Søgeresultater: page/2

Udbudsnetværket

Udbudsportalen faciliterer et netværk, der er henvendt til medarbejdere fra offentlige myndigheder. Målet er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling mellem personer, der i praksis arbejder med udbud og offentlig-privat samarbejde.

Gode råd til FM-arbejdet

Der er store potentialer forbundet med at arbejde systematisk og målrettet med Facility Management. Potentialet er både kvantitativt i form af effektiviseringer og kvalitativt i form af øget kvalitet. Erfaringsmæssigt har et systematisk og målrettet arbejde med området i kommunerne resulteret i bedre og mere passende rammer omkring velfærden, og har samtidig frigjort ressourcer til lokalpolitiske Læs mere »

Ikke-udbud og Coronavirus

-hvordan og hvor længe kan vi bruge udbudslovens § 80, stk. 5? Af Professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Coronapandemien har på mange måde haft en direkte indflydelse på den måde, offentlige kontrakter indgås og gennemføres på. Der er over de seneste par måneder opstået en akut mangel på visse typer af Læs mere »

Indkøb skal skabe værdi i kerneforretningen

Den nye fælleskommunale indkøbsstrategi sætter sejl mod næste skridt i professionaliseringen af kommunernes forbrug og indkøb. Det handler om i endnu højere grad at bruge indkøbskompetencerne i kerneforretningen, hvor størstedelen af kommunernes indkøb foretages, så kommunerne herigennem kan skabe råderum og udvikle opgaveløsningen. Fra fokus på varekøb til forbrug i hele organisationen I forhold til Læs mere »

KL’s nyhedsbrev “Råderum”

Hver måned udgiver KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed nyhedsbrevet ’Råderum’, der har mere end 1200 faste abonnenter. Nyhedsbrevet formidler viden om metoder, indsatser og greb der kan bidrage til at skabe økonomisk råderum i kommunerne. I den nyeste udgave af nyhedsbrevet ’Råderum’ kan du blive klogere på den nye fælleskommunale indkøbsstrategi for 2020-2024, samt hvordan indkøb Læs mere »

Ny fælleskommunal indkøbsstrategi

- skal skabe råderum og understøtte bæredygtige løsninger Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi ”Indkøb med mening”. Strategien har fokus på, at indkøb er en dagsorden, der bør optage hele den kommunale organisation, da professionelle indkøb er en vej til at sikre mest mulig velfærd for pengene og løfte kommunernes bæredygtige ambitioner. Stor indkøbsvolumen Læs mere »

Når bæredygtige valg skaber råderum

Med en samlet indkøbsvolumen på op imod 100 mia. kr. om året er kommunernes indkøb et oplagt sted at starte, hvis man vil realisere bæredygtige ambitioner og grøn omstilling i den kommunale sektor. Læs tre eksempler på, hvordan kommuner er lykkedes med at omlægge til en mere bæredygtig indkøbspraksis og samtidig høste økonomiske gevinster. Bæredygtige Læs mere »

Professionalisering af indkøb

Kommunerne har i den grad professionaliseret arbejdet med indkøb gennem de sidste mange år. En fortsat professionalisering af de klassiske indkøbsopgaver og fokus på indkøbsadfærden i hele kommunen er en forudsætning og katalysator for, at indkøbsområdet fortsat kan bidrage til effektiviseringsgevinster, understøtte udviklingen af opgaveløsningen på de enkelte fagområder og fremme bæredygtige løsninger. Indkøb skaber Læs mere »

Udvikling og innovation i indkøb

Som led i den fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 har KL bl.a. etableret et samarbejdsforum bestående af ca. 25 kommunale udbuds- og indkøbschefer, repræsentanter fra leverandørsiden og SKI. Formålet med forummet er, at styrke udviklingsperspektivet samt udveksle inspiration og erfaringer med innovative indkøb. Ved at samle både ordregiver og leverandører giver forummet et godt udgangspunkt for at Læs mere »