Søgeresultater: ESPD

ESPD

ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument – er en standardformular, der skal anvendes ved udbud efter udbudslovens afsnit II og forsyningsvirksomhedsdirektivet og naturligvis frivilligt kan anvendes ved udbud under ligthregimet og udbud under EU’s tærskelværdi, hvis ordregiver finder det relevant. ESPD’et relaterer sig til udelukkelsen, egnethedsvurderingen og udvælgelsen. Som et led i udarbejdelse af udbudsmaterialet Læs mere »

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD. I praksis betyder det, at man efter 1. januar 2018 ikke længere kan anvende papirversionen af ESPD-formularen, som findes i bilag 2 til EU-Kommissionen ESPD-forordning. Det elektroniske ESPD kan bruges på forskellige måder. Det kan fx anvendes via Europa-Kommissionens Læs mere »

Ny video-vejledning om ESPD til virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag den første af en række video-vejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes. I denne video giver Britt Brock Grønne, jurist og chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, en deltaljeret gennemgang af, hvordan en virksomhed udfylder et ESPD, når virksomheden deltager i et udbud alene. Se video-vejledningen på Bedreudbud.dk Læs mere »

Ny videovejledning: Sådan opretter du et ESPD

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en ny videovejledning til offentlige ordregivere, der på 12 minutter viser, hvordan du opretter et ESPD. I denne nye videovejledning får du en deltaljeret gennemgang af, hvordan du som ordregiver opretter et ESPD i EU-Kommissionens ESPD-tjeneste. Undervejs i videoen får du forklaret, hvad du skal være opmærksom på, når du aktiverer Læs mere »

Sådan bruger du ESPD i udbud

På dette kursus får du et overblik over de udfordringer, der kan være forbundet med brugen af ESPD’et samt svar på alle de spørgsmål, som du måtte have i forhold hertil. Siden 28. januar 2016 har alle danske ordregivere skullet anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument – også kaldet ESPD’et. Fra april sidste år Læs mere »

Prækvalifikation af tilbudsgivere

Mange tilbudsgivere oplever, at prækvalifikation kræver mange ressourcer, uden at det ønskede resultat opnås. Andre tror, at prækvalifikation blot er en formssag og bliver overraskede, når de ikke er kommet i betragtning Prækvalifikation og udfyldelse af ESPD handler om meget mere end opfyldelse af formalia. Det er mindst lige så vigtigt, at eksempelvis referencerne er Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Prækvalifikation af tilbudsgivere

Mange tilbudsgivere oplever, at prækvalifikation kræver mange ressourcer, uden at det ønskede resultat opnås. Andre tror, at prækvalifikation blot er en formssag og bliver overraskede, når de ikke er kommet i betragtning Prækvalifikation og udfyldelse af ESPD handler om meget mere end opfyldelse af formalia. Det er mindst lige så vigtigt, at eksempelvis referencerne er Læs mere »

Tro- og loveerklæringer

Tidligere var det almindelig praksis at bede tilbudsgiverne om at underskrive en tro- og loveeklæring vedrørende ubetalt forfalden gæld til det offentlige og ved EU-udbud tillige i relation til udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivet. I dag har ESPD’et erstattet tro- og loveerklæringerne i EU-udbud og i udbud under tærsklerne er der ikke længere pligt til at udelukke Læs mere »

Udbudsret for specialister

– bliv opdateret på komplekse og aktuelle udbudsretlige emner Indhold På dette kursus, der er målrettet erfarne udbudspraktikere og rådgivere, fokuserer vi på en række af de mest komplekse og aktuelle udbudsretlige emner. Vi vil blandt andet med udgangspunkt i de seneste offentliggjorte vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og kendelser fra Klagenævnet for Udbud fokusere på Læs mere »