Søgeresultater: page/2

Positiv opfyldelsesinteresse og annullation

-kendelse af 17. december 2020, De Forenede Dampvaskerier A/S af professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, begge PUBLICURE Advokatfirma Udbudsklagesagen kan i visse tilfælde kan bestå af to trin: Først en sag om ansvarsgrundlaget og dernæst, hvis klager får helt eller delvist medhold, en efterfølgende sag om erstatning. Klageren forfølger sædvanligvis erstatningskravet, hvis Læs mere »

Udbuds- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet?

Af partner, advokat Anja Piening og partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov, Nørgaard Piening Advokater  EU-Domstolen har i en præjudiciel afgørelse i sagen C-521/18, Pegaso og Sistemi de Sicurezza mod Poste Tutela SpA, af 28. oktober 2020 opridset, hvornår man som ordregiver er forpligtet til at udbyde efter reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet[1], og hvornår man i stedet Læs mere »

Covid-19 og udbud

Hvad gør du med dit indkøb eller udbud nu? Få her genveje til relevant information og vejledning, der kan hjælpe dig videre. Svar på spørgsmål om statens kontrakter og COVID-19 Situationen med coronavirus giver anledning til en række spørgsmål om, hvordan vi håndterer det offentliges kontrakter med private leverandører. Generelt opfordrer vi det offentlige til Læs mere »

Udbudsnetværket

Udbudsportalen faciliterer et netværk, der er henvendt til medarbejdere fra offentlige myndigheder. Målet er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling mellem personer, der i praksis arbejder med udbud og offentlig-privat samarbejde.

Udvikling og innovation i indkøb

Som led i den fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 har KL bl.a. etableret et samarbejdsforum bestående af ca. 25 kommunale udbuds- og indkøbschefer, repræsentanter fra leverandørsiden og SKI. Formålet med forummet er, at styrke udviklingsperspektivet samt udveksle inspiration og erfaringer med innovative indkøb. Ved at samle både ordregiver og leverandører giver forummet et godt udgangspunkt for at Læs mere »

Udskiftninger hos deltagerne

Af Anders Nørgaard Jensen, Partner, Advokat og Povl Nick Bronstein, Partner, Advokat PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnet har med kendelse af 18. januar 2019, ALSTOM Transport Danmark A/S (”ALSTOM”) mod DSB, dyrket en bestemmelse i forsyningsvirksomhedsdirektivet (”FvD”), som har klare linjer til udbudsloven. Kendelsen fastslår en pligt til at acceptere udskiftning af tilbudsgivers støttende virksomheder, hvis én Læs mere »

“At være eller ikke at være”: En fortælling om mindstekrav

Af Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen, begge partnere i Horten Advokatpartnerselskab Klagenævnet har med sin kendelse af 5. september 2019 endnu engang sat fokus på (formuleringen af) mindstekrav. Kendelsen rejser - på ny – spørgsmålet om, hvor objektivt mindstekrav skal formuleres for at kunne håndhæves. Sagen i korte træk Region Nordjylland, Region Midtjylland og Læs mere »

Nye webinarer: Bæredygtige offentlige indkøb – sådan!

KL og DI tilbyder sammen en række webinarer, som over fire dage i sensommeren sætter fokus på, hvordan bæredygtige og grønne indkøb kan gennemføres i praksis. På tværs af aktører i den offentlige sektor og erhvervsliv er en fælles ambition om at støtte den grønne omstilling. I den offentlige sektors indkøb hos virksomheder ligger et Læs mere »

ESPD-tjeneste er lukket

Europa-Kommissionen har den 2. maj 2019 lukket for adgangen til ESPD-tjenesten. Ordregivere har pligt til at gennemføre udbud elektronisk, og ESPD’et er dermed integreret i de elektroniske udbudssystemer, som udbydes i Danmark i dag. Læs mere om ESPD-tjenesten her