Søgeresultater:

Om Udbudsportalen

Formålet med Udbudsportalen er at lette samarbejdet mellem virksomheder og det offentlige som et middel til at løse offentlige serviceopgaver bedst og billigst.

Udbudsnetværket

Udbudsportalen faciliterer et netværk, der er henvendt til medarbejdere fra offentlige myndigheder. Målet er at skabe gode rammer for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling mellem personer, der i praksis arbejder med udbud og offentlig-privat samarbejde.

Formål

Udbud kan sikre mere effektivitet og udvikling i den offentlige sektor. Udbudsportalen samler og deler viden og erfaringer til inspiration for alle deltagere i processen.

Retningslinjer

Udbudsportalen.dk er udviklet og ejet af KL og Erhvervsstyrelsen. KL står for den daglige drift af udbudsportalen.dk gennem et projektsekretariat, der organisatorisk og fysisk er forankret i KL. KL og Erhvervsstyrelsen ejer rettighederne til alt materiale på udbudsportalen.dk. Undtaget herfra er materiale, der er produceret vederlagsfrit af tredjemand.