Søgeresultater:

Klimaaftryk og indkøb

Gentofte Kommune formår at skabe overblik over klimaaftryk og økonomi på indkøbsområdet Et dashboard, der for første gang i kommunal sammenhæng kan opgøre klimaaftryk og omkostninger ved kommunale indkøbsaftaler, giver mulighed for at prioritere indsatser, der hvor de har størst effekt for økonomi og klima. Læs mere på KL's hjemmeside

Verdens Bedste Indkøber 2020 – Nominér nu!

Nu har du muligheden for at nominere en virksomhed, organisation eller institution til prisen. Har du et godt eksempel på et indkøb eller initiativ, som bidrager til ét eller flere af verdensmålene, så sørg for at få dem nomineret! Verdens Bedste Indkøber uddeles til en offentlig institution, virksomhed eller organisation, som har gjort et ekstra stort Læs mere »

Ny mulighed for overvågning af udbudsmarkedet

Bag UdbudsHuset står Bo Masannek Jørgensen og Mohammad Issa, der har beskæftiget sig med overvågning af udbudsmarkedet i mere end 15 år. De fortæller: UdbudsHuset indsamler, kvalitetssikrer og beriger data omkring udbudsmarkedet, og henvender os dermed primært til virksomheder, som ønsker at arbejde strategisk og proaktivt med salg til den offentlige sektor. Formålet med stiftelsen af Læs mere »

Vejstribesagen udbudsretligt set

Af professor Michael Steinicke og Partner og advokat (L) Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma. Højesteret har med dom af 27. november i den såkaldte vejstribesag sat punktum i føljetonen om tilbudskonsortiers overensstemmelse med konkurrencereglerne. Resultatet blev, at to konkurrerende virksomheder ikke kunne indgå i et tilbudskonsortium med henblik på at afgive fælles tilbud i forbindelse Læs mere »

Statens fælles skabeloner

Rådgivningsenheden Statens Indkøb stiller skabeloner til rådighed for alle, der arbejder med indkøb i staten. Skabelonerne er dokumenter, hvor teksten tilpasses det konkrete indkøb eller udbud. Skabelonerne kan højst sandsynligt også skabe værdi for andre end ansatte i staten. Skabelonerne kan findes her:  

Kommune fremrykker udbud

Hvidvask af milliarder af kroner får nu Aabenraa Kommune til at fremrykke et udbud af kommunens bankforretninger. Det skriver Jydske Vestkysten. Politikerne i kommunens økonomiudvalg har besluttet at udbyde de daglige bankforretninger et år før planlagt. Kommunens aftale med Danske Bank løber frem til oktober 2019 med en mere eller mindre automatisk forlængelse på et Læs mere »

Styrket fokus på unødvendige omkostninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu endnu mere fokus på at få fjernet unødvendige omkostninger ved udbud. Det sker i samarbejde med partnerne fra kampagnen "Bedre udbud". Det næste halve år vil styrelsen blandt andet offentliggøre nye vejledninger og analyser og være medarrangør af en række konferencer om emnet. Kampagnen er en opfølgning på anbefalingerne fra Læs mere »

Prismatching og prisgarantier kan føre til højere priser

Mange danske virksomheder markedsfører sig på at matche de priser, som annonceres hos konkurrerende virksomheder. Dette kan isoleret set give lavere priser for visse forbrugere, men kan også være med til sænke konkurrencepresset på markedet med højere priser og lavere forbrugervelfærd til følge. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag den 19. artikel i serien "Velfungerende Læs mere »