Søgeresultater:

Invitation til at deltage i forsøgsordning

- med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på fritvalgsbeviser på madservice. Der er afsat 22,6 millioner kr. til en ansøgningspulje. Det vurderes, at der Læs mere »

Indkøb af håndværkerydelser

Håndværkerydelser udgør den største udgiftspost, når man ser på tværs af de forskellige typer af tjenesteydelser, kommunerne køber ind. Håndværkerydelser købes ind på tværs af hele den kommunale organisation. Det gælder således både, når der skal foretages malerarbejde på rådhuset, og hvis et vandrør er sprunget i en børnehave. Håndværkerydelser dækker over en lang liste Læs mere »

Udbudsreglerne generer den sunde fornuft

I flere år har Norddjurs Kommune i strid med lovgivningen indgået store millionkontrakter med to private rengøringsfirmaer, uden at andre leverandører har fået mulighed for at byde på opgaverne.Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i. Læs hele nyheden på dknyt den 13. september 2018.

Efterårets netværksmøde

Næste møde i udbudsnetværket afholdes den 19. og 20. september i Odense. På mødet sætter vi bl.a. fokus på persondataforordningen: Hvilke erfaringer har der været siden ikrafttrædelse? Vi skal også tale om det gode købmandskab: Hvordan får man en kommerciel vinkel på sit udbud? Og så skal vi selvfølgelig opdateres i forhold til seneste kendelser Læs mere »

Shortlisting – hvornår og hvorfor?

Udbudslovens § 66, stk. 3, giver mulighed for, at et udbud med forhandling kan finde sted i flere successive faser med henblik på at begrænse antallet af tilbud. Nedenfor gennemgår vi de overvejelser, vi anbefaler, man bør gøre sig, før man kaster sig ud i at anvende denne mulighed. Denne artikel er nr. 3 i Læs mere »

Ny vejledning: Tal sammen og få bedre udbud

Sådan lyder et af rådene i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning "Dialog - før og under udbudsprocessen", der udkommer i dag. Tag en snak med en eller flere leverandører, inden du går i gang med dit udbud og udnyt de muligheder, der er for dialog under udbudsprocessen. Vejledningen indeholder desuden en ny beregningsmetode til fastsættelse Læs mere »

IKA Dialogprisen 2018 – De nominerede er…

Blandt de indkomne forslag til kandidater, til IKA Dialogprisen 2018, har Dialoggruppen nomineret følgende: Esbjerg Kommunes Udbudspanel Rigspolitiet Frederiksberg Kommune Se begrundelse for nomineringer herunder. Esbjerg Kommune har i foråret 2017 nedsat et udbudspanel, der skal styrke dialogen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Det er en ekstraordinær og nytænkende indsats, som bør belønnes med Læs mere »

Opkrævning for ikke leveret pleje

Gribskov Kommune udbetalte 13,4 mio. kr. til Attendo for ydelser, firmaet ikke havde leveret. I en periode på to år har plejefirmaet Attendo modtaget penge af Gribskov Kommune på et tilsyneladende noget tvivlsomt grundlag. Ifølge Ugeposten Gribskov har Attendo blandt andet fået et stort millionbeløb for at hjælpe ældre i Gribskov, der ikke længere var Læs mere »

Standardkontrakter

Nedenstående standardkontrakter er såkaldte "agreed documents". Derfor skal de i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. AB92 er et frivilligt regelsæt som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør i situationer med fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise dækker "tvillingen" ABT 93. ABService er tænkt som en pendant til AB92 på serviceområdet. K01 Læs mere »

Kommunalt vundne udbud

Når kommunen har udarbejdet et kontrolbud, som viser sig at være bedst og/eller billigst, siger man, at kommunen selv har vundet udbuddet. Formelt annulleres udbuddet og opgaveløsningen fortsætter in-house. I 2007 blev Privatleverandørindikatoren (PLI) erstattet med Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). Formålet var at få en mere retvisende indikator for kommunernes brug af konkurrenceudsættelse. Forskellen mellem Læs mere »