Søgeresultater:

Vigtigt med effektivt klagesystem over udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i en ny analyse kortlagt klagerne over offentlige udbud gennem tre år. Analysen viser blandt andet, at der klages over godt fire procent af de offentlige udbud. Der indgives en sag til Klagenævnet for Udbud ved godt fire procent af de offentlige udbud. I to procent af udbuddene har klagesagen ført Læs mere »

IKU – en indikator

Drøftelserne om kommunernes brug af konkurrenceudsættelse og indgåelse i offentlig-private samarbejder tager almindeligvis udgangspunkt i IKU – indikator for konkurrenceudsættelse. IKU er imidlertid, som navnet antyder, blot en indikator og ikke et perfekt mål for hverken kommunernes samarbejde med private virksomheder eller konkurrenceudsættelsen af kommunale opgaver. IKU er en forkortelse for "indikator for konkurrenceudsættelse" og Læs mere »

Kommune brød udbudsloven

Med indkøb af app til 4,3 mio. kr. Københavns Kommune brød udbudsloven, da indkøbet af landets næstdyreste kommunale app til ca. 4,3 mio. kr. eksklusiv moms ikke blev sendt i udbud, viser en aktindsigt.- Når vi kigger på det samlede forløb, må vi bare konstatere, at man dengang lavede en fejl, siger direktør Mikkel Boje Læs mere »

Ny videovejledning: Sådan opretter du et ESPD

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en ny videovejledning til offentlige ordregivere, der på 12 minutter viser, hvordan du opretter et ESPD. I denne nye videovejledning får du en deltaljeret gennemgang af, hvordan du som ordregiver opretter et ESPD i EU-Kommissionens ESPD-tjeneste. Undervejs i videoen får du forklaret, hvad du skal være opmærksom på, når du aktiverer Læs mere »

EU-Kommissionen sætter fokus på offentlige udbud

Effekten af offentlige investeringer skal styrkes. Udbudspakken skal styrke det indre marked og gøre de offentlige myndigheders udbudspraksis mere professionel. KL støtter, at offentlige udbud indgår som vigtige parametre i offentlige investeringer og som vigtige bidragsydere til vækst og beskæftigelse i kommunerne. Udbud er dog ofte alt for bureaukratiske og administrative tunge, hvorfor KL ønsker Læs mere »

Ny video-vejledning om ESPD til virksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer i dag den første af en række video-vejledninger, der viser, hvordan et ESPD oprettes og udfyldes. I denne video giver Britt Brock Grønne, jurist og chefkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, en deltaljeret gennemgang af, hvordan en virksomhed udfylder et ESPD, når virksomheden deltager i et udbud alene. Se video-vejledningen på Bedreudbud.dk Læs mere »

Kun elektronisk ESPD fra 1. januar 2018

For udbud, der offentliggøres efter 1. januar 2018, er det obligatorisk at anvende Europa-Kommissionens elektroniske ESPD. I praksis betyder det, at man efter 1. januar 2018 ikke længere kan anvende papirversionen af ESPD-formularen, som findes i bilag 2 til EU-Kommissionen ESPD-forordning. Det elektroniske ESPD kan bruges på forskellige måder. Det kan fx anvendes via Europa-Kommissionens Læs mere »

Følg – eller forklar

Udbud af en opgave, hvor sociale klausuler er relevante og kan stilles lovligt, forpligter ordregiver til at anvende sociale klausuler – eller at forklare hvorfor de ikke anvendes. Det følger af "følg eller forklar"-princippet. Sociale klausuler vurderes at være relevante ved udbud af bygge- og anlægskontrakter eller tjenesteydelseskontrakter (med driftselement) vedrørende opgaver, som skal udføres Læs mere »

Innovationspartnerskaber

Innovationspartnerskaber er en fleksibel udbudsprocedure, der giver mulighed for at indgå længerevarende partnerskabskontrakter med henblik på udvikling og efterfølgende indkøb uden en separat udbudsproces. Det er en procedure, hvor udvikling af en løsning med efterfølgende anskaffelse er tænkt i ét. Udbudsformen er især relevant for udbydere som søger en løsning, men mangler ideer til hvordan Læs mere »

Dynamisk indkøbssystem

Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces. Proceduren kan anvendes til "sædvanlige indkøb", hvilket vil sige, at indkøb af samme varer foretages jævnligt. Et dynamisk indkøbssystem kan være et alternativ til at indgå almindelige rammeaftaler. Det åbner op for en løbende konkurrencesituation og for løbende optagelse af nye leverandører i systemet. Det dynamiske indkøbssystem kan Læs mere »