Nyheder

Rammeaftaler – er fleksibiliteten udtømt?

af Mikala Berg Dueholm, Partner, advokat (L), DLA Piper Denmark Advokatpartnerselskab Baggrund – EU-Domstolens dom af 19. december 2018 om rammeaftaler EU-Domstolen afsagde den 19. december 2018 dom i sagen C-216/17, der omhandlede en rammeaftale om renovation og indsamling af affald. Dommen har siden været genstand for megen debat og usikkerhed. Rammeaftalen var udbudt af Læs mere »

Hjælp til udbud af bankydelser?

Umiddelbart før sommerferien blev materialet fra KL’s Bankråd offentliggjort. Materialet består bl.a. af en konkret vejledning målrettet håndtering af hvidvask ved udbud og gennemførelse af kommunale kontrakter om bankydelser. KL er meget interesseret i at finde ud af om kommunerne følger anbefalingen fra KL's bestyrelse og påtænker at anvende materialet i deres bankudbud. KL vil Læs mere »

Update efter sommerferien

Af Janne Kristine Laursen, advokat, Codex Advokater Mens det meste af Danmark slappede af i hængekøjer, skete der vanen tro flere vigtige ting på det udbudsretlige område. Denne korte artikel opsummerer de væsentligste begivenheder der har interesse for udbudsdanmark, og kan læses som optakt til efteråret, mens der udveksles ferieanekdoter med kollegerne. Ændring af udbudsloven Læs mere »

Betaling for adgang

- udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Tilbudsgivere og ansøgere skal have direkte og vederlagsfri adgang til de elektroniske kommunikationsmidler, der anvendes i forbindelse med udbud af offentlige opgaver. Dette følger direkte af udbudsreglerne. Overtrædelser af reglerne, fx hvis der opkræves betaling for adgang til udbudsdokumenter, kan indbringes for Klagenævnet for Udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har Læs mere »

Pressemeddelelse om KL’s bankråd

- der er stort behov for at genskabe tilliden til bankerne Et bankråd nedsat af KL har nu afleveret en række principper og anbefalinger til kommunernes samarbejde med banker. Det sker efter en række hvidvasksager, der satte tilliden til bankerne under pres. KL’s formand er uforstående overfor, at bankerne ikke vil tilslutte sig anbefalingerne. Den Læs mere »

Overholdes det lovpligtige producentansvar?

Miljøstyrelsen og DPA-System har netop igangsat en informationskampagne rettet mod offentlige indkøbere. Nedenfor fremgår deres informationsbrev og tilhørende folder. Til den ansvarlige for offentlige indkøb Denne informationsbrochure fremsendes på baggrund af en udbudssag i en stor statslig virksomhed, hvor den vindende leverandør af belysningsudstyr viste sig ikke at opfylde sit producentansvar. Den statslige kontraktudbyder blev Læs mere »

Hvornår må ordregiver udelukke?

- Klarere rammer fra EU-Domstolen af Michael Steinicke og Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma I Danmark har flere store sager givet kommunerne grå hår på hovedet, når det kommer til udelukkelse fra udbud, herunder ATEA-sagen og senest spørgsmålet om Danske Bank og hvidvask. EU-Domstolen har gennem tiden taget stilling til en række sager om mulighederne Læs mere »

Udvikling og innovation i indkøb

Som led i den fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 har KL bl.a. etableret et samarbejdsforum bestående af ca. 25 kommunale udbuds- og indkøbschefer, repræsentanter fra leverandørsiden og SKI. Formålet med forummet er, at styrke udviklingsperspektivet samt udveksle inspiration og erfaringer med innovative indkøb. Ved at samle både ordregiver og leverandører giver forummet et godt udgangspunkt for at Læs mere »

Region Sjælland indgår partneraftale

Aleris Hamlet vandt udbud af udredning og behandling Region Sjælland har indgået en aftale om udredning og behandling af patienter på privathospitalet Aleris Hamlet, så regionen kan overholde fristerne i forhold til patienterne. Læs hele nyheden på dknyt den 12. juni 2019

Retssikkerhedsprincippet i praksis

Af advokat, partner Anja Piening og advokat, partner Helle Lorentsen Bøgeskov, Nørgaard Piening advokater ’’Retssikkerhedsprincippet’’ er omtalt i Udbudsdirektivet samt i EU-Domstolens praksis. EU-Domstolen sætter i en ny dom fokus på dette princip i udbudsretlig sammenhæng. Og det er nyt. Det skete i Lavorgna-sagen, hvor Domstolen afsagde dom den 2. maj 2019 (sag C-309/18). Sagen Læs mere »