Offentliggørelse af resultat

Når kontrakten er tildelt, er udbyder forpligtet til at meddele såvel de direkte involverede partere som offentligheden bredt om resultatet af udbudsforretningen. Konkret skal der sendes en underretning til de berørte virksomheder og offentliggøres en bekendtgørelse i EU-tidende (TED).

Underretning til berørte virksomheder
Udbyder skal hurtigst muligt, samtidigt og skriftligt underrette de berørte virksomheder om tildelings-beslutningen. De berørte virksomheder tæller her den vindende og de ikke-vindende tilbudsgivere samt eventuelle prækvalificerede ansøgere, som har valgt ikke at give bud. Ansøgere, der er blevet fravalgt i en prækvalifikationsrunde opfattes derimod ikke som berørte.

Underretningen skal indeholde en begrundelse for tildelingsbeslutningen; dvs. en klar og tydelig redegørelse for de betragtninger, der har ligget til grund for tildelingsbeslutningen. Begrundelsen skal naturligvis ikke indeholde informationer, som ville være undtaget for aktindsigt, jf. forvaltningsloven eller offentlighedsloven.
En oplagt model for begrundelsen er at beskrive det vindende tilbuds karakteristika og fordele set i forhold til de andre tilbud. Hvis der alene har været afholdt en priskonkurrence er det vindende tilbuds pris tilstrækkelig som begrundelse for tildelingen.

Underretningen skal endvidere indeholde information om standstill-periodens start og udløb, da denne ellers ikke igangsættes. Tilsvarende gælder, at kun en fyldestgørende begrundelse sætter klagefristerne i gang. Formålet med begrundelsen er at give tilbudsgiverne mulighed for at vurdere om en klage er aktuel.

Bekendtgørelse i EU-tidende
Senest 30 dage efter en kontrakt er indgået skal der offentliggøres en bekendtgørelse i EU-tidende herom. Bekendtgørelsen skal indeholde oplysninger om udbyder, hvilken leverandør der har vundet kontrakten, Klagenævnet for Udbud, frister for at indgive klage mv. Formularen til bekendtgørelsen kan findes på SIMAPS’s hjemmeside.