Nyheder

Miljøstyrelsen lancerer helt nye værktøjer

til beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer Totalomkostninger eller TCO (total cost of ownership) dækker over beregningen af et produkts pris henover hele dets levetid ved at medregne alle de omkostninger, der er forbundet med køb, anvendelse og afhændelse. FORCE Technology har for Miljøstyrelsen udviklet nye TCO-værktøjer for motorkøretøjer. Værktøjerne har til formål at hjælpe offentlige Læs mere »

Udviklingsforløb: Strategisk indkøb og forbrug

KL udbyder i samarbejde med Prokura et udviklingsforløb om strategisk indkøb og optimering af forbrug i hele organisationen. Formålet med forløbet er at understøtte kommunerne i at udvikle og styrke deres praksis ift. indkøb i kerneforretningen med henblik på at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster. Udviklingsforløbet henvender sig således til kommuner, der gerne vil udvikle Læs mere »

Miljøstyrelsen har netop udgivet to nye rapporter

PRISEN FOR CIRKULÆRE INDKØB Hvad koster det at købe cirkulært ind? De mest klimavenlige indkøb er i de fleste tilfælde også de billigste ift. totaløkonomien. Det er hovedkonklusionen i rapporten ”Prisen for cirkulære indkøb” som indeholder en analyse af det offentliges indkøb af produkter efter cirkulær økonomi-principper. Analysen undersøger de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved Læs mere »

Ny digital løsning til udbud i staten

Rådgivningsenheden har lanceret en ny digital løsning til fælles udbudsskabeloner i staten. Den nye digitale løsning gør indkøbere i staten i stand til selv at generere skræddersyede udbuds- og indkøbsdokumenter. Ved besvarelse af et spørgeskema udvikles en hel pakke fuldt tilpassede Word-skabeloner designet til behovet og det konkrete indkøb. https://www.linkedin.com/company/raadgivningsenheden/videos/    

Indkøb af isolationsophold

Til tilvejebringelsen af isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) kan kommunerne få hjælp og vejledning i Sundhedsstyrelsens materiale: Bekendtgørelse Retningslinjer Informationsmateriale til både borgere og personale på isolationsfaciliteterne Rammepapir Kravsspecifikation Bemærk, at Sundhedsstyrelsens materiale målrettet borgere og personale også er oversat til engelsk, og kan findes her  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Isolation-ved-paavist-COVID-19

GATE 21: Otte nye projekter søger partnere

Den grønne omstilling forsætter målrettet med otte nye projekter, der alle søger partnere. De favner bredt fra energirenovering i boliger til droner som fremtidens grønne transport. Læs mere om hvert enkelt projekt nedenfor eller hent en samlet oversigt. Gate-21-Nyt-om-projektudvikling-juni-2020

UDBUD OG FORSIKRING

ER DE TO VERDENER FORENELIGE? Det kan synes uoverskueligt at tilrettelægge en udbudsprocedure i overensstemmelse med udbuds- reglerne, når indkøbet skal ske på et marked, der i vid udstrækning er funderet på traditioner, relationer og massive forhandlinger om pris og vilkår. Forsikringsmarkedet er ikke særligt udbudserfarent, og det kan være komplekst at forene interessen i Læs mere »

IKU’en

IKU - Indikator for Konkurrenceudsættelse – indgår officielt i debatten om offentlig-privat samarbejde som et mål for, hvor mange af de kommunale opgaver, der bliver konkurrenceudsat. Helt korrekt sætter IKU’en værdien af de opgaver, som private virksomheder løser for kommunerne, tillagt værdien af opgaver, som kommunen selv har “vundet” ved udbud, i forhold til værdien Læs mere »

Gode råd til FM-arbejdet

Der er store potentialer forbundet med at arbejde systematisk og målrettet med Facility Management. Potentialet er både kvantitativt i form af effektiviseringer og kvalitativt i form af øget kvalitet. Erfaringsmæssigt har et systematisk og målrettet arbejde med området i kommunerne resulteret i bedre og mere passende rammer omkring velfærden, og har samtidig frigjort ressourcer til lokalpolitiske Læs mere »

Den fælleskommunale indkøbsstrategi 2020-2024

KL’s bestyrelse vedtog ved udgangen af februar 2020 en fælleskommunal indkøbsstrategi, der lægger vægt på, at indkøb bør optage hele den kommunale organisation, da professionelle indkøb er en vej til at sikre mest mulig velfærd for pengene og løfte kommunernes bæredygtige ambitioner. Strategien sætter fokus på tre temaer: Bæredygtigt indkøb Indkøb er en del af Læs mere »