Søgeresultater:

Kommunalt vundne udbud

Når kommunen har udarbejdet et kontrolbud, som viser sig at være bedst og/eller billigst, siger man, at kommunen selv har vundet udbuddet. Formelt annulleres udbuddet og opgaveløsningen fortsætter in-house. I 2007 blev Privatleverandørindikatoren (PLI) erstattet med Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). Formålet var at få en mere retvisende indikator for kommunernes brug af konkurrenceudsættelse. Forskellen mellem Læs mere »

Erfaringsopsamling

Det er som regel lettere at håndtere et genudbud end et udbud af en opgave, der udbydes for første gang. Ved et genudbud er der jo et "gammelt" udbudsmateriale at tage udgangspunkt i. Hvis der skal ske en løbende udvikling og forbedring af opgaveløsningen er det imidlertid vigtigt, at der ved genudbuddet tages højde for Læs mere »

Lolland fyrer privat plejefirma

På et møde torsdag aften har byrådet i Lolland Kommune besluttet at fyre Pleje Plus. Det private firma skal altså ikke længere levere hjemmepleje til borgerne i Lolland Kommune, skriver Folketidende.dk Læs hele nyheden på dknyt den 22. juni 2017

Udbudsnetværket

Udbudsportalen faciliterer et netværk, der er henvendt til medarbejdere fra offentlige myndigheder. Målet er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling mellem personer, der i praksis arbejder med udbud og offentlig-privat samarbejde.

Kendelser og domme

Afgørelser på udbudsområdet er retningsgivende for, hvordan reglerne i praksis skal fortolkes, og kan hjælpe til at sikre, at man undgår fejl, som andre tidligere har begået. Det er dog væsentligt at være opmærksom på eventuelle ændringer i det regelsæt, som afgørelserne støtter sig til. Langt størstedelen af de nationale sager bliver behandlet af Klagenævnet Læs mere »

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud håndterer klager over tildeling af kontrakter over EU’s tærskelværdi og tildeling af kontrakter under EU’s tærskler med en klar grænseoverskridende interesse. Klagenævnet kan bl.a. pålægge at en tildelingsbeslutning annulleres, erklære en kontrakt uden virkning og idømme erstatninger.

Klagenævnsloven

Loven om Klagenævn for Udbud - Klagenævnsloven - indeholder bestemmelser om Klagenævnet for Udbuds kompetencer og konsekvenser af ikke at overholde udbudsreglerne.