Søgeresultater:

Ordregiver må (næsten) altid annullere et udbud

Advokat og partner Mikala Berg Dueholm og advokatfuldmægtig Trine Louise Larsen, begge DLA Piper Denmark Ordregiver har vide rammer til at annullere et udbud, og klager over ordregivers annullation tages næsten aldrig til følge af Klagenævnet for Udbud. Det er dog et krav, at ordregivers annullation er i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet og i øvrigt sagligt Læs mere »

ESPD-tjeneste er lukket

Europa-Kommissionen har den 2. maj 2019 lukket for adgangen til ESPD-tjenesten. Ordregivere har pligt til at gennemføre udbud elektronisk, og ESPD’et er dermed integreret i de elektroniske udbudssystemer, som udbydes i Danmark i dag. Læs mere om ESPD-tjenesten her

Sociale klausuler

- Hvorfor og Hvordan? inkl. en tjekliste af partner Rikke Søgaard Berth, Horten Advokatpartnerselskab  Hvad forstår man ved "sociale klausuler"? "Sociale klausuler" er en samlebetegnelse for de mere "bløde" vilkår, som man som offentlig ordregiver kan indsætte i sine kontrakter. Vilkårene retter sig ikke mod kerneleverancen, men vedrører fx den måde, ydelsen er produceret på. Betegnelsen Læs mere »

Udbudsretlig eller kontraktuel problemstilling

Af Janne Kristine Laursen, advokat, dejure advokatfirma Region Nordjylland begik muligvis fodfejl i udbud af en kontrakt om levering og montering af eleverbare klosetter og håndvaske. Klagenævnet gav ikke en forbigået tilbudsgiver medhold i klagen. I en ny afgørelse fra klagenævnet stilles skarpt på, hvad forskel det gør om problemstilling vedrører udbudsprocessen eller den efterfølgende Læs mere »

Udviklingsprojekt om ansvarlig skat

Aarhus Kommune og Engagement International inviterer interesserede kommuner til at deltage i et udviklingsprojekt om ansvarlig skat gennem engagement dialog med kontroversielle virksomheder på kommunernes indkøbs- og investeringsliste. Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen. Ansvarlig skat_Projektbeskrivelse_190401  

KONE-kendelsen

- Hvad kunne SKI (og andre sortimentsudbydere) have gjort anderledes? Af Professor Michael Steinicke & advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Kendelse af 15. februar 2019, KONE A/S I sagen havde SKI forberedt et udbud af elevatortjenester, herunder reparationer. Ordregiver havde ikke ladet indkøb af reservedele indgå i evalueringen af tilbuddene, hvilket betød, at indkøbet af Læs mere »

Deltag i konkurrencen

om 'NYT SAMMEN BEDRE'-prisen og Hverdagsinnovationsprisen Nu kan du indstille din eller andres innovation til Center for Offentlig Innovation og COK's nationale innovationspriser. 8 ud af 10 offentlige arbejdspladser er innovative. De fleste innovationer bliver skabt i samarbejde med andre aktører, endnu flere har medarbejderne i en nøglerolle, og de nye løsninger skaber værdi for både Læs mere »

IKU-værktøj

IKU - Indikator for Konkurrenceudsættelse - viser, hvor stor en andel af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat.

Ændringer i udbudsloven

Folketinget vedtog i sidste uge nogle ændringer i udbudsloven, som vil give ordregiver to nye pligter i forbindelse med udbud: At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 Læs mere »

Har du tilmeldt dig netværksmødet i marts?

Næste møde i udbudsnetværket afholdes den 20. og 21. marts i København. Nogle af de emner som er på programmet er mediation, virksomhedsoverdragelse og udbud af brede sortimenter. Se programmet og tilmeld dig her. Medlemskab af netværket er nødvendig. Læs mere om udbudsnetværket