Nyheder

Verdens Bedste Indkøber 2020 – Nominér nu!

Nu har du muligheden for at nominere en virksomhed, organisation eller institution til prisen. Har du et godt eksempel på et indkøb eller initiativ, som bidrager til ét eller flere af verdensmålene, så sørg for at få dem nomineret! Verdens Bedste Indkøber uddeles til en offentlig institution, virksomhed eller organisation, som har gjort et ekstra stort Læs mere »

Nyt forum om innovation og grønne indkøb

Regeringen etablerer Forum for Offentligt-Privat Samarbejde, der skal komme med anbefalinger og løsningsforslag til bedre samarbejde mellem det offentlige og private inden for blandt andet innovation og grønne indkøb. Regionsdirektør Pernille Blach Hansen er udnævnt som formand for det nye råd. Nyt forum skal bidrage til bedre samarbejde mellem det offentlige og private om innovation Læs mere »

Er din viden forældet?

Nye indkøbsanbefalinger sikrer energieffektive produkter Med Energistyrelsens indkøbsanbefalinger får I effektive produkter med lave totalomkostninger. Der er netop kommet skærpede krav til en række produkter fra printere til elmotorer. Print- og kopiudstyr skal være 35 % mere effektive. Professionelle køleskabe og frysere rykker en energiklasse op. Og der er for første gang kommet krav til Læs mere »

Udligning af konkurrencefordel

Af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og cand.merc.jur. Haroun Mani, Nørgaard Piening Advokatanpartsselskab, august 2020 Udbudsrettens princip om ligebehandling indebærer, at ordregiver er forpligtet til at udligne den konkurrencefordel, som den hidtidige leverandør måtte have i det omfang, det er teknisk enkelt at foretage en udligning, og udligningen er økonomisk rimelig og ikke indebærer en Læs mere »

Det velfærdsteknologisk landkort

Det velfærdsteknologiske landkort er et sted, hvor kommunerne kan dele erfaringer om velfærdsteknologi med hinanden. https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/velfaerdsteknologi/det-velfaerdsteknologiske-landkort/

Miljøstyrelsen lancerer helt nye værktøjer

til beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer Totalomkostninger eller TCO (total cost of ownership) dækker over beregningen af et produkts pris henover hele dets levetid ved at medregne alle de omkostninger, der er forbundet med køb, anvendelse og afhændelse. FORCE Technology har for Miljøstyrelsen udviklet nye TCO-værktøjer for motorkøretøjer. Værktøjerne har til formål at hjælpe offentlige Læs mere »

Udviklingsforløb: Strategisk indkøb og forbrug

KL udbyder i samarbejde med Prokura et udviklingsforløb om strategisk indkøb og optimering af forbrug i hele organisationen. Formålet med forløbet er at understøtte kommunerne i at udvikle og styrke deres praksis ift. indkøb i kerneforretningen med henblik på at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster. Udviklingsforløbet henvender sig således til kommuner, der gerne vil udvikle Læs mere »

Miljøstyrelsen har netop udgivet to nye rapporter

PRISEN FOR CIRKULÆRE INDKØB Hvad koster det at købe cirkulært ind? De mest klimavenlige indkøb er i de fleste tilfælde også de billigste ift. totaløkonomien. Det er hovedkonklusionen i rapporten ”Prisen for cirkulære indkøb” som indeholder en analyse af det offentliges indkøb af produkter efter cirkulær økonomi-principper. Analysen undersøger de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved Læs mere »

Ny digital løsning til udbud i staten

Rådgivningsenheden har lanceret en ny digital løsning til fælles udbudsskabeloner i staten. Den nye digitale løsning gør indkøbere i staten i stand til selv at generere skræddersyede udbuds- og indkøbsdokumenter. Ved besvarelse af et spørgeskema udvikles en hel pakke fuldt tilpassede Word-skabeloner designet til behovet og det konkrete indkøb. https://www.linkedin.com/company/raadgivningsenheden/videos/