Nyheder

Overholdes det lovpligtige producentansvar?

Miljøstyrelsen og DPA-System har netop igangsat en informationskampagne rettet mod offentlige indkøbere. Nedenfor fremgår deres informationsbrev og tilhørende folder. Til den ansvarlige for offentlige indkøb Denne informationsbrochure fremsendes på baggrund af en udbudssag i en stor statslig virksomhed, hvor den vindende leverandør af belysningsudstyr viste sig ikke at opfylde sit producentansvar. Den statslige kontraktudbyder blev Læs mere »

Hvornår må ordregiver udelukke?

- Klarere rammer fra EU-Domstolen af Michael Steinicke og Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma I Danmark har flere store sager givet kommunerne grå hår på hovedet, når det kommer til udelukkelse fra udbud, herunder ATEA-sagen og senest spørgsmålet om Danske Bank og hvidvask. EU-Domstolen har gennem tiden taget stilling til en række sager om mulighederne Læs mere »

Udvikling og innovation i indkøb

Som led i den fælleskommunale indkøbsstrategi 2017-2020 har KL bl.a. etableret et samarbejdsforum bestående af ca. 25 kommunale udbuds- og indkøbschefer, repræsentanter fra leverandørsiden og SKI. Formålet med forummet er, at styrke udviklingsperspektivet samt udveksle inspiration og erfaringer med innovative indkøb. Ved at samle både ordregiver og leverandører giver forummet et godt udgangspunkt for at Læs mere »

Region Sjælland indgår partneraftale

Aleris Hamlet vandt udbud af udredning og behandling Region Sjælland har indgået en aftale om udredning og behandling af patienter på privathospitalet Aleris Hamlet, så regionen kan overholde fristerne i forhold til patienterne. Læs hele nyheden på dknyt den 12. juni 2019

Retssikkerhedsprincippet i praksis

Af advokat, partner Anja Piening og advokat, partner Helle Lorentsen Bøgeskov, Nørgaard Piening advokater ’’Retssikkerhedsprincippet’’ er omtalt i Udbudsdirektivet samt i EU-Domstolens praksis. EU-Domstolen sætter i en ny dom fokus på dette princip i udbudsretlig sammenhæng. Og det er nyt. Det skete i Lavorgna-sagen, hvor Domstolen afsagde dom den 2. maj 2019 (sag C-309/18). Sagen Læs mere »

Gratis juridisk rådgivning til innovative IT-udbud

Europa-Kommissionen tilbyder via European Assistance for Innovation Procurement (Eafip), gratis støtte til offentlige ordregivere, der ønsker at gennemføre innovative IT-udbud. Ansøgningsfristen er nu rykket til den 13. september 2019. Alle offentlige myndigheder fra Danmark har mulighed for at ansøge om gratis rådgivning til innovative IT-udbud fra European Assistance for Innovation Procurement Eafip.  Bistanden vil primært Læs mere »

Ordregiver må (næsten) altid annullere et udbud

Advokat og partner Mikala Berg Dueholm og advokatfuldmægtig Trine Louise Larsen, begge DLA Piper Denmark Ordregiver har vide rammer til at annullere et udbud, og klager over ordregivers annullation tages næsten aldrig til følge af Klagenævnet for Udbud. Det er dog et krav, at ordregivers annullation er i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet og i øvrigt sagligt Læs mere »

ESPD-tjeneste er lukket

Europa-Kommissionen har den 2. maj 2019 lukket for adgangen til ESPD-tjenesten. Ordregivere har pligt til at gennemføre udbud elektronisk, og ESPD’et er dermed integreret i de elektroniske udbudssystemer, som udbydes i Danmark i dag. Læs mere om ESPD-tjenesten her

Sociale klausuler

- Hvorfor og Hvordan? inkl. en tjekliste af partner Rikke Søgaard Berth, Horten Advokatpartnerselskab  Hvad forstår man ved "sociale klausuler"? "Sociale klausuler" er en samlebetegnelse for de mere "bløde" vilkår, som man som offentlig ordregiver kan indsætte i sine kontrakter. Vilkårene retter sig ikke mod kerneleverancen, men vedrører fx den måde, ydelsen er produceret på. Betegnelsen Læs mere »

Aarhus Kommunes CSR bilag

Aarhus Kommune sender udkast til CSR bilag, som forventes at skulle indgå som en integreret del af kommunens udbudsmateriale, i offentlig høring. I Aarhus Kommune vil vi yde et bidrag til opfyldelsen af FNs verdensmål ved at sætte større fokus på 360 graders ansvarlig samhandel og investeringer, når kommunen går i udbud. Ansvarlighed forstås bredt, Læs mere »