Nyheder

Professionalisering af indkøb

Kommunerne har i den grad professionaliseret arbejdet med indkøb gennem de sidste mange år. En fortsat professionalisering af de klassiske indkøbsopgaver og fokus på indkøbsadfærden i hele kommunen er en forudsætning og katalysator for, at indkøbsområdet fortsat kan bidrage til effektiviseringsgevinster, understøtte udviklingen af opgaveløsningen på de enkelte fagområder og fremme bæredygtige løsninger. Indkøb skaber Læs mere »

Indkøb skal skabe værdi i kerneforretningen

Den nye fælleskommunale indkøbsstrategi sætter sejl mod næste skridt i professionaliseringen af kommunernes forbrug og indkøb. Det handler om i endnu højere grad at bruge indkøbskompetencerne i kerneforretningen, hvor størstedelen af kommunernes indkøb foretages, så kommunerne herigennem kan skabe råderum og udvikle opgaveløsningen. Fra fokus på varekøb til forbrug i hele organisationen I forhold til Læs mere »

Når bæredygtige valg skaber råderum

Med en samlet indkøbsvolumen på op imod 100 mia. kr. om året er kommunernes indkøb et oplagt sted at starte, hvis man vil realisere bæredygtige ambitioner og grøn omstilling i den kommunale sektor. Læs tre eksempler på, hvordan kommuner er lykkedes med at omlægge til en mere bæredygtig indkøbspraksis og samtidig høste økonomiske gevinster. Bæredygtige Læs mere »

Ny fælleskommunal indkøbsstrategi

- skal skabe råderum og understøtte bæredygtige løsninger Kommunerne har fået en ny fælleskommunal indkøbsstrategi ”Indkøb med mening”. Strategien har fokus på, at indkøb er en dagsorden, der bør optage hele den kommunale organisation, da professionelle indkøb er en vej til at sikre mest mulig velfærd for pengene og løfte kommunernes bæredygtige ambitioner. Stor indkøbsvolumen Læs mere »

KL’s nyhedsbrev “Råderum”

Hver måned udgiver KL’s Omstillings- og Udviklingsenhed nyhedsbrevet ’Råderum’, der har mere end 1200 faste abonnenter. Nyhedsbrevet formidler viden om metoder, indsatser og greb der kan bidrage til at skabe økonomisk råderum i kommunerne. I den nyeste udgave af nyhedsbrevet ’Råderum’ kan du blive klogere på den nye fælleskommunale indkøbsstrategi for 2020-2024, samt hvordan indkøb Læs mere »

Fælleskommunalt indkøb af værnemidler

I denne artikel finder du informationer om den fælleskommunale indsats for at sikre værnemidler. Danske kommuner arbejder sammen for at sikre, at plejecentre og andre kommunale funktioner har tilstrækkeligt med værnemidler som mundbind, visirer, håndsprit, engangskitler etc. Aarhus Kommune står i spidsen for samarbejdet, som går under navnet Kommunalt Værnemiddel Indkøb (KVIk), sammen med kommuner Læs mere »

Coronavirus

Af Partner Annelouise Dalgaard Pedersen, Advokat Sidsel Marcussen og  Advokatfuldmægtig Sebastian Greva, Horten Advokatpartnerselskab Artiklen er skrevet før vedtagelsen af Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af covid-19 med tilhørende bekendtgørelse” Coronavirus skaber stadig større problemer i forsyningskæder verden over. Med virussens hurtige spredning følger i mange tilfælde forsinkelser og leverancesvigt, Læs mere »

COVID-19-konsekvens: Tidsfrister

- Tidsfrister i udbudsprocessen kan forlænges Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at offentlige ordregivere kan forlænge tilbudsfristerne for offentlige udbud, så længe det er begrundet i varetagelsen af saglige hensyn som følge af COVID-19 foranstaltningerne. Læs mere på Bedre udbud

Prismodel gør det nemt at afgøre udbudskonkurrencer

af Preben Boock, Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning har succes med at bruge en nem prismodel til at afgøre udbudskonkurrencer. Erfaringen er, at modellen bidrager til at skabe bedre og mere gennemskuelige udbud for både udbyder og tilbudsgivere. Siden 2013 har Hillerød Forsyning afgjort flertallet af sine store udbud ved hjælp af en særlig prismodel, der gør det Læs mere »

Den Ansvarlige Indkøber – version II

Velkommen til et opdateret værktøj på en ny teknisk platform. Den Ansvarlige Indkøber har to indgange. I trin for trin-guiden får du inspiration til at komme i gang med ansvarlige indkøb og indsigt i rammerne for ansvarligt indkøb. Guiden byder også på eksempler og praktiske erfaringer. Hvis du skal have hjælp i forbindelse med indkøb af Læs mere »