Søgeresultater:

Brug indkøbsressourcerne klogt

Kommunerne har gennem de sidste år øget konkurrenceudsættelsen. Men man kan stadig argumentere for at der blot kradses i overfladen. En anden organisering af indkøbsfagligheden og et nyt fokus på opgaven kan sandsynligvis bidrage til et endnu større økonomisk råderum. Af Trine Kronbøl, Chefkonsulent i Udbudsportalen, KL Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er i de sidste mange år Læs mere »

Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden Statens Indkøb stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor teksten tilpasses det konkrete indkøb eller udbud. Skabelonerne kan højst sandsynligt også skabe værdi for andre end ansatte i staten. Skabelonerne kan findes her:  

“At være eller ikke at være”: En fortælling om mindstekrav

Af Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen, begge partnere i Horten Advokatpartnerselskab Klagenævnet har med sin kendelse af 5. september 2019 endnu engang sat fokus på (formuleringen af) mindstekrav. Kendelsen rejser - på ny – spørgsmålet om, hvor objektivt mindstekrav skal formuleres for at kunne håndhæves. Sagen i korte træk Region Nordjylland, Region Midtjylland og Læs mere »

Rammeaftaler – er fleksibiliteten udtømt?

af Mikala Berg Dueholm, Partner, advokat (L), DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Baggrund – EU-Domstolens dom af 19. december 2018 om rammeaftaler EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i sagen C-216/17, der omhandlede en rammeaftale om renovation og indsamling af affald. Dommen har siden været genstand for megen debat og usikkerhed. Rammeaftalen var udbudt af Læs mere »

Hjælp til udbud af bankydelser?

Umiddelbart før sommerferien blev materialet fra KL’s Bankråd offentliggjort. Materialet består bl.a. af en konkret vejledning målrettet håndtering af hvidvask ved udbud og gennemførelse af kommunale kontrakter om bankydelser. KL er meget interesseret i at finde ud af om kommunerne følger anbefalingen fra KL's bestyrelse og påtænker at anvende materialet i deres bankudbud. KL vil Læs mere »

Update efter sommerferien

Af Janne Kristine Laursen, advokat, Codex Advokater Mens det meste af Danmark slappede af i hængekøjer, skete der vanen tro flere vigtige ting på det udbudsretlige område. Denne korte artikel opsummerer de væsentligste begivenheder der har interesse for udbudsdanmark, og kan læses som optakt til efteråret, mens der udveksles ferieanekdoter med kollegerne. Ændring af udbudsloven Læs mere »

Betaling for adgang

- udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Dette følger direkte af udbudsreglerne. Overtrædelser af reglerne, fx hvis der opkræves betaling for adgang til udbudsdokumenter, kan indbringes for Klagenævnet for Udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har Læs mere »

Pressemeddelelse om KL’s bankråd

- der er stort behov for at genskabe tilliden til bankerne Et bankråd nedsat af KL har nu afleveret en række principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med banker. Det sker efter en række hvidvasksager, der satte tilliden til bankerne under pres. KL’s formand er uforstående overfor, at bankerne ikke vil tilslutte sig anbefalingerne. Den Læs mere »

Overholdes det lovpligtige producentansvar?

Miljøstyrelsen og DPA-System har netop igangsat en informationskampagne rettet mod offentlige indkøbere. Nedenfor fremgår deres informationsbrev og tilhørende folder. Til den ansvarlige for offentlige indkøb Denne informationsbrochure fremsendes på baggrund af en udbudssag i en stor statslig virksomhed, hvor den vindende leverandør af belysningsudstyr viste sig ikke at opfylde sit producentansvar. Den statslige kontraktudbyder blev Læs mere »

Hvornår må ordregiver udelukke?

- Klarere rammer fra EU-Domstolen af Michael Steinicke og Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma I Danmark har flere store sager givet kommunerne grå hår på hovedet, når det kommer til udelukkelse fra udbud, herunder ATEA-sagen og senest spørgsmålet om Danske Bank og hvidvask. EU-Domstolen har gennem tiden taget stilling til en række sager om mulighederne Læs mere »