Søgeresultater:

Udbud af ambulancer koster

- på udvikling, forskning og innovation VIVE har undersøgt de fem regioners seneste udbud af ambulancetjeneste og præhospital indsats og analyseret, hvordan de enkelte regioner har tilrettelagt deres udbud Regionernes udbud af ambulancedriften og den præhospitale indsats har fremmet udviklingen af teknologiske løsninger og materiel. Til gengæld er det forskelligt, om og hvordan de enkelte Læs mere »

Gribskov klar til at bruge 10 mio. kr. årligt

Kommunen opnormerer antallet af hjemmesygeplejersker og sosu-assistenter Efter en række dårlige sager hjemtager Gribskov Kommune hjemmesygeplejen fra det private firma Attendo, der fik opgaven i 2013 - konkurrenceudsat som en del af et større udbud på social- og sundhedsområdet. Læs hele nyheden på dknyt den 22. februar 2018

Danmarks Bedste Udbud

Aalborgs skolemøbler giver udbudspris Vinderen af Danmarks Bedste Udbud 2017 er Aalborg Kommune, der lægger vægt på cirkulær økonomi i indretningen af kommunens folkeskoler. Skolemøbler lever et hårdt liv, men med den rette indsats er det muligt at forlænge møblernes levetid betydeligt, så man sparer på råvarer, energiforbrug og skattepenge. Det var grundtanken, da Aalborg Læs mere »

IKA Dialogprisen

Pris til Politiet for smidig brug af tolke IKA - foreningen af offentlige indkøbere og IKAs Dialoggruppe tildeler Rigspolitiet årets Dialogpris for en digital løsning, som gør det hurtigt og nemt for betjentene at bestille tolke. En ny måde at bestille tolke har gjort hverdagen lettere for Rigspolitiets medarbejdere og samarbejdspartnere. Den digitale løsning PolService, Læs mere »

IKU – en indikator

Drøftelserne om kommunernes brug af konkurrenceudsættelse og indgåelse i offentlig-private samarbejder tager almindeligvis udgangspunkt i IKU – indikator for konkurrenceudsættelse. IKU er imidlertid, som navnet antyder, blot en indikator og ikke et perfekt mål for hverken kommunernes samarbejde med private virksomheder eller konkurrenceudsættelsen af kommunale opgaver. IKU er en forkortelse for "indikator for konkurrenceudsættelse" og Læs mere »

Ny videovejledning: Sådan opretter du et ESPD

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet en ny videovejledning til offentlige ordregivere, der på 12 minutter viser, hvordan du opretter et ESPD. I denne nye videovejledning får du en deltaljeret gennemgang af, hvordan du som ordregiver opretter et ESPD i EU-Kommissionens ESPD-tjeneste. Undervejs i videoen får du forklaret, hvad du skal være opmærksom på, når du aktiverer Læs mere »

Kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udkommer løbende med aktuelle artikler om konkurrence- og forbrugerforhold. Artiklerne vil blandt andet servere større analyser og faglige vurderinger i en kortere og mere tilgængelig form. Der er stor forskel på, hvor meget konkurrence kommunerne skaber om deres opgaver. I 2016 var den laveste grad af konkurrenceudsættelse i en kommune på 17,6 pct. Den højeste var Læs mere »

Aktindsigt, indkøbsfællesskaber og interne dokumenter

Af Anders Nørgaard Jensen, advokat, partner, PUBLICURE advokatfirma Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse af 15. september 2017 om aktindsigt taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager. Klagen angik FællesUdbud Sjælland v/Holbæk Kommunes (”FUS”) delvise afslag på aktindsigt i samtlige tilbudsgiveres tilbudsmateriale samt gevinstberegning i forbindelse med et Læs mere »

Evalueringsmetoder – krav og frihedsgrader

Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet, før tilbuddene modtages. Så hvordan giver ordregiver sig selv de bedste rammer for at foretage tilbudsevalueringen? Svaret ligger delvist gemt i udbudsreglernes fleksibilitet – og så har Klagenævnet for Udbud netop afsagt en kendelse, der lemper kravene til detaljeringsgraden. Af Kristoffer Kiilsholm Ottesen Danmark fik Læs mere »

Ny afgørelse øger klarhed om udbudsloven

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan udbudslovens §160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes. Læs mere om afgørelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside