Søgeresultater:

Udbud af sundhedsvikarydelser

Af Torben Evald, formand for VB-FASID og adm. direktør for ActivCare A/S Udbud på vikarområdet er ofte en kompliceret proces, der kræver indgående branchekendskab for at blive succesfulde for både ordregivere og vikarbureauer. Branchen ønsker med den nye og opdaterede udbudsvejledning at bidrage til ensartede og klare vilkår for tilbudsafgivelse ved udbud af vikarydelser på Læs mere »

3 gode råd til innovationspartnerskaber

De første erfaringer med den nye udbuds- og samarbejdsform 'innovationspartnerskab', hvor offentlige og private aktører udvikler nye løsninger i fællesskab, er blevet opsamlet. Se de vigtigste pointer her. Innovationspartnerskaber er stadig en meget ny udbuds- og samarbejdsform i Europa. Danmark var det første land i EU til at afprøve udbudsformen. Siden har andre lande igangsat Læs mere »

Kommune hjemtager affaldet

Hvidovre Kommune vil selv indsamle affald. Det sker af politiske grunde. Et flertal i Hvidovre Byråd har besluttet, at det fremover er kommunens egne ansatte, som skal indsamle affald hos borgerne. Dermed føjer Hvidovre sig til en længere række af kommuner, som er i gang med at hjemtage indsamlingen af affald. Men det usædvanlige i Læs mere »

Evaluering af udbudsloven er i gang

Erhvervsminister Rasmus Jarlov har sendt et høringsbrev om udbudsloven til en bred skare af interessenter. Høringen er startskuddet på en planlagt evaluering af udbudsloven, som blev vedtaget i 2015. Evalueringen af udbudsloven skal give svar på, om loven har haft den tilsigtede virkning, og om der er erfaringer, der giver anledning til, at loven skal Læs mere »

Genopslag: Invitation til at deltage i forsøgsordning

- med styrket frit valg inden for madservice på ældreområdet Med finanslovsaftalen for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet. I perioden 2018–2021 er der afsat midler til en forsøgsordning på fritvalgsbeviser på madservice. Der er afsat 16,2 millioner kr. til genopslag af en ansøgningspulje. Det vurderes, Læs mere »

Hvad gælder for aftaleforlængelser ved genudbud?

Af chefkonsulent Dorthe Laugesen, Rambøll Management Consulting Det er ganske almindeligt forekommende, at den eksisterende rammeaftale eller kontrakt bliver forlænget af hensyn til at sikre aftaledækning, indtil der er gennemført et genudbud, og der ses sjældent klager over sådanne forlængelser. Det hænger formentlig sammen med, at en virksomhed, der jo også er potentiel tilbudsgiver, som Læs mere »

OPI i kommunerne har aldrig været vigtigere

Af Malene Roose Bagh, Advokat og Annemette Thorgaard, Advokat,  Kammeradvokaten Det har længe været kendt, at der er behov for nye innovative løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, som også Danmark står overfor i de kommende år, og der er mange gode initiativer i gang inden for bl.a. ældrepleje og håndtering af klimaændringer. Alligevel synes mange offentlige myndigheder Læs mere »

Indkøb af håndværkerydelser

Håndværkerydelser udgør den største udgiftspost, når man ser på tværs af de forskellige typer af tjenesteydelser, kommunerne køber ind. Håndværkerydelser købes ind på tværs af hele den kommunale organisation. Det gælder således både, når der skal foretages malerarbejde på rådhuset, og hvis et vandrør er sprunget i en børnehave. Håndværkerydelser dækker over en lang liste Læs mere »

Udbudsreglerne generer den sunde fornuft

I flere år har Norddjurs Kommune i strid med lovgivningen indgået store millionkontrakter med to private rengøringsfirmaer, uden at andre leverandører har fået mulighed for at byde på opgaverne.Det viser en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i. Læs hele nyheden på dknyt den 13. september 2018.

Efterårets netværksmøde

Næste møde i udbudsnetværket afholdes den 19. og 20. september i Odense. På mødet sætter vi bl.a. fokus på persondataforordningen: Hvilke erfaringer har der været siden ikrafttrædelse? Vi skal også tale om det gode købmandskab: Hvordan får man en kommerciel vinkel på sit udbud? Og så skal vi selvfølgelig opdateres i forhold til seneste kendelser Læs mere »