Søgeresultater:

Fristberegneren

- et gratis værktøj til at beregne frister i udbud Fristberegneren er et gratis værktøj som Kammeradvokaten har udviklet, der ved hjælp af en række trin-for-trin-spørgsmål hurtigt giver dig svar på, hvilke minimumsfrister, der gælder i konkrete offentlige udbud. Beregneren er udviklet på baggrund af fristerne i den nye udbudslov, der trådte i kraft 1. Læs mere »

Ny indkøbsstrategi skal skabe mere velfærd

Indkøb handler om velfærd. Det er et centralt budskab i den nye fælleskommunale indkøbsstrategi, som netop er offentliggjort. Med strategien, som KL’s bestyrelse har vedtaget, fastlægges en række ambitiøse målsætninger for videreudvikling af det kommunale indkøb frem mod 2020. Af Peter Østergaard, teamleder og Peter Riis, chefkonsulent - begge fra KL’s økonomiske sekretariat. Indkøb handler Læs mere »

IKU-tal for 2016 offentliggjort?

I 2016 konkurrenceudsatte kommunerne 26,9 pct. af de opgaver, der kunne konkurrenceudsættes. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll giver i en pressemeddelelse udtryk for at IKU er for lav og vokser for langsomt. Læs hele pressemeddelelsen på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside  

Klar besked fra kommuner: “Gør jeres hjemmearbejde”

Klar besked fra kommuner til leverandører af velfærdsteknologi: ”Gør jeres hjemmearbejde” Kommunerne har brug for innovative velfærds- og sundhedsløsninger til borgerne. Men komplicerede udbudsregler og beslutningsgange gør det svært for især små og mellemstore virksomheder at få del i de 85 milliarder, landets 98 kommuner hvert år køber ind for. Væksthus Hovedstadsregionen stiller derfor et Læs mere »

Tema: Tid til netværk!

Måske har du allerede hørt om vores udbudsnetværk? Udbudsportalen faciliterer et netværk bestående af medarbejdere fra offentlige myndigheder. Der er ca. 50 medlemmer af netværket, hvor en del har været med helt fra netværkets start i 2008. Formålet med Udbudsnetværket er at skabe nogle gode betingelser for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling for personer, der i praksis arbejder med udbud Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »

Nyt redskab: Paradigmer for samfundsansvar

https://youtu.be/PaxrUa8A87U Værktøjet er udarbejdet i samarbejde mellem Horten, Bech-Bruun og Foreningen for Byggeriets samfundsansvar og har til formål at lette arbejdet med samfundsansvar ved udbud og udarbejdelse af kontrakter. Det er håbet med paradigmerne, at det vil gøre det mere gennemsigtigt, hvilke krav der ønskes fra bygherrer og hvordan tilbudsgiver skal leve op til disse. Foruden Læs mere »