Nyheder

ESPD-tjeneste er lukket

Europa-Kommissionen har den 2. maj 2019 lukket for adgangen til ESPD-tjenesten. Ordregivere har pligt til at gennemføre udbud elektronisk, og ESPD’et er dermed integreret i de elektroniske udbudssystemer, som udbydes i Danmark i dag. Læs mere om ESPD-tjenesten her

Sociale klausuler

- Hvorfor og Hvordan? inkl. en tjekliste af partner Rikke Søgaard Berth, Horten Advokatpartnerselskab  Hvad forstår man ved "sociale klausuler"? "Sociale klausuler" er en samlebetegnelse for de mere "bløde" vilkår, som man som offentlig ordregiver kan indsætte i sine kontrakter. Vilkårene retter sig ikke mod kerneleverancen, men vedrører fx den måde, ydelsen er produceret på. Betegnelsen Læs mere »

Aarhus Kommunes CSR bilag

Aarhus Kommune sender udkast til CSR bilag, som forventes at skulle indgå som en integreret del af kommunens udbudsmateriale, i offentlig høring. I Aarhus Kommune vil vi yde et bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål ved at sætte større fokus på 360 graders ansvarlig samhandel og investeringer, når kommunen går i udbud. Ansvarlighed forstås bredt, Læs mere »

Udbudsretlig eller kontraktuel problemstilling

Af Janne Kristine Laursen, advokat, dejure advokatfirma Region Nordjylland begik muligvis fodfejl i udbud af en kontrakt om levering og montering af eleverbare klosetter og håndvaske. Klagenævnet gav ikke en forbigået tilbudsgiver medhold i klagen. I en ny afgørelse fra klagenævnet stilles skarpt på, hvad forskel det gør om problemstilling vedrører udbudsprocessen eller den efterfølgende Læs mere »

Udviklingsprojekt om ansvarlig skat

Aarhus Kommune og Engagement International inviterer interesserede kommuner til at deltage i et udviklingsprojekt om ansvarlig skat gennem engagement dialog med kontroversielle virksomheder på kommunernes indkøbs- og investeringsliste. Læs mere om projektet i projektbeskrivelsen. Ansvarlig skat_Projektbeskrivelse_190401  

Ny rådgivningsenhed skal styrke statens indkøb

Den 1. april åbner et nyt statsligt kompetence- og videncenter under navnet ”Rådgivningsenheden – Statens indkøb”. Centret hjælper ministerier, styrelser og øvrige statslige institutioner med at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet. Rådgivningsenheden bliver bemandet med eksperter fra Moderniseringsstyrelsen og fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen og Konkurrence- Læs mere »

KONE-kendelsen

- Hvad kunne SKI (og andre sortimentsudbydere) have gjort anderledes? Af Professor Michael Steinicke & advokat Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Kendelse af 15. februar 2019, KONE A/S I sagen havde SKI forberedt et udbud af elevatortjenester, herunder reparationer. Ordregiver havde ikke ladet indkøb af reservedele indgå i evalueringen af tilbuddene, hvilket betød, at indkøbet af Læs mere »

Deltag i konkurrencen

om 'NYT SAMMEN BEDRE'-prisen og Hverdagsinnovationsprisen Nu kan du indstille din eller andres innovation til Center for Offentlig Innovation og COK's nationale innovationspriser. 8 ud af 10 offentlige arbejdspladser er innovative. De fleste innovationer bliver skabt i samarbejde med andre aktører, endnu flere har medarbejderne i en nøglerolle, og de nye løsninger skaber værdi for både Læs mere »

Ændringer i udbudsloven

Folketinget vedtog i sidste uge nogle ændringer i udbudsloven, som vil give ordregiver to nye pligter i forbindelse med udbud: At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 Læs mere »

Har du tilmeldt dig netværksmødet i marts?

Næste møde i udbudsnetværket afholdes den 20. og 21. marts i København. Nogle af de emner som er på programmet er mediation, virksomhedsoverdragelse og udbud af brede sortimenter. Se programmet og tilmeld dig her. Medlemskab af netværket er nødvendig. Læs mere om udbudsnetværket