Projektkonkurrencer

Projektkonkurrencer anvendes især ved arkitektkonkurrencer og byplanlægning. Som udbudsform giver den tilbudsgiverne et stort spillerum, men kan til gengæld begrænse udbyders kontrol med resultatet.

En særlig form for udbud er projektkonkurrencer, der kan bruges i forbindelse med udførelse af planlægnings- eller projekteringsarbejde. Der findes flere særlige forhold ved projektkonkurrencer. Blandt andet, at der skal nedsættes en bedømmelseskomité, at udbyder ikke som udgangspunkt har pligt til at indgå kontrakt, og at udbyder derudover har ret til at forhandle med konkurrencedeltagerne.

Projektkonkurrencer foregår normalt efter en prækvalifikation, hvor udbyder, på baggrund af kriterierne i udbudsbekendtgørelsen, udvælger deltagerne. Konkurrencen kan dog også være åben, så alle interesserede har mulighed for at indsende deres projekt. Udbyder kan desuden på forhånd udpege og opfordre visse virksomheder til at deltage i projektkonkurrencen. Antallet af ansøgere, der opfordres til at deltage, skal dog fastsættes, så det sikrer reel konkurrence.

En af fordelene ved projektkonkurrencer er, at det giver tilbudsgiverne stor frihed til at komme med egne løsningsforslag. Udbyder kan nøjes med at beskrive de behov, der skal dækkes, og overlade det til konkurrencens deltagere at foreslå løsninger, der kan opfylde behovet. Samtidig giver det mulighed for at forhandle med vinderen, når udbyder er klar til at indgå aftale. En ulempe ved projektkonkurrencerne er dog, at udbyder kun har begrænset kontrol med indholdet i det endelige projekt.

Bedømmelseskomité
Bedømmelseskomiteen skal bestå af personer, som er uafhængige af deltagerne i konkurrencen. Hvis der kræves bestemte faglige kvalifikationer for at deltage, skal mindst en tredjedel af komiteens medlemmer have samme eller tilsvarende kvalifikationer. Bedømmelseskomiteen skal være uafhængig, når den træffer sin afgørelse og udtaler sig, hvilket kun må ske ud fra de kriterier, der er fastlagt i udbudsbekendtgørelsen.

Forhandling og indgåelse af kontrakt
Udbyder er ikke forpligtet til at indgå kontrakt efter en projektkonkurrence. Hvis man ikke på forhånd ved, at man ønsker at indgå kontrakt med vinderen af konkurrencen, skal det fastsættes som et vilkår i udbudsbekendtgørelsen. De nærmere vilkår for kontrakten kan i så fald forhandles mellem parterne. Her følges reglerne fra proceduren Udbud med forhandling. Har man derimod ikke fastsat det som et vilkår i bekendtgørelsen, skal opgaven i stedet udbydes efter de normale udbudsprocedurer.