Søgeresultater:

UDBUD OG FORSIKRING

ER DE TO VERDENER FORENELIGE? Det kan synes uoverskueligt at tilrettelægge en udbudsprocedure i overensstemmelse med udbuds- reglerne, når indkøbet skal ske på et marked, der i vid udstrækning er funderet på traditioner, relationer og massive forhandlinger om pris og vilkår. Forsikringsmarkedet er ikke særligt udbudserfarent, og det kan være komplekst at forene interessen i Læs mere »

IKU’en

IKU - Indikator for Konkurrenceudsættelse – indgår officielt i debatten om offentlig-privat samarbejde som et mål for, hvor mange af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat. Helt korrekt sætter IKU’en værdien af de opgaver, som private virksomheder løser for kommunerne, tillagt værdien af opgaver, som kommunen selv har “vundet” ved udbud, i forhold til værdien Læs mere »

Gode råd til FM-arbejdet

Der er store potentialer forbundet med at arbejde systematisk og målrettet med Facility Management. Potentialet er både kvantitativt i form af effektiviseringer og kvalitativt i form af øget kvalitet. Erfaringsmæssigt har et systematisk og målrettet arbejde med området i kommunerne resulteret i bedre og mere passende rammer omkring velfærden, og har samtidig frigjort ressourcer til lokalpolitiske Læs mere »

Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024

KL’s bestyrelse vedtog ved udgangen af februar 2020 en fælleskommunal indkøbsstrategi, der lægger vægt på, at indkøb bør optage hele den kommunale organisation, da professionelle indkøb er en vej til at sikre mest mulig velfærd for pengene og løfte kommunernes bæredygtige ambitioner. Strategien sætter fokus på tre temaer: Bæredygtigt indkøb Indkøb er en del af Læs mere »

Ikke-udbud og Coronavirus

-hvordan og hvor længe kan vi bruge udbudslovens § 80, stk. 5? Af Professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Coronapandemien har på mange måde haft en direkte indflydelse på den måde, offentlige kontrakter indgås og gennemføres på. Der er over de seneste par måneder opstået en akut mangel på visse typer af Læs mere »

Professionalisering af indkøb

Kommunerne har i den grad professionaliseret arbejdet med indkøb gennem de sidste mange år. En fortsat professionalisering af de klassiske indkøbsopgaver og fokus på indkøbsadfærden i hele kommunen er en forudsætning og katalysator for, at indkøbsområdet fortsat kan bidrage til effektiviseringsgevinster, understøtte udviklingen af opgaveløsningen på de enkelte fagområder og fremme bæredygtige løsninger. Indkøb skaber Læs mere »

Indkøb skal skabe værdi i kerneforretningen

Den nye fælleskommunale indkøbsstrategi sætter sejl mod næste skridt i professionaliseringen af kommunernes forbrug og indkøb. Det handler om i endnu højere grad at bruge indkøbskompetencerne i kerneforretningen, hvor størstedelen af kommunernes indkøb foretages, så kommunerne herigennem kan skabe råderum og udvikle opgaveløsningen. Fra fokus på varekøb til forbrug i hele organisationen I forhold til Læs mere »

Når bæredygtige valg skaber råderum

Med en samlet indkøbsvolumen på op imod 100 mia. kr. om året er kommunernes indkøb et oplagt sted at starte, hvis man vil realisere bæredygtige ambitioner og grøn omstilling i den kommunale sektor. Læs tre eksempler på, hvordan kommuner er lykkedes med at omlægge til en mere bæredygtig indkøbspraksis og samtidig høste økonomiske gevinster. Bæredygtige Læs mere »

Ny fælleskommunal indkøbsstrategi

- skal skabe råderum og understøtte bæredygtige løsninger Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi ”Indkøb med mening”. Strategien har fokus på, at indkøb er en dagsorden, der bør optage hele den kommunale organisation, da professionelle indkøb er en vej til at sikre mest mulig velfærd for pengene og løfte kommunernes bæredygtige ambitioner. Stor indkøbsvolumen Læs mere »

KL’s nyhedsbrev “Råderum”

Hver måned udgiver KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed nyhedsbrevet ’Råderum’, der har mere end 1200 faste abonnenter. Nyhedsbrevet formidler viden om metoder, indsatser og greb der kan bidrage til at skabe økonomisk råderum i kommunerne. I den nyeste udgave af nyhedsbrevet ’Råderum’ kan du blive klogere på den nye fælleskommunale indkøbsstrategi for 2020-2024, samt hvordan indkøb Læs mere »