Nyheder

Konkursramt privat plejefirma overlever i Hjørring

Samme kontrakt, samme brugere, samme medarbejdere, samme overenskomst og samme daglige ledelse. Men ny ejer og ingen problemer med lønnen. Det konkursramte private plejefirma Din Hjemmepleje ApS overlever i Hjørring med nye ejer, skriver flere lokale medier. Firmaet SDS Pleje Holding har overtaget konkursboet, og tirsdag fik det Hjørring Kommunes godkendelse som privat leverandør, fortæller Læs mere »

Ny indkøbsstrategi skal skabe mere velfærd

Indkøb handler om velfærd. Det er et centralt budskab i den nye fælleskommunale indkøbsstrategi, som netop er offentliggjort. Med strategien, som KL’s bestyrelse har vedtaget, fastlægges en række ambitiøse målsætninger for videreudvikling af det kommunale indkøb frem mod 2020. Af Peter Østergaard, teamleder og Peter Riis, chefkonsulent - begge fra KL’s økonomiske sekretariat. Indkøb handler Læs mere »

Indhentelse af supplerende oplysninger

- ny afgørelse fra EU Domstolen Spørgsmålet om indhentning af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen, har siden Manova sagen været et debatteret emne. Den seneste afgørelse fra EU-Domstolen, C-387/14, Esaprojekt, er endnu et eksempel på en række sager der har været afsagt siden Manova. Afgørelsens resultat er på linje med tidligere afgørelser og dermed ikke overraskende. Læs mere »

IKU-tal for 2016 offentliggjort?

I 2016 konkurrenceudsatte kommunerne 26,9 pct. af de opgaver, der kunne konkurrenceudsættes. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll giver i en pressemeddelelse udtryk for at IKU er for lav og vokser for langsomt. Læs hele pressemeddelelsen på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside  

Klar besked fra kommuner: “Gør jeres hjemmearbejde”

Klar besked fra kommuner til leverandører af velfærdsteknologi: ”Gør jeres hjemmearbejde” Kommunerne har brug for innovative velfærds- og sundhedsløsninger til borgerne. Men komplicerede udbudsregler og beslutningsgange gør det svært for især små og mellemstore virksomheder at få del i de 85 milliarder, landets 98 kommuner hvert år køber ind for. Væksthus Hovedstadsregionen stiller derfor et Læs mere »

Tema: Tid til netværk!

Måske har du allerede hørt om vores udbudsnetværk? Udbudsportalen faciliterer et netværk bestående af medarbejdere fra offentlige myndigheder. Der er ca. 50 medlemmer af netværket, hvor en del har været med helt fra netværkets start i 2008. Formålet med Udbudsnetværket er at skabe nogle gode betingelser for kompetenceudvikling, læring og vidensdeling for personer, der i praksis arbejder med udbud Læs mere »

Kan man udskyde fristen for indhentelse af dokumentation?

Af Julia Vorgod og Maj-Britt Böwadt, Legal Consulting, Rambøll Management Consulting Før ordregivers tildelingsbeslutning skal ordregiver, jf. Udbudslovens § 151, stk. 1, kræve, at den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten eller rammeaftalen til, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD. Ordregiver kan desuden på et hvilket som helst Læs mere »