Søgeresultater:

Frederikssund Kommune samler vej og park i én kæmpe kontrakt

Frederikssund Kommune udbød i 2011 driften af kommunens veje, grønne områder og vintertjeneste i en samlet kontrakt. Udbuddet inddrog også udendørsarealer, som kommunen ikke tidligere har passet. Udbuddet og processen forud for udbuddet har givet store besparelser på kommunens budget. Artiklen er publiceret den 4. oktober 2012. De fleste af os elsker sommerens sol og varme. Læs mere »

Underjordisk tunnelsystem mindsker risikoen for oversvømmelser i Odense

Et sindrigt tunnelsystem syv meter under Odense mindsker risikoen for, at miljøet forurenes, og for at borgerne får vand i kælderen i forbindelse med skybrud. Selve systemet er blevet udført i et tidligt partneringsamarbejde, hvor entreprenør, rådgiver og ordregiver samarbejder om at udarbejde og planlægge projektet, fra det starter. Artiklen er publiceret den 6. november Læs mere »

Udbud af håndværkerydelser og vedligeholdelse af kommunale ejendomme

I nedenstående artikel belyses kommunale erfaringer med udbud af håndværkerydelser og vedligeholdelse af kommunale ejendomme. Af Stefan Ising, director, Ising Consulting. Artiklen er publiceret den 22. februar 2012. En ny vejledning på Udbudsportalen.dk har fokus på udbud af håndværkerydelser. Vejledningen har til formål at inspirere og understøtte kommunerne ved udbud af bygningsvedligehold m.v. og er udarbejdet Læs mere »

Fagligheden vigtig for kontraktstyring i Holstebro

I Holstebro har det at bevare høj faglighed og de bedste kompetencer været afgørende for kontraktstyringsmodellen på Vej- og Park området. Den er derfor lagt an på stor volumen i de udliciterede opgaver, og et leverandørsamarbejde baseret på dialog frem for kontrol. Af Annemette Schultz Jørgensen, SistersInk. Artiklen er publiceret den 4. maj 2011. Som kommune Læs mere »

Esbjerg udliciterer driften af to genbrugspladser

Esbjerg Kommune har overdraget driften af to af kommunens fire genbrugspladser til en privat virksomhed. Kommunen har gode erfaringer med samarbejdet. Den 18. januar 2013. Når borgere eller virksomheder i Esbjerg skal af med murbrokker, haveaffald eller gamle computere, tænker de nok ikke videre over, om det er offentlige eller private hænder, der håndterer deres Læs mere »