Søgeresultater:

Er udbud af velfærdsopgaver forsvarligt?

Af Trine Kronbøl, chefkonsulent, Udbudsportalen i KL Det kommunale indkøbssamarbejde Fællesudbud Sjællands kommende udbud af pladser på opholdssteder og døgninstitutioner har udløst stærke reaktioner i den senere tid. Eksempelvis er det blevet problematiseret, at fagligheden ikke havde større vægt i udbuddet, og der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om man overhovedet bør udbyde og udlicitere Læs mere »

Offentlig-privat-samarbejde om rehabiliteringsforløb

Erfaringer fra innovationspartnerskaber i Struer og Frederiksberg Af Michael Friis Larsen Seniorkonsulent Rambøll Management Consulting Et øget fokus på rehabilitering Kommunerne har de seneste år sat øget fo­kus på rehabilitering på ældreområdet. Fra 1. januar 2015 har kommunerne, forud for vurderingen af behovet for hjemmehjælp, været forpligtet til at tilbyde et tidsafgræn­set, korterevarende og målorienteret Læs mere »

Ældreområdet

I forbindelse med tre netværksgruppeforløb, og et projekt, er der udarbejdet en række kortlægninger, redskaber og analyser i henhold til konkurrenceudsættelse af ældreområdet.

Dialog er hjørnestenen i udbud af plejecenter

Dialog spillede en central rolle gennem hele udbudsprocessen, da Syddjurs Kommune udbød plejecentret Søhusparken i et offentligt-privat samarbejde. Også det videre samarbejde er præget af dialog mellem kommunen og den private aktør Forenede Care, som vandt opgaven med at drive plejecentret Søhusparken ved Ebeltoft. Artiklen er publiceret den 22. oktober 2012 Når farmor og morfar Læs mere »

Et tæt samarbejde får arbejdsløse i job

Aalborg Kommune har stor succes med at anvende private aktører til at få ledige akademikere i arbejde. Årsagen til succesen skal findes i, at kommunen holder aktørerne til ilden gennem et tæt samarbejde præget af tillid og dialog. Da Mia Sloma-Jessen blev færdig som cand.it i oplevelsesdesign i 2011, røg hun direkte bagerst i køen Læs mere »

Konkurrenceudsættelse af personlig pleje

Øget borgertilfredshed, overblik over området og en mærkbar økonomisk besparelse er nogle af de fordele, Gribskov Kommune i en årrække har høstet fra udbud af hjemmeplejen. Nu begynder flere kommuner er gå samme vej. Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist. Den 22. juni 2012. Da Græsted-Gilleleje Kommune i midten af 1990´erne, som den første i landet, Læs mere »