Regionernes Fælles Indkøb

Regionsudbud.dk vil gøre det lettere for leverandører, samarbejdspartnere og andre interesserede at finde information om bl.a. regionernes kommende, aktuelle og gennemførte fællesudbud.

På regionsudbud.dk vil regionerne kommunikere åbent og aktivt om regionernes indkøb. Og leverandører, samarbejdspartnere og andre interesserede vil bl.a. for første gang kunne finde samlede oversigter over kommende, aktuelle og gennemførte fællesudbud – herunder information om opstartsdato, de deltagende regioner i udbuddet og den ansvarlige region for udbuddet.

Udover oversigterne over udbud indeholder siden også regionernes fælles strategi for indkøb, regionernes samarbejdsaftale om fælles udbud og de enkelte regionernes indkøbspolitiker samt kontaktoplysninger på regionernes indkøbsafdelinger. Man vil også kunne læse om organiseringen af RFI og om RFI’s vision, formål og arbejdsopgaver.

Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020
Regionerne vedtog i begyndelsen af 2015 en fælles strategi for indkøb frem mod 2020. I perioden 2010-2015 opnåede regionerne mere end én milliard kroner i besparelser på indkøb, og med den nye strategi er målet at frigøre yderligere en milliard kroner fra 2015 til 2020.

Strategien indeholder i alt seks målsætninger, som følges op af konkrete aktiviteter:

  1. Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fælles udbud
  2. Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser
  3. Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken
  4. Standardisering af kategori- og leverandørstyringen
  5. Styrkelse af digitale processer for ordreafgivelse til betaling
  6. Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet

Sigtet med alle aktiviteter er optimering og besparelser i regionernes indkøbsprocesser med et mål om lave totalomkostninger og lave transaktionsomkostninger ved at udnytte fælles købekraft og ved at harmonisere og udvikle fælles udbudsprocedurer på tværs.

Regionernes Fælles Indkøb kan indgå i alle former for udbud som relaterer sig til vareindkøb og køb af tjenesteydelser i regionerne. Undtaget herfor er dog medicin, som indkøbes via Amgros.

Besøg regionsudbud.dk.