Søgeresultater:

Region Sjælland indgår partneraftale

Aleris Hamlet vandt udbud af udredning og behandling Region Sjælland har indgået en aftale om udredning og behandling af patienter på privathospitalet Aleris Hamlet, så regionen kan overholde fristerne i forhold til patienterne. Læs hele nyheden på dknyt den 12. juni 2019

Ordregiver må (næsten) altid annullere et udbud

Advokat og partner Mikala Berg Dueholm og advokatfuldmægtig Trine Louise Larsen, begge DLA Piper Denmark Ordregiver har vide rammer til at annullere et udbud, og klager over ordregivers annullation tages næsten aldrig til følge af Klagenævnet for Udbud. Det er dog et krav, at ordregivers annullation er i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet og i øvrigt sagligt Læs mere »

Udviklingsprojekt om ansvarlig skat

Aarhus Kommune og Engagement International inviterer interesserede kommuner til at deltage i et udviklingsprojekt om ansvarlig skat gennem engagement dialog med kontroversielle virksomheder på kommunernes indkøbs- og investeringsliste. Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen. Ansvarlig skat_Projektbeskrivelse_190401  

IKU-værktøj

IKU - Indikator for Konkurrenceudsættelse - viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat.

Udskiftninger hos deltagerne

Af Anders Nørgaard Jensen, Partner, Advokat og Povl Nick Bronstein, Partner, Advokat PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnet har med kendelse af 18. januar 2019, ALSTOM Transport Danmark A/S (”ALSTOM”) mod DSB, dyrket en bestemmelse i forsyningsvirksomhedsdirektivet (”FvD”), som har klare linjer til udbudsloven. Kendelsen fastslår en pligt til at acceptere udskiftning af tilbudsgivers støttende virksomheder, hvis én Læs mere »

Udbud af sundhedsvikarydelser

Af Torben Evald, formand for VB-FASID og adm. direktør for ActivCare A/S Udbud på vikarområdet er ofte en kompliceret proces, der kræver indgående branchekendskab for at blive succesfulde for både ordregivere og vikarbureauer. Branchen ønsker med den nye og opdaterede udbudsvejledning at bidrage til ensartede og klare vilkår for tilbudsafgivelse ved udbud af vikarydelser på Læs mere »

Kommune hjemtager affaldet

Hvidovre Kommune vil selv indsamle affald. Det sker af politiske grunde. Et flertal i Hvidovre Byråd har besluttet, at det fremover er kommunens egne ansatte, som skal indsamle affald hos borgerne. Dermed føjer Hvidovre sig til en længere række af kommuner, som er i gang med at hjemtage indsamlingen af affald. Men det usædvanlige i Læs mere »

Genopslag: Invitation til at deltage i forsøgsordning

- med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på fritvalgsbeviser på madservice. Der er afsat 16,2 millioner kr. til genopslag af en ansøgningspulje. Det vurderes, Læs mere »

Indlæg: Klagenævnet påtaler uklarheder i skøn

Af chefkonsulent Dorthe Laugesen, Rambøll Klagenævnet har hen over sommeren offentliggjort 3 kendelser, der omhandler ordregivers forkerte eller uklare begrundelser i tilbudsevalueringen, og som samtidig nuancerer rammerne for, hvornår klagenævnet tilsidesætter ordregivers skøn. Forkerte og uklare begrundelser i ordregivers evaluering Det er som bekendt fast klagenævnspraksis, at ordregivere har en vid skønsmargin i forbindelse med Læs mere »

Indkøb af håndværkerydelser

Håndværkerydelser udgør den største udgiftspost, når man ser på tværs af de forskellige typer af tjenesteydelser, kommunerne køber ind. Håndværkerydelser købes ind på tværs af hele den kommunale organisation. Det gælder således både, når der skal foretages malerarbejde på rådhuset, og hvis et vandrør er sprunget i en børnehave. Håndværkerydelser dækker over en lang liste Læs mere »