Søgeresultater: page/2

Tilbudsvælgeren

Værktøjet, Tilbudsvælgeren, har til formål at lette arbejdet med tilbudsevalueringen. Du har mulighed for at vælge mellem to forskellige evalueringsmodeller. Gå til Tilbudsvælgeren. Metodebeskrivelse Tilbudsvælgeren fungerer på den måde, at du bliver stillet en række spørgsmål, som du skal besvare. Indledningsvist skal du vælge, hvilken af de to evalueringsmodellers, om værktøjet giver mulighed for, du Læs mere »

Netværksforløb: Strategisk konkurrence

Netværket “Strategisk konkurrence” er nummer 3 ud af 4 netværksforløb, der er forankret i Udbudsportalen. Møderne i netværket centrerer sig om de strategiske elementer, der er i arbejdet med udbud og konkurrenceudsættelse. Der afholdes 2 møder i forløbet. Netværksdeltagerne tilbydes konsulentbistand til reduceret pris. Første møde Første møde i netværket “Konkurrenceudsættelse på dagsorden” blev afholdt Læs mere »

CPV-automaten

Værktøjet, CPV-automaten, hjælper dig med at finde den rette CPV-kode, når du skal udbyde en vare, tjenesteydelser eller en bygge- og anlægsopgave. Værktøjet skelner også mellem bilag IIA og bilag 2B-ydelser. Den 1. januar trådte en ny udbudslov i kraft. CPV-automaten er derfor under opdatering. Gå til CPV-automaten.  Metodebeskrivelse CPV-automaten giver mulighed for dels at søge Læs mere »

Tærskelværdier

Ved Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet ændret med virkning fra 1. januar 2016. Kommissionen har den 25.11.2015 i meddelelse 2015/C 392/01 offentliggjort følgende tærskelværdier: Tærskelværdierne er eksklusive moms. Forsvarsdirektivet     Direktiv nr. 2009/81/EF  Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:  1. Varekøb og Læs mere »

Tag ikke let på light-regimet

2013 var et travlt år for lovgiver, hvor en række regler, der gjorde livet svært for ordregivere, blev ændret. Af Anders Nørgaard Jensen, Associeret partner, advokat hos PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnets kendelse af 28. juli 2016 – UCplus A/S mod Esbjerg, Vejen og Varde Kommune Man søgte blandt andet at dæmme op for de mange klager Læs mere »

Ordregiver har stadig betydelig valgfrihed ved tilbudsevalueringen

Så længe Klagenævnet for Udbud ikke efterprøver ordregivers bedømmelse af et tilbuds kvalitet, vil ordregiver reelt fortsat have en betydelig valgfrihed ved tilbudsevalueringen, selvom der er kommet krav om offentliggørelse af en beskrivelse af evalueringsmetoden samtidig med offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen (1). Af Advokat Jacob Georg Naur, Advokatfirmaet Energi & Miljø. Artiklen er publiceret den 21. Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Aktindsigt, indkøbsfællesskaber og interne dokumenter

Af Anders Nørgaard Jensen, advokat, partner, PUBLICURE advokatfirma Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse af 15. september 2017 om aktindsigt taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager. Klagen angik FællesUdbud Sjælland v/Holbæk Kommunes (”FUS”) delvise afslag på aktindsigt i samtlige tilbudsgiveres tilbudsmateriale samt gevinstberegning i forbindelse med et Læs mere »