Søgeresultater: page/2

Genopslag: Invitation til at deltage i forsøgsordning

– med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på fritvalgsbeviser på madservice. Der er afsat 16,2 millioner kr. til genopslag af en ansøgningspulje. Det vurderes, Læs mere »

Hvem skal have underretning om prækvalifikation?

Navne på prækvalificerede virksomheder skal oplyses ved EU-udbud – men skal både ansøgere der har opnået prækvalifikation og ansøgere der ikke har opnået prækvalifikation have denne information? Af Maria Brøchner Tødt, strategisk indkøbskonsulent, cand. jur. Danmarks Tekniske Universitet. Den. 19. december 2012 En kendelse fra Klagenævnet for Udbud fra 14. juli 2011 bestemmer, at ordregiver skal Læs mere »

Udbudsnetværket

Udbudsportalen faciliterer et netværk, der er henvendt til medarbejdere fra offentlige myndigheder. Målet er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling mellem personer, der i praksis arbejder med udbud og offentlig-privat samarbejde. Der afholdes 2 årlige møder á 2 dages varighed med overnatning. Møderne holdes skiftevis på Sjælland, Fyn og i Jylland. Til arrangementerne inviteres advokater, konsulenter mv. til at holde oplæg, ligesom der er tid til Læs mere »

Hvad gælder for aftaleforlængelser ved genudbud?

Af chefkonsulent Dorthe Laugesen, Rambøll Management Consulting Det er ganske almindeligt forekommende, at den eksisterende rammeaftale eller kontrakt bliver forlænget af hensyn til at sikre aftaledækning, indtil der er gennemført et genudbud, og der ses sjældent klager over sådanne forlængelser. Det hænger formentlig sammen med, at en virksomhed, der jo også er potentiel tilbudsgiver, som Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Klar besked fra kommuner: “Gør jeres hjemmearbejde”

Klar besked fra kommuner til leverandører af velfærdsteknologi: ”Gør jeres hjemmearbejde” Kommunerne har brug for innovative velfærds- og sundhedsløsninger til borgerne. Men komplicerede udbudsregler og beslutningsgange gør det svært for især små og mellemstore virksomheder at få del i de 85 milliarder, landets 98 kommuner hvert år køber ind for. Væksthus Hovedstadsregionen stiller derfor et Læs mere »

Ny vejledning: Tal sammen og få bedre udbud

Sådan lyder et af rådene i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning “Dialog – før og under udbudsprocessen”, der udkommer i dag. Tag en snak med en eller flere leverandører, inden du går i gang med dit udbud og udnyt de muligheder, der er for dialog under udbudsprocessen. Vejledningen indeholder desuden en ny beregningsmetode til fastsættelse Læs mere »

Konkurrencepræget dialog

– er udbudsformen reelt gjort mere anvendelig? Af advokat Maria Haugaard, advokatfirmaet Bird & Bird og cand.jur., LL.M. Vibeke Jessen, COWI A/S. INDLEDNING TIL PUBLIKATIONEN Det har været et af formålene med den danske udbudslov at give mere klare rammer og mere fleksible indkøbsmetoder for de danske ordregivere. Man kan med andre ord sige, at Læs mere »