Søgeresultater:

Ny vejledning: Tal sammen og få bedre udbud

Sådan lyder et af rådene i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye vejledning "Dialog - før og under udbudsprocessen", der udkommer i dag. Tag en snak med en eller flere leverandører, inden du går i gang med dit udbud og udnyt de muligheder, der er for dialog under udbudsprocessen. Vejledningen indeholder desuden en ny beregningsmetode til fastsættelse Læs mere »

IKA Dialogprisen 2018 – De nominerede er…

Blandt de indkomne forslag til kandidater, til IKA Dialogprisen 2018, har Dialoggruppen nomineret følgende: Esbjerg Kommunes Udbudspanel Rigspolitiet Frederiksberg Kommune Se begrundelse for nomineringer herunder. Esbjerg Kommune har i foråret 2017 nedsat et udbudspanel, der skal styrke dialogen mellem kommunen og det lokale erhvervsliv. Det er en ekstraordinær og nytænkende indsats, som bør belønnes med Læs mere »

Opkrævning for ikke leveret pleje

Gribskov Kommune udbetalte 13,4 mio. kr. til Attendo for ydelser, firmaet ikke havde leveret. I en periode på to år har plejefirmaet Attendo modtaget penge af Gribskov Kommune på et tilsyneladende noget tvivlsomt grundlag. Ifølge Ugeposten Gribskov har Attendo blandt andet fået et stort millionbeløb for at hjælpe ældre i Gribskov, der ikke længere var Læs mere »

Standardkontrakter

Nedenstående standardkontrakter er såkaldte "agreed documents". Derfor skal de i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende. AB92 er et frivilligt regelsæt som dækker aftaleforholdet mellem bygherre og entreprenør i situationer med fag-, stor- eller hovedentreprise. Ved totalentreprise dækker "tvillingen" ABT 93. ABService er tænkt som en pendant til AB92 på serviceområdet. K01 Læs mere »

Kommunalt vundne udbud

Når kommunen har udarbejdet et kontrolbud, som viser sig at være bedst og/eller billigst, siger man, at kommunen selv har vundet udbuddet. Formelt annulleres udbuddet og opgaveløsningen fortsætter in-house. I 2007 blev Privatleverandørindikatoren (PLI) erstattet med Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU). Formålet var at få en mere retvisende indikator for kommunernes brug af konkurrenceudsættelse. Forskellen mellem Læs mere »

Erfaringsopsamling

Det er som regel lettere at håndtere et genudbud end et udbud af en opgave, der udbydes for første gang. Ved et genudbud er der jo et "gammelt" udbudsmateriale at tage udgangspunkt i. Hvis der skal ske en løbende udvikling og forbedring af opgaveløsningen er det imidlertid vigtigt, at der ved genudbuddet tages højde for Læs mere »

Rejseholdet for grønne indkøb åbnede en ny verden for os

Hvordan sikrer man sig, at man køber de mest miljøvenlige maskiner i kommunen? Og hvordan kommer man overhovedet i gang med at tænke i grønne løsninger, når det er ukendt land? Miljøstyrelsens rejsehold for grønne indkøb har i de sidste to år rejst rundt i landet og hjulpet offentlige instanser med at løse sådanne udfordringer og finde løsninger, som er bedst for miljø, klima og budget.

Miljøstyrelsens rejsehold

- gør offentlige indkøb grønnere Tonsvis af pincetter, sakse og andre kirurgiske instrumenter bliver hver dag vasket og steriliseret på landets hospitaler. Men er det bedre for miljøet at gå over til engangsudstyr – og kan det svare sig økonomisk? Miljøstyrelsens rejsehold for grønne indkøb har i de sidste to år rejst rundt i landet Læs mere »

Guide til standarder

Dansk Standard har udarbejdet en guide til, hvordan man refererer til standarder ved udbud. Med udbudsloven i hånden har offentlige indkøbere længe haft muligheden for at referere til standarder ved udbud, men det er ikke altid lige let at finde ud af, hvordan man gør det. En ny publikation fra Dansk Standard forklarer derfor både, Læs mere »

Publikation: Bedre adgang til udbud for SMV’er

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver femte artikel i publikationsserien "Velfungerende markeder". Artiklen præsenterer en evaluering af det såkaldte opdel eller forklar-princip i udbudsloven. Opdel eller forklar-princippet forpligter ordregiver til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler. Desuden skal ordregiver forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt. Formålet er at sikre, at Læs mere »