Søgeresultater:

Styrket fokus på unødvendige omkostninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sætter nu endnu mere fokus på at få fjernet unødvendige omkostninger ved udbud. Det sker i samarbejde med partnerne fra kampagnen "Bedre udbud". Det næste halve år vil styrelsen blandt andet offentliggøre nye vejledninger og analyser og være medarrangør af en række konferencer om emnet. Kampagnen er en opfølgning på anbefalingerne fra Læs mere »

Prismatching og prisgarantier kan føre til højere priser

Mange danske virksomheder markedsfører sig på at matche de priser, som annonceres hos konkurrerende virksomheder. Dette kan isoleret set give lavere priser for visse forbrugere, men kan også være med til sænke konkurrencepresset på markedet med højere priser og lavere forbrugervelfærd til følge. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver i dag den 19. artikel i serien "Velfungerende Læs mere »

Er SMV’ers adgang forbedret?

Med udbudsdirektivet og udbudsloven fik vi et revideret og moderniseret regelsæt, der blandt andet skulle give små og mellemstore virksomheder (SMV'er) lettere adgang til at deltage i offentlige udbud. Spørgsmålet er, om disse virksomheder reelt har fået forbedrede vilkår for at få adgang til markedet? Af Senior Consultant Julia Vorgod og Senior Manager Maj-Britt Böwadt Læs mere »

Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur

Partnerskaber skal fremme ny udbudskultur med færre omkostninger En ændret udbudskultur og -adfærd hos både offentlige myndigheder og private virksomheder er en nødvendighed for at sænke omkostninger i offentlige udbud. Erhvervsministeren nedsatte i efteråret 2017 ”Arbejdsgruppen for hensigtsmæssig indretning af udbudsmateriale og dokumentationskrav”. Arbejdsgruppen har udarbejdet anbefalinger til begrænsning af omkostninger ved at deltage i Læs mere »

Måltal lagt på hylden

Regeringen og KL har netop indgået aftalen om kommunernes økonomi for 2019. Forud for forhandlingerne lagde regeringen op til at lade måltal (nyt niveau for IKU) drive udviklingen i konkurrenceudsættelsen i kommunerne. KL har meldt meget klart ud, at måltal ikke vil være et hjælpsomt redskab, hvorfor det også var udgangspunkt for KL's forhandlinger. KL har Læs mere »

Folkemødet 2018 og OPS

Otte virksomheder og Mediehuset DenOffentlige er gået sammen om en OPS-scene på folkemødet. Programmet har tre omdrejningspunkter: Forståelseskløften, Regler og Modeller og Velfærdsillusionen. Det har resulteret i en række spændende debatter. Se det fulde program her:  

Holbæk Kommune styrker køberrollen

- på det specialiserede socialområde og vinder på bundlinjen Er offentliggjort i KL's nyhedsbrev Råderum Holbæk Kommune har indført standardkontrakter og kontinuerlig genforhandling af priser på det specialiserede socialområde. Det er gjort for at sikre, at den enkelte borger får den rette støtte til den bedste pris. Og det kan betale sig. Kommunens 12 dyreste Læs mere »