Læs mere »

Tilbudsloven – byggeri og anlæg

KURSUS OM TILBUDSLOVEN – BYGGERI OG ANLÆG Bygge- og anlægsopgaver under EU’s tærskelværdier skal efter 1. januar 2016 fortsat udbydes efter Tilbudsloven. Tilbudsloven regulerer indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder. Tilbudsloven hedder formelt “Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter” og indeholder en pligt til at afholde Læs mere »

Opgaveudførelsesloven: Lov 548

Lov 548 hedder officielt “Lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber”. Loven er en stramning og præcisering af kommunerne og regioners adgang til at agere på markedet. Find Lov 548 her Find vejledningen om brug af loven her Loven isoleret set Lov 548 trådte i kraft Læs mere »

Indkøb af rådgiverydelser (København)

Indkøb af rådgiverydelser i alle afskygninger giver meget ofte store udfordringer. Denne formiddag fokuserer vi på de forskellige metoder til indkøb af rådgiverydelser til såvel konkrete projekter, indkøb under tærskelværdierne som til indkøb af rådgivere over en længere periode. Hvilke indkøbsmetoder er de bedste og hvornår? Og hvordan kommer man lettest over de største forhindringer? Læs mere »

Indkøb under tærskelværdierne

DI har afholdt et seminar om indkøb under tærskelværdierne og herunder grænseoverskridende interesse. De har samlet de gode råd fra seminaret og et lille videoklip her Samtidig er der netop færdiggjort en podcast med Anders Brøndum fra Holbæk Kommune og Jesper Fabricius om samme emne: PODCAST    

Indkøb af rådgiverydelser (Aalborg)

Indkøb af rådgiverydelser i alle afskygninger giver meget ofte store udfordringer. Denne formiddag fokuserer vi på de forskellige metoder til indkøb af rådgiverydelser til såvel konkrete projekter, indkøb under tærskelværdierne som til indkøb af rådgivere over en længere periode. Hvilke indkøbsmetoder er de bedste og hvornår? Og hvordan kommer man lettest over de største forhindringer? Læs mere »