Søgeresultater:

Giver ”opdel-eller-forklar-princippet” reelt SMV’er adgang til at byde på delkontrakter?

Med udbudsdirektivet og udbudsloven fik vi et revideret og moderniseret regelsæt, der blandt andet skulle give små og mellemstore virksomheder (SMV'er) lettere adgang til at deltage i offentlige udbud. Spørgsmålet er, om disse virksomheder reelt har fået forbedrede vilkår for at få adgang til markedet? Af Senior Consultant Julia Vorgod og Senior Manager Maj-Britt Böwadt Læs mere »

Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur

Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud. Erhvervsministeren nedsatte i efteråret 2017 ”Arbejdsgruppen for hensigtsmæssig indretning af udbudsmateriale og dokumentationskrav”. Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til begrænsning af omkostninger ved at deltage i Læs mere »

Måltal lagt på hylden

Regeringen og KL har netop indgået aftalen om kommunernes økonomi for 2019. Forud for forhandlingerne lagde regeringen op til at lade måltal (nyt niveau for IKU) drive udviklingen i konkurrenceudsættelsen i kommunerne. KL har meldt meget klart ud, at måltal ikke vil være et hjælpsomt redskab, hvorfor det også var udgangspunkt for KL's forhandlinger. KL har Læs mere »

Folkemødet 2018 og OPS

Otte virksomheder og Mediehuset DenOffentlige er gået sammen om en OPS-scene på folkemødet. Programmet har tre omdrejningspunkter: Forståelseskløften, Regler og Modeller og Velfærdsillusionen. Det har resulteret i en række spændende debatter. Se det fulde program her:  

Holbæk Kommune styrker køberrollen

- på det specialiserede socialområde og vinder på bundlinjen Er offentliggjort i KL's nyhedsbrev Råderum Holbæk Kommune har indført standardkontrakter og kontinuerlig genforhandling af priser på det specialiserede socialområde. Det er gjort for at sikre, at den enkelte borger får den rette støtte til den bedste pris. Og det kan betale sig. Kommunens 12 dyreste Læs mere »

Rudersdal styrker indkøbsadfærden

Er offentliggjort i KL's nyhedsbrev Råderum I Rudersdal Kommune har de erfaret at adfærdsændringer på indkøbsområdet går gennem tæt dialog og de rette incitamenter. En kommune køber i gennemsnit varer og tjenesteydelser for op imod 1 mia. kr. om året. Indkøbene foretages ofte af medarbejdere, der ikke har en indkøbsfaglig baggrund, og som ikke har Læs mere »

Viborg Kommune skaber effektiv indkøbskultur

- sparer 120 mio. kr. og tager nye skridt for at fastholde fokus. Er offentliggjort i KL's nyhedsbrev Råderum En gunstig indkøbskultur skal vedligeholdes for fortsat at give resultater. Det gør Viborg Kommune ved at synliggøre indkøbsdata for alle og dele succeshistorierne om besparelser. Viborg Kommune stod i 2009 overfor en markant budgetoverskridelse, som resulterede Læs mere »

Omsæt data til gevinster på indkøbsområdet

Er offentliggjort i KL's nyhedsbrev Råderum Indkøbsdata peger på, at kommunerne bruger mange ressourcer på at købe fysisk ind i dagligvarebutikker og behandle adskillige fakturaer på småbeløb. Har I taget stilling til, om I kan gøre det endnu bedre, når I køber ind? Der er sket en væsentlig professionalisering og effektivisering af kommunernes indkøb siden Læs mere »

Ny skøjtehal skal bygges og drives som OPP

Danmarks første OPP-skøjtehal bliver en del af et nyt københavnsk bykvarter ved Østre Gasværk I starten af 2021 skal Østerbros nye skøjtehal stå klar til at tage imod skøjteløbere, oplyser Københavns Kommune. Der er lagt særlig vægt på at skabe et socialt hus, der appellerer bredt til foreningslivet, herunder både unge og gamle, familier samt klubmedlemmer, der Læs mere »