Søgeresultater:

Rejseholdet for grønne indkøb åbnede en ny verden for os

Hvordan sikrer man sig, at man køber de mest miljøvenlige maskiner i kommunen? Og hvordan kommer man overhovedet i gang med at tænke i grønne løsninger, når det er ukendt land? Miljøstyrelsens rejsehold for grønne indkøb har i de sidste to år rejst rundt i landet og hjulpet offentlige instanser med at løse sådanne udfordringer og finde løsninger, som er bedst for miljø, klima og budget.

Nytænkende belægningsudbud i Nordjylland

I februar 2016 kunne Hjørring og Frederikshavn kommuner skrive under på en kontrakt med Colas Danmark A/S. Kontraktunderskrivelsen var startskuddet på et fleksibelt og længerevarende samarbejde om udførelse af belægningsarbejder og samtidig udvikling af området. Kontraktunderskrivelsen var samtidig et punktum for mange måneders arbejde med udvikling af en egnet samarbejdsmodel og et efterfølgende udbud af den.

Frederikssund Kommune samler vej og park i én kæmpe kontrakt

Frederikssund Kommune udbød i 2011 driften af kommunens veje, grønne områder og vintertjeneste i en samlet kontrakt. Udbuddet inddrog også udendørsarealer, som kommunen ikke tidligere har passet. Udbuddet og processen forud for udbuddet har givet store besparelser på kommunens budget. Artiklen er publiceret den 4. oktober 2012. De fleste af os elsker sommerens sol og varme. Læs mere »

Underjordisk tunnelsystem mindsker risikoen for oversvømmelser i Odense

Et sindrigt tunnelsystem syv meter under Odense mindsker risikoen for, at miljøet forurenes, og for at borgerne får vand i kælderen i forbindelse med skybrud. Selve systemet er blevet udført i et tidligt partneringsamarbejde, hvor entreprenør, rådgiver og ordregiver samarbejder om at udarbejde og planlægge projektet, fra det starter. Artiklen er publiceret den 6. november Læs mere »

Udbud af håndværkerydelser og vedligeholdelse af kommunale ejendomme

I nedenstående artikel belyses kommunale erfaringer med udbud af håndværkerydelser og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Af Stefan Ising, director, Ising Consulting. Artiklen er publiceret den 22. februar 2012. En ny vejledning på Udbudsportalen.dk har fokus på udbud af håndværkerydelser. Vejledningen har til formål at inspirere og understøtte kommunerne ved udbud af bygningsvedligehold m.v. og er udarbejdet Læs mere »

Fagligheden vigtig for kontraktstyring i Holstebro

I Holstebro har det at bevare høj faglighed og de bedste kompetencer været afgørende for kontraktstyringsmodellen på Vej- og Park området. Den er derfor lagt an på stor volumen i de udliciterede opgaver, og et leverandørsamarbejde baseret på dialog frem for kontrol. Af Annemette Schultz Jørgensen, SistersInk. Artiklen er publiceret den 4. maj 2011. Som kommune Læs mere »

Esbjerg udliciterer driften af to genbrugspladser

Esbjerg Kommune har overdraget driften af to af kommunens fire genbrugspladser til en privat virksomhed. Kommunen har gode erfaringer med samarbejdet. Den 18. januar 2013. Når borgere eller virksomheder i Esbjerg skal af med murbrokker, haveaffald eller gamle computere, tænker de nok ikke videre over, om det er offentlige eller private hænder, der håndterer deres Læs mere »