Søgeresultater:

Horten lancerer digital udbudsplatform

Horten lancerer digital udbudsplatform, hvor alle klienter kan gennemføre hele udbudsprocessen nemt og intuitivt online på udbudsplatformen www.udbuddet.dk Per den 1. Juli 2018 skal alle ordregivere omfattet af udbudsloven og forsyningsvirksomhedsdirektivet gennemføre deres udbud elektronisk. Det er således ikke længere muligt at kommunikere via e-mail i en udbudsproces. Al kommunikation, herunder tilbudsafgivelse, skal foregå via Læs mere »

Beskrivelse af evalueringsmetoden?

- Hvilke krav stiller praksis til beskrivelse af evalueringsmetoden? Af Senior Manager Maj-Britt Böwadt Klagenævnet for Udbud har den 25. april 2018 (BilButikken A/S mod Randers Kommune) afsagt en kendelse om rækkevidden af ordregivers pligt til at beskrive evalueringsmetoden i udbud. Kendelsen vedrører et udbud af leasing af biler, og klager ønskede klagen tillagt opsættende Læs mere »

Annullation

Der er ikke kontraheringspligt i Danmark. Udbyder er således ikke forpligtet til at antage et af de indkomne tilbud i forbindelse med et udbud, men kan vælge at afslutte udbudsrunden med en annullation – dog ikke hvis årsagen strider med de grundlæggende principper. Udbyder har forholdsvis vid adgang til at annullere et udbud. Annullationen må Læs mere »

Offentliggørelse af resultat

Når kontrakten er tildelt, er udbyder forpligtet til at meddele såvel de direkte involverede partere som offentligheden bredt om resultatet af udbudsforretningen. Konkret skal der sendes en underretning til de berørte virksomheder og offentliggøres en bekendtgørelse i EU-tidende (TED). Underretning til berørte virksomheder Udbyder skal hurtigst muligt, samtidigt og skriftligt underrette de berørte virksomheder om Læs mere »

Snyd med udbud

Klagenævn i hård kritik af Bispebjerg Hospital Nævnet skriver i sin afgørelse, at konsortiet KHR var blevet 'favoriseret'. Blandt andet var der videregivet 'fortrolige oplysninger til KHR' under forløbet Bispebjerg Hospital brød reglerne for udbud, da det tildelte en opgave om at tegne et nyt hospital til 1,6 mia. kr. til et konsortium med firmaet Læs mere »

Muligheden for at supplere tilbud

- C-387/14, Esaprojekt af Professor, PhD, Michael Steinicke, PUBLICURE Advokatfirma. Den 29. maj 2017. Indledning EU-Domstolen har ved dom afsagt den 4. maj 2017 i sag C-387/14, Esaprojekt, taget stilling til og præciseret en række forhold, der vedrører udvælgelses- og tildelingsfaserne i en udbudsproces, primært mulighederne for at påberåbe sig tredjemands kompetencer og mulighederne for at Læs mere »

I Vejle ringer indkøbschefen nu vragede budgivere op

Udbudsafdelingen er på vej med mere dialogbaseret tilgang - og vil gerne vurderes højere som erhvervs- og vækstkommune. Hvordan finder man ud af, hvad lokale virksomheder har brug for? Man kan jo starte med noget så enkelt som at ringe og spørge dem. Og det er netop, hvad Vejle Kommunes udbudsafdeling har tænkt sig at Læs mere »

Indhentelse af supplerende oplysninger

- ny afgørelse fra EU Domstolen Spørgsmålet om indhentning af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen, har siden Manova sagen været et debatteret emne. Den seneste afgørelse fra EU-Domstolen, C-387/14, Esaprojekt, er endnu et eksempel på en række sager der har været afsagt siden Manova. Afgørelsens resultat er på linje med tidligere afgørelser og dermed ikke overraskende. Læs mere »

Tænk dialog, når du tænker evalueringsmetode

Af Jens Munk, Christian Østby-Svanholm og Nicholaj Alstrøm Meno, A-2 A/S A-2 er med i mange udbud og har set mange evalueringsmetoder gennem tiden. Med Udbudslovens § 160 er der indført skærpede krav til detaljeringsgraden af evalueringsmetoden, som skal offentliggøres sammen med udbudsmaterialet. Vi oplever, at valg af evalueringsmetode ofte giver anledning til panderynker hos Læs mere »