Nyheder

Ny udbudsportal i Gladsaxe

-  gør det nemt at byde på mindre byggeopgaver   Gladsaxe Kommune digitaliserer udbudsprocessen på mindre byggeopgaver. Det gør det nemmere for håndværkere at komme i spil til byggeopgaver på skoler og institutioner i Gladsaxe for i alt 40 mio. kroner om året. Er du tømrer, murer, maler eller noget helt fjerde inden for byggeområdet? Så Læs mere »

Positiv opfyldelsesinteresse og annullation

-kendelse af 17. december 2020, De Forenede Dampvaskerier A/S af professor Michael Steinicke og advokat Anders Nørgaard Jensen, begge PUBLICURE Advokatfirma Udbudsklagesagen kan i visse tilfælde kan bestå af to trin: Først en sag om ansvarsgrundlaget og dernæst, hvis klager får helt eller delvist medhold, en efterfølgende sag om erstatning. Klageren forfølger sædvanligvis erstatningskravet, hvis Læs mere »

Autoritá-sagen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på baggrund af en række henvendelser gennemgået dommen for at skabe klarhed over, hvilke konsekvenser udfaldet har for dansk udbudspraksis. EU-Domstolen har i dommen i sag C-216/17, Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl mod Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica – Sebino (ASST), m.fl. udtalt Læs mere »

Covid-19 og udbud

Hvad gør du med dit indkøb eller udbud nu? Få her genveje til relevant information og vejledning, der kan hjælpe dig videre. Svar på spørgsmål om statens kontrakter og COVID-19 Situationen med coronavirus giver anledning til en række spørgsmål om, hvordan vi håndterer det offentliges kontrakter med private leverandører. Generelt opfordrer vi det offentlige til Læs mere »

Udbuds- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet?

Af partner, advokat Anja Piening og partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov, Nørgaard Piening Advokater  EU-Domstolen har i en præjudiciel afgørelse i sagen C-521/18, Pegaso og Sistemi de Sicurezza mod Poste Tutela SpA, af 28. oktober 2020 opridset, hvornår man som ordregiver er forpligtet til at udbyde efter reglerne i forsyningsvirksomhedsdirektivet[1], og hvornår man i stedet Læs mere »

Om forskellen mellem rammeaftaler og kontrakter

Af Jesper Strøh, advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, og Anders Birkelund Nielsen, partner og advokat, Bech-Bruun Advokatpartnerselskab Månedens kendelse handler om forskellen mellem rammeaftaler og kontrakter. I kendelse af 7. oktober 2020, Remondis A/S mod Hedensted Kommune, fastslog Klagenævnet for Udbud, at en rammeaftale er karakteriseret ved, at den fastlægger vilkårene for nye kontrakter. Det forhold, at Læs mere »

Strategi for grønne offentlige indkøb

Med strategien ’Grønne indkøb for en grøn fremtid’, der blev præsenteret forleden, sætter regeringen en udvikling i gang, hvor de offentlige indkøb bliver en afgørende forandringsmotor for at nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2030. Hvert år køber det offentlige ind for samlet set 380 milliarder kroner – fra mad i Læs mere »

Tildelingsprocedure i strid med forhandlingsforbuddet

Advokat Sidsel Marcussen og advokatfuldmægtig Sebastian Greva, Horten Advokatpartnerselskab Månedens udbudskendelse er en særlig én af slagsen. Klagenævnet for Udbud har nemlig på "bagkant" offentliggjort en fumus-kendelse fra den 29. maj 2020, som ikke er blevet til Klagenævnets endelige kendelse. I kendelsen ses nogle interessante betragtninger omkring en særlig tildelingsprocedure samt reglerne om unormalt lave Læs mere »

Ny vejledning om fælles bud på opgaver

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning redgør bl.a. for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen har undervejs i skriveprocessen været i åben høring. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte Læs mere »

75% rabat samme dag som kontraktindgåelsen

Om anvendelsen af SKI’s rammeaftale 02.19 Af Mikala Berg Dueholm, partner og advokat, DLA Piper Denmark Emilie Fouirnaies Buchvald, advokatfuldmægtig, DLA Piper Denmark Klagenævnet for Udbud har 19. august 2020 afsagt kendelse i sagen EG A/S mod Egedal Kommune omhandlende Egedal Kommunes indgåelse af en aftale på SKI’s rammeaftale 02.19 samt en prisjustering i forbindelse Læs mere »