Søgeresultater:

Om in-House aftaler

Kan man hjemtage, hvis man allerede har en kontrakt med en privat leverandør? Af advokat, partner Helle Lorentsen Bøgeskov og BA.merc.jur. Haroun Mani ”In house-aftaler” – eller ”ordregiverinterne aftaler” som de kaldes i udbudsloven – er nu eksplicit reguleret i udbudsloven. Betingelserne er ikke nye, men er en nedskrivning af EU-Domstolens praksis på samme måde Læs mere »

Guide til gennemgang af private leverandørers regnskaber

I forlængelse af den politiske aftale om forebyggelse af konkurser fra oktober 2017, har BDO på vegne af Sundheds- og Ældreministeriet og KL lavet en guide til gennemgang af private leverandørers regnskaber. Guiden er et redskab til forståelse af regnskabsmæssige oplysninger for at identificere økonomiske faresignaler, man skal være opmærksom på i samarbejdet med private Læs mere »

Tilbud Trin-for-Trin

Udbudsportalen har produceret fire film, som hjælper dig til at blive bedre til at byde på udbud. I de fire film får du indblik i udbudsreglerne, udbudsprocessen, udbudsmaterialet og hvordan du finder udbuddene. Du finder alle fire film på Youtube – eller via linksene nedenfor. Sådan gør du når du vil sælge til det offentlige. En introduktion Læs mere »

IKA efterlyser nomineringer til dialogpris

IKA Dialogprisen tildeles en offentlig myndighed, brancheforening, institution eller privat leverandør til det offentlige, der har skabt et godt resultat på baggrund af dialog. Nominerede skal gennem dialog have bidraget til udviklingen af smidigere offentligt indkøb og bidraget til den gode aftale. Prisen tildeles en organisation eller en person, som: gennem dialog har bidraget med nytænkning Læs mere »

Rammerne for kravspecifikationen

Af advokat Laura Stadum og advokat (L) Martin Holmgaard Thomsen, HjulmandKaptain Kendelsen: Månedens kendelse er omfattende læsning, og derfor indgår kun udvalgte dele af sagens faktum i dette indlæg. Tilbage i juni 2019 iværksatte ordregiver tre miniudbud. Alle tre miniudbud blev gennemført med udgangspunkt i et dynamisk indkøbssystem for henholdsvis lamper og møbler. Vi kalder Læs mere »

Brug indkøbsressourcerne klogt

Kommunerne har gennem de sidste år øget konkurrenceudsættelsen. Men man kan stadig argumentere for at der blot kradses i overfladen. En anden organisering af indkøbsfagligheden og et nyt fokus på opgaven kan sandsynligvis bidrage til et endnu større økonomisk råderum. Af Trine Kronbøl, Chefkonsulent i Udbudsportalen, KL Konkurrenceudsættelsen i kommunerne er i de sidste mange år Læs mere »

Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden Statens Indkøb stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor teksten tilpasses det konkrete indkøb eller udbud. Skabelonerne kan højst sandsynligt også skabe værdi for andre end ansatte i staten. Skabelonerne kan findes her:  

“At være eller ikke at være”: En fortælling om mindstekrav

Af Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Christensen, begge partnere i Horten Advokatpartnerselskab Klagenævnet har med sin kendelse af 5. september 2019 endnu engang sat fokus på (formuleringen af) mindstekrav. Kendelsen rejser - på ny – spørgsmålet om, hvor objektivt mindstekrav skal formuleres for at kunne håndhæves. Sagen i korte træk Region Nordjylland, Region Midtjylland og Læs mere »

Rammeaftaler – er fleksibiliteten udtømt?

af Mikala Berg Dueholm, Partner, advokat (L), DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Baggrund – EU-Domstolens dom af 19. december 2018 om rammeaftaler EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i sagen C-216/17, der omhandlede en rammeaftale om renovation og indsamling af affald. Dommen har siden været genstand for megen debat og usikkerhed. Rammeaftalen var udbudt af Læs mere »

Hjælp til udbud af bankydelser?

Umiddelbart før sommerferien blev materialet fra KL’s Bankråd offentliggjort. Materialet består bl.a. af en konkret vejledning målrettet håndtering af hvidvask ved udbud og gennemførelse af kommunale kontrakter om bankydelser. KL er meget interesseret i at finde ud af om kommunerne følger anbefalingen fra KL's bestyrelse og påtænker at anvende materialet i deres bankudbud. KL vil Læs mere »