Nyheder

Inspirationskatalog til Facility Management

Som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) er der gennemført en kortlægning af facility management i kommunerne. Formålet har været at udarbejde anbefalinger, inspiration og understøttende værktøjer til kommunerne vedr. organisering, køb og udbud på facility managementområdet. Til at understøtte kommunernes arbejde er der udarbejdet et inspirationskatalog baseret på de erfaringer, konsulenterne har observeret i Læs mere »

Ny vejledning om dokumentation ved udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver nu en udvidet vejledning om ESPD, der også gennemgår spørgsmål om dokumentation for oplysningerne afgivet i ESPD'et samt vejleder i brugen af e-Certis. Læs hele vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen's hjemmeside I notatet ”Gennemgang af reglerne om dokumentation” giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en deltaljeret juridisk gennemgang af reglerne i udbudsloven om Læs mere »

Konkurs: Pleje Plus er gået i minus

For otte dage siden fyrede Lolland Kommune den private pleje-aktør. Nu kom konkursbegæringen - fra firmaet selv. Også borgere i Halsnæs og Guldborgsund er ramt.  Læs mere på dknyt den 30. juni 2017

Publikation: Bedre adgang til udbud for SMV’er

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgiver femte artikel i publikationsserien "Velfungerende markeder". Artiklen præsenterer en evaluering af det såkaldte opdel eller forklar-princip i udbudsloven. Opdel eller forklar-princippet forpligter ordregiver til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delaftaler. Desuden skal ordregiver forklare, hvorfor en kontrakt evt. ikke er opdelt. Formålet er at sikre, at Læs mere »

Ny vejledning om skattemæssige forhold i offentlige udbud

Ny vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gør det klart, hvordan der kan stilles krav om skattemæssige forhold i forbindelse med udbud, og hvor grænserne går inden for EU's udbudsregler. Du kan finde vejledningen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Rapport om privat ældrepleje

Privatansatte i ældreplejen er usikre på deres løn og jobsikkerhed, og det gør dem ekstra bange for at ytre sig om kritisable forhold, viser undersøgelse.  Det er mindre trygt at være privatansat, hvis man arbejder i ældreplejen. Det er i hvert fald oplevelsen blandt de ansatte, viser en ny rapport fra det nyoprettede Center for Læs mere »