Nyheder

Udbudsnetværk i oktober – skal du med?

Så blev vi færdige med programmet for næste møde i Udbudsnetværket! Du kan se programmet her Dagene byder - også denne gang - på masser af spændende emner og fremragende oplægsholdere. Eksempelvis vil Martin Stæhr fra Udbudsjura.dk gennemgå seneste kendelser fra Klagenævnet for Udbud, herunder kendelsen vedr. offentliggørelse af evalueringsmodeller og Andreas Christensen fra Horten fortæller Læs mere »

Beskrivelse af evalueringsmetoder

- Letter Klagenævnet tågen om udbudslovens § 160 ? v/Michael Steinicke, Povl Nick Bronstein og Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma P/S Et af de mest omtalte emner med udbudsloven har været indsættelsen af lovens § 160, der som noget nyt bl.a. foreskriver, at udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om den evalueringsmetode, som ordregiver ønsker at anvende Læs mere »

Evalueringsmetoder – krav og frihedsgrader

Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet, før tilbuddene modtages. Så hvordan giver ordregiver sig selv de bedste rammer for at foretage tilbudsevalueringen? Svaret ligger delvist gemt i udbudsreglernes fleksibilitet – og så har Klagenævnet for Udbud netop afsagt en kendelse, der lemper kravene til detaljeringsgraden. Af Kristoffer Kiilsholm Ottesen Danmark fik Læs mere »

Togudbud skaber splid på tværs af kommunegrænser

Et næsten samlet Folketing er blevet enige om at genudbyde togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Det får nu flere til at skændes på tværs af kommunegrænserne. Hvor skal toget stoppe? Og hvem skal køre det? Det er blevet den varme kartoffel i kommunerne i Midtjylland. En aftale fra Folketinget om at genudbyde togtrafikken i Midt- Læs mere »

Ny afgørelse øger klarhed om udbudsloven

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan udbudslovens §160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes. Læs mere om afgørelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Ny spændende SKI it-rammeaftale på vej

Af: Lars Kjær Kuhlmann, Partner, KuCon ApS. En stor del af de private leverandører i ”offentlig it-Danmark” venter med spænding på den kommende SKI 02.18 aftale, der er endog meget nært forestående. Faktisk kan udbudsbekendtgørelsen i skrivende stund meget vel allerede være indsendt til Ted. Baggrunden for denne rammeaftale er, at for efterhånden 8 år Læs mere »

Inspirationskatalog til Facility Management

Som led i moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (MEP) er der gennemført en kortlægning af facility management i kommunerne. Formålet har været at udarbejde anbefalinger, inspiration og understøttende værktøjer til kommunerne vedr. organisering, køb og udbud på facility managementområdet. Til at understøtte kommunernes arbejde er der udarbejdet et inspirationskatalog baseret på de erfaringer, konsulenterne har observeret i Læs mere »