Søgeresultater:

KONE-kendelsen

- Hvad kunne SKI (og andre sortimentsudbydere) have gjort anderledes? Af Professor Michael Steinicke & advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Kendelse af 15. februar 2019, KONE A/S I sagen havde SKI forberedt et udbud af elevatortjenester, herunder reparationer. Ordregiver havde ikke ladet indkøb af reservedele indgå i evalueringen af tilbuddene, hvilket betød, at indkøbet af Læs mere »

Deltag i konkurrencen

om 'NYT SAMMEN BEDRE'-prisen og Hverdagsinnovationsprisen Nu kan du indstille din eller andres innovation til Center for Offentlig Innovation og COK's nationale innovationspriser. 8 ud af 10 offentlige arbejdspladser er innovative. De fleste innovationer bliver skabt i samarbejde med andre aktører, endnu flere har medarbejderne i en nøglerolle, og de nye løsninger skaber værdi for både Læs mere »

Ændringer i udbudsloven

Folketinget vedtog i sidste uge nogle ændringer i udbudsloven, som vil give ordregiver to nye pligter i forbindelse med udbud: At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 Læs mere »

Har du tilmeldt dig netværksmødet i marts?

Næste møde i udbudsnetværket afholdes den 20. og 21. marts i København. Nogle af de emner som er på programmet er mediation, virksomhedsoverdragelse og udbud af brede sortimenter. Se programmet og tilmeld dig her. Medlemskab af netværket er nødvendig. Læs mere om udbudsnetværket

SKI-rammeaftale erklæres uden virkning

Af Anders Nørgaard Jensen, Partner, Advokat, PUBLICURE Advokatfirma Sagen kort Sortimentsudbuddene lever en udsat tid ved Klagenævnet. Jo større rammeaftaler, jo værre, idet klageincitament og kompleksitet forhøjes. I en netop afsagt kendelse har Klagenævnet forholdt sig til en SKI-rammeaftale om servicering og eftersyn mv. af op mod 4.500 elevatorer. Et centralt stridspunkt var, at SKI, som led i Læs mere »

Dom sætter fokus på rammeaftaler

Hvem kan købe ind under en udbudt rammeaftale? Og hvilke mængder kan der købes ind under rammeaftalen? Det tager en ny dom fra EU-Domstolen klart stilling til. Af partner, advokat Anja Piening og partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov EU-Domstolen har d. 19. december 2018 afsagt en præjudiciel afgørelse i en sag fra Italien, som kan Læs mere »

Udskiftninger hos deltagerne

Af Anders Nørgaard Jensen, Partner, Advokat og Povl Nick Bronstein, Partner, Advokat PUBLICURE Advokatfirma Klagenævnet har med kendelse af 18. januar 2019, ALSTOM Transport Danmark A/S (”ALSTOM”) mod DSB, dyrket en bestemmelse i forsyningsvirksomhedsdirektivet (”FvD”), som har klare linjer til udbudsloven. Kendelsen fastslår en pligt til at acceptere udskiftning af tilbudsgivers støttende virksomheder, hvis én Læs mere »

Udbud af sundhedsvikarydelser

Af Torben Evald, formand for VB-FASID og adm. direktør for ActivCare A/S Udbud på vikarområdet er ofte en kompliceret proces, der kræver indgående branchekendskab for at blive succesfulde for både ordregivere og vikarbureauer. Branchen ønsker med den nye og opdaterede udbudsvejledning at bidrage til ensartede og klare vilkår for tilbudsafgivelse ved udbud af vikarydelser på Læs mere »

3 gode råd til innovationspartnerskaber

De første erfaringer med den nye udbuds- og samarbejdsform 'innovationspartnerskab', hvor offentlige og private aktører udvikler nye løsninger i fællesskab, er blevet opsamlet. Se de vigtigste pointer her. Innovationspartnerskaber er stadig en meget ny udbuds- og samarbejdsform i Europa. Danmark var det første land i EU til at afprøve udbudsformen. Siden har andre lande igangsat Læs mere »

Kommune hjemtager affaldet

Hvidovre Kommune vil selv indsamle affald. Det sker af politiske grunde. Et flertal i Hvidovre Byråd har besluttet, at det fremover er kommunens egne ansatte, som skal indsamle affald hos borgerne. Dermed føjer Hvidovre sig til en længere række af kommuner, som er i gang med at hjemtage indsamlingen af affald. Men det usædvanlige i Læs mere »