Søgeresultater: page/2

Coronavirus

Af Partner Annelouise Dalgaard Pedersen, Advokat Sidsel Marcussen og  Advokatfuldmægtig Sebastian Greva Coronavirus skaber stadig større problemer i forsyningskæder verden over. Med virussens hurtige spredning følger i mange tilfælde forsinkelser og leverancesvigt, hvilket kan betyde misligholdelse af kontrakter. Vi ser på, hvordan problemerne bedst håndteres i en udbuds- og kontraktretlig sammenhæng. Konsekvenserne af Coronavirus: Er Læs mere »

Prismodel gør det nemt at afgøre udbudskonkurrencer

af Preben Boock, Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning har succes med at bruge en nem prismodel til at afgøre udbudskonkurrencer. Erfaringen er, at modellen bidrager til at skabe bedre og mere gennemskuelige udbud for både udbyder og tilbudsgivere. Siden 2013 har Hillerød Forsyning afgjort flertallet af sine store udbud ved hjælp af en særlig prismodel, der gør det Læs mere »

Evaluering af varekurve er (stadig) vanskeligt

INDLÆG VEDRØRENDE KLAGENÆVNETS KENDELSE A-SPORT A/S MOD KØBENHAVNS KOMMUNE At sammensætte en varekurv med henblik på tilbudsevaluering er (stadig) vanskeligt Af advokat (L) Martin Holmgaard Thomsen, HjulmandKaptain Kendelsen Månedens kendelse er fra den 3. januar 2020. Kendelsen er dog først offentliggjort på klagenævnets hjemmeside i februar, så jeg har dristet mig til at tage den Læs mere »

Udbudsnetværket

Udbudsportalen faciliterer et netværk, der er henvendt til medarbejdere fra offentlige myndigheder. Målet er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling mellem personer, der i praksis arbejder med udbud og offentlig-privat samarbejde.

Udvikling og innovation i indkøb

Som led i den fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 har KL bl.a. etableret et samarbejdsforum bestående af ca. 25 kommunale udbuds- og indkøbschefer, repræsentanter fra leverandørsiden og SKI. Formålet med forummet er, at styrke udviklingsperspektivet samt udveksle inspiration og erfaringer med innovative indkøb. Ved at samle både ordregiver og leverandører giver forummet et godt udgangspunkt for at Læs mere »

Udskiftninger hos deltagerne

Af Anders Nørgaard Jensen, Partner, Advokat og Povl Nick Bronstein, Partner, Advokat PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnet har med kendelse af 18. januar 2019, ALSTOM Transport Danmark A/S (”ALSTOM”) mod DSB, dyrket en bestemmelse i forsyningsvirksomhedsdirektivet (”FvD”), som har klare linjer til udbudsloven. Kendelsen fastslår en pligt til at acceptere udskiftning af tilbudsgivers støttende virksomheder, hvis én Læs mere »

“At være eller ikke at være”: En fortælling om mindstekrav

Af Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen, begge partnere i Horten Advokatpartnerselskab Klagenævnet har med sin kendelse af 5. september 2019 endnu engang sat fokus på (formuleringen af) mindstekrav. Kendelsen rejser - på ny – spørgsmålet om, hvor objektivt mindstekrav skal formuleres for at kunne håndhæves. Sagen i korte træk Region Nordjylland, Region Midtjylland og Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Update efter sommerferien

Af Janne Kristine Laursen, advokat, Codex Advokater Mens det meste af Danmark slappede af i hængekøjer, skete der vanen tro flere vigtige ting på det udbudsretlige område. Denne korte artikel opsummerer de væsentligste begivenheder der har interesse for udbudsdanmark, og kan læses som optakt til efteråret, mens der udveksles ferieanekdoter med kollegerne. Ændring af udbudsloven Læs mere »