Søgeresultater:

Coronavirus

Af Partner Annelouise Dalgaard Pedersen, Advokat Sidsel Marcussen og  Advokatfuldmægtig Sebastian Greva Coronavirus skaber stadig større problemer i forsyningskæder verden over. Med virussens hurtige spredning følger i mange tilfælde forsinkelser og leverancesvigt, hvilket kan betyde misligholdelse af kontrakter. Vi ser på, hvordan problemerne bedst håndteres i en udbuds- og kontraktretlig sammenhæng. Konsekvenserne af Coronavirus: Er Læs mere »

COVID-19-konsekvens: Tidsfrister

- Tidsfrister i udbudsprocessen kan forlænges Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19 foranstaltningerne. Læs mere på Bedre udbud

Prismodel gør det nemt at afgøre udbudskonkurrencer

af Preben Boock, Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning har succes med at bruge en nem prismodel til at afgøre udbudskonkurrencer. Erfaringen er, at modellen bidrager til at skabe bedre og mere gennemskuelige udbud for både udbyder og tilbudsgivere. Siden 2013 har Hillerød Forsyning afgjort flertallet af sine store udbud ved hjælp af en særlig prismodel, der gør det Læs mere »

Den Ansvarlige Indkøber – version II

Velkommen til et opdateret værktøj på en ny teknisk platform. Den Ansvarlige Indkøber har to indgange. I trin for trin-guiden får du inspiration til at komme i gang med ansvarlige indkøb og indsigt i rammerne for ansvarligt indkøb. Guiden byder også på eksempler og praktiske erfaringer. Hvis du skal have hjælp i forbindelse med indkøb af Læs mere »

Bæredygtighed og bundlinje

af Løkke Noermark Fabricius, konsulent i KL's økonomiske sekretariat, og Trine Kronbøl, chefkonsulent Udbudsportalen Kommunerne køber samlet ind for op mod 100 milliarder kroner årligt og er derfor en væsentlig katalysator i at medvirke til at ændre måden, der produceres, indkøbes og forbruges varer og ressourcer på. Og der er også stor vilje hertil. Imidlertid Læs mere »

Evaluering af varekurve er (stadig) vanskeligt

INDLÆG VEDRØRENDE KLAGENÆVNETS KENDELSE A-SPORT A/S MOD KØBENHAVNS KOMMUNE At sammensætte en varekurv med henblik på tilbudsevaluering er (stadig) vanskeligt Af advokat (L) Martin Holmgaard Thomsen, HjulmandKaptain Kendelsen Månedens kendelse er fra den 3. januar 2020. Kendelsen er dog først offentliggjort på klagenævnets hjemmeside i februar, så jeg har dristet mig til at tage den Læs mere »

Præjudiciel afgørelse

– Når danske sager behandles af EU-domstolen af Janne Kristine Laursen, Advokat, Codex advokater Inden for udbudsretten, sker det en sjælden gang, at Klagenævnet for Udbud eller en almindelig domstol spørger EU-domstolen til råds vedrørende fortolkning af udbudsreglerne. Sådanne sager har typisk stor bevågenhed, da der er tale om principielle problemstillinger, af stor betydning for Læs mere »

Om in-House aftaler

Kan man hjemtage, hvis man allerede har en kontrakt med en privat leverandør? Af advokat, partner Helle Lorentsen Bøgeskov og BA.merc.jur. Haroun Mani ”In house-aftaler” – eller ”ordregiverinterne aftaler” som de kaldes i udbudsloven – er nu eksplicit reguleret i udbudsloven. Betingelserne er ikke nye, men er en nedskrivning af EU-Domstolens praksis på samme måde Læs mere »

Guide til gennemgang af private leverandørers regnskaber

I forlængelse af den politiske aftale om forebyggelse af konkurser fra oktober 2017, har BDO på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet og KL lavet en guide til gennemgang af private leverandørers regnskaber. Guiden er et redskab til forståelse af regnskabsmæssige oplysninger for at identificere økonomiske faresignaler, man skal være opmærksom på i samarbejdet med private Læs mere »