Søgeresultater:

Indhentelse af supplerende oplysninger

- ny afgørelse fra EU Domstolen Spørgsmålet om indhentning af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen, har siden Manova sagen været et debatteret emne. Den seneste afgørelse fra EU-Domstolen, C-387/14, Esaprojekt, er endnu et eksempel på en række sager der har været afsagt siden Manova. Afgørelsens resultat er på linje med tidligere afgørelser og dermed ikke overraskende. Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Store forskelle i konkurser på velfærdsområdet

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der stor forskel på, hvor ofte private leverandører af velfærdsydelser går konkurs. Hårdest ramt er behandlingshjem for misbrugere. I alt 175 private behandlingshjem, hjemmehjælpsfirmaer og døgninstitutioner, der leverer ydelser på det kommunale velfærdsområde, er gået konkurs i perioden fra 2009 til og med februar 2017, viser nye tal fra Læs mere »

Indkøb under tærskelværdierne

DI har afholdt et seminar om indkøb under tærskelværdierne og herunder grænseoverskridende interesse. De har samlet de gode råd fra seminaret og et lille videoklip her Samtidig er der netop færdiggjort en podcast med Anders Brøndum fra Holbæk Kommune og Jesper Fabricius om samme emne: PODCAST    

Konkurrencepræget dialog

– er udbudsformen reelt gjort mere anvendelig? Af advokat Maria Haugaard, advokatfirmaet Bird & Bird og cand.jur., LL.M. Vibeke Jessen, COWI A/S. INDLEDNING TIL PUBLIKATIONEN Det har været et af formålene med den danske udbudslov at give mere klare rammer og mere fleksible indkøbsmetoder for de danske ordregivere. Man kan med andre ord sige, at Læs mere »