Søgeresultater: ESPD

ESPD

Fra den 1. januar 2016 skal det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) bruges ved EU-udbud. Den elektroniske udgave af ESPD’et – eESPD er nu klar. eESPD oprettes af ordregiver og udfyldes af tilbudsgivere eller ansøgere som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse. eESPD er den elektroniske version af den Læs mere »

ESPD – fra vugge til grav

Det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD – hvorfor nu det? Hvordan skal det udfyldes? Hvordan får jeg det bedste ud af det? Formål Det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD, er nu et centralt dokument i ethvert EU-udbud. Mange udbydere og tilbudsgivere oplever, at det er vanskeligt at få alle informationer ind i skemaerne, og opfatter det derfor Læs mere »

Sådan bruger du ESPD i udbud

Siden 28. januar 2016 har alle danske ordregivere skullet anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument – også kaldet ESPD’et. Fra april 2017 er anvendelsen af det elektroniske ESPD obligatorisk at anvende for indkøbscentraler og senest i oktober 2018 skal alle ordregivere anvende det. ESPD’et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Læs mere »

Sådan bruger du ESPD i udbud

Siden 28. januar 2016 har alle danske ordregivere skullet anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument – også kaldet ESPD’et. Fra april 2017 er anvendelsen af det elektroniske ESPD obligatorisk at anvende for indkøbscentraler og senest i oktober 2018 skal alle ordregivere anvende det. ESPD’et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at Læs mere »

Opdateret vejledning om brugen af ESPD´et

Vejledningen er opdateret i forhold til de forbedringer, som Kommissionen har lavet i den elektroniske ESPD-formular siden marts 2016. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også taget højde for mange af de spørgsmål, som de har modtaget via Bedreudbud.dk. Vejledningen beskriver derfor også, hvordan man håndterer nogle af de udfordringer, man som ordregiver eller leverandør sidder med, når man Læs mere »

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejleding om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis. Vejledningen ”ESPD – Dokumentation og e-Certis” beskriver i ord og billeder, hvordan en ordregiver opretter et ESPD, og hvordan ansøgere og tilbudsgivere udfylder et ESPD i Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste. Læs mere »

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejledning om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis. Læs hele vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen’s hjemmeside I notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om Læs mere »

Udbudsloven Update 2017

VIL DU VÆRE HELT OPDATERET PÅ RETSPRAKSIS OG IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE UDBUDSLOV? Konference d. 1. juni 2017 Har du styr på udbudsloven, men brug for at kende den seneste udvikling? Vil du høre, hvordan det går med ESPD og andre udfordrende elementer i den nye udbudslov? Så er denne konferencedag noget for dig. Her Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Prækvalifikation i praksis – for ordregivere

På ”Prækvalifikation i praksis” får du intens træning i at arbejde med prækvalifikation. Du får vist metoder, konkrete værktøjer og dokumentformuleringer, som du kan bruge i dit arbejde med prækvalificering af tilbudsgivere og bliver klædt endnu bedre på til at skabe sammenhæng mellem mål og resultat af din udbudsforretning. I kursusmaterialet indgår en værdifuld værktøjskasse af Læs mere »