Søgeresultater: ESPD

ESPD

ESPD – Det fælles europæiske udbudsdokument – er en standardformular, der skal anvendes ved udbud efter udbudslovens afsnit II og forsyningsvirksomhedsdirektivet og naturligvis frivilligt kan anvendes ved udbud under ligthregimet og udbud under EU’s tærskelværdi, hvis ordregiver finder det relevant. ESPD’et relaterer sig til udelukkelsen, egnethedsvurderingen og udvælgelsen. Som et led i udarbejdelse af udbudsmaterialet Læs mere »

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD. I praksis betyder det, at man efter 1. januar 2018 ikke længere kan anvende papirversionen af ESPD-formularen, som findes i bilag 2 til EU-Kommissionen ESPD-forordning. Det elektroniske ESPD kan bruges på forskellige måder. Det kan fx anvendes via Europa-Kommissionens Læs mere »

Ny video-vejledning om ESPD til virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag den første af en række video-vejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes. I denne video giver Britt Brock Grønne, jurist og chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, en deltaljeret gennemgang af, hvordan en virksomhed udfylder et ESPD, når virksomheden deltager i et udbud alene. Se video-vejledningen på Bedreudbud.dk Læs mere »

Ny videovejledning: Sådan opretter du et ESPD

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en ny videovejledning til offentlige ordregivere, der på 12 minutter viser, hvordan du opretter et ESPD. I denne nye videovejledning får du en deltaljeret gennemgang af, hvordan du som ordregiver opretter et ESPD i EU-Kommissionens ESPD-tjeneste. Undervejs i videoen får du forklaret, hvad du skal være opmærksom på, når du aktiverer Læs mere »

Sådan bruger du ESPD i udbud

På dette kursus får du et overblik over de udfordringer, der kan være forbundet med brugen af ESPD’et samt svar på alle de spørgsmål, som du måtte have i forhold hertil. Siden 28. januar 2016 har alle danske ordregivere skullet anvende Europa-Kommissionens standardformular for det fælleseuropæiske udbudsdokument – også kaldet ESPD’et. Fra april sidste år Læs mere »

Opdateret vejledning om brugen af ESPD´et

Vejledningen er opdateret i forhold til de forbedringer, som Kommissionen har lavet i den elektroniske ESPD-formular siden marts 2016. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har også taget højde for mange af de spørgsmål, som de har modtaget via Bedreudbud.dk. Vejledningen beskriver derfor også, hvordan man håndterer nogle af de udfordringer, man som ordregiver eller leverandør sidder med, når man Læs mere »

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejleding om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD’et samt vejleder i brugen af e-Certis. Vejledningen ”ESPD – Dokumentation og e-Certis” beskriver i ord og billeder, hvordan en ordregiver opretter et ESPD, og hvordan ansøgere og tilbudsgivere udfylder et ESPD i Europa-Kommissionens ESPD-tjeneste. Læs mere »

Udbudsret for specialister

– bliv opdateret på komplekse og aktuelle udbudsretlige emner Indhold På dette kursus, der er målrettet erfarne udbudspraktikere og rådgivere, fokuserer vi på en række af de mest komplekse og aktuelle udbudsretlige emner. Vi vil blandt andet med udgangspunkt i de seneste offentliggjorte vejledninger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og kendelser fra Klagenævnet for Udbud fokusere på Læs mere »

Optimering af tilbud – praktisk udbudsret for tilbudsgivere

Udbytte På kurset i optimering af tilbud får du overblik over hvilke elementer, en tilbudsgiver skal have fokus på i et omfattende udbudsmateriale. Du får bl.a.: En forståelse af hvordan tilbud kan optimeres, og hvordan tilbudsgiver kan minimere risikoen for, at tilbuddet bliver afvist som ukonditionsmæssigt Viden til juridisk og udbudsretligt at tackle de udfordringer, som Læs mere »

Optimering af tilbud – praktisk udbudsret for tilbudsgivere

Udbytte På kurset i optimering af tilbud får du overblik over hvilke elementer, en tilbudsgiver skal have fokus på i et omfattende udbudsmateriale. Du får bl.a.: En forståelse af hvordan tilbud kan optimeres, og hvordan tilbudsgiver kan minimere risikoen for, at tilbuddet bliver afvist som ukonditionsmæssigt Viden til juridisk og udbudsretligt at tackle de udfordringer, som Læs mere »