Nyheder

Vi rydder op!

Udbudsportalen får i disse dage en opdatering. Vi laver en gennemgang af al materialet på portalen og vurderer om det fortsat skal ligge online. Vi afdækker om vi i farten har glemt noget, som har relevans at linke til på portalen. Og vi rokerer lidt rundt, så vi får genskabt den struktur vi ønskede for Læs mere »

Snyd med udbud

Klagenævn i hård kritik af Bispebjerg Hospital Nævnet skriver i sin afgørelse, at konsortiet KHR var blevet 'favoriseret'. Blandt andet var der videregivet 'fortrolige oplysninger til KHR' under forløbet Bispebjerg Hospital brød reglerne for udbud, da det tildelte en opgave om at tegne et nyt hospital til 1,6 mia. kr. til et konsortium med firmaet Læs mere »

Kommunernes arbejde med konkurrenceudsættelse

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udkommer løbende med aktuelle artikler om konkurrence- og forbrugerforhold. Artiklerne vil blandt andet servere større analyser og faglige vurderinger i en kortere og mere tilgængelig form. Der er stor forskel på, hvor meget konkurrence kommunerne skaber om deres opgaver. I 2016 var den laveste grad af konkurrenceudsættelse i en kommune på 17,6 pct. Den højeste var Læs mere »

Aktindsigt, indkøbsfællesskaber og interne dokumenter

Af Anders Nørgaard Jensen, advokat, partner, PUBLICURE advokatfirma Klagenævnet for Udbud har i en nylig kendelse af 15. september 2017 om aktindsigt taget stilling til et spørgsmål af praktisk betydning for aktindsigt i indkøbsfællesskabernes udbudssager. Klagen angik FællesUdbud Sjælland v/Holbæk Kommunes (”FUS”) delvise afslag på aktindsigt i samtlige tilbudsgiveres tilbudsmateriale samt gevinstberegning i forbindelse med et Læs mere »

Beskrivelse af evalueringsmetoder

- Letter Klagenævnet tågen om udbudslovens § 160 ? v/Michael Steinicke, Povl Nick Bronstein og Anders Nørgaard Jensen, PUBLICURE Advokatfirma P/S Et af de mest omtalte emner med udbudsloven har været indsættelsen af lovens § 160, der som noget nyt bl.a. foreskriver, at udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om den evalueringsmetode, som ordregiver ønsker at anvende Læs mere »

Evalueringsmetoder – krav og frihedsgrader

Ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet, før tilbuddene modtages. Så hvordan giver ordregiver sig selv de bedste rammer for at foretage tilbudsevalueringen? Svaret ligger delvist gemt i udbudsreglernes fleksibilitet – og så har Klagenævnet for Udbud netop afsagt en kendelse, der lemper kravene til detaljeringsgraden. Af Kristoffer Kiilsholm Ottesen Danmark fik Læs mere »

Togudbud skaber splid på tværs af kommunegrænser

Et næsten samlet Folketing er blevet enige om at genudbyde togtrafikken i Midt- og Vestjylland. Det får nu flere til at skændes på tværs af kommunegrænserne. Hvor skal toget stoppe? Og hvem skal køre det? Det er blevet den varme kartoffel i kommunerne i Midtjylland. En aftale fra Folketinget om at genudbyde togtrafikken i Midt- Læs mere »

Ny afgørelse øger klarhed om udbudsloven

Ordregivere kan undlade at offentliggøre hele evalueringsmetoden i deres udbudsmateriale. Det har Klagenævnet for Udbud afgjort i en principiel sag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indbragte sagen for nævnet for at skabe klarhed om, hvordan udbudslovens §160 vedrørende offentliggørelse af evalueringsmodeller skal tolkes. Læs mere om afgørelsen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Ny spændende SKI it-rammeaftale på vej

Af: Lars Kjær Kuhlmann, Partner, KuCon ApS. En stor del af de private leverandører i ”offentlig it-Danmark” venter med spænding på den kommende SKI 02.18 aftale, der er endog meget nært forestående. Faktisk kan udbudsbekendtgørelsen i skrivende stund meget vel allerede være indsendt til Ted. Baggrunden for denne rammeaftale er, at for efterhånden 8 år Læs mere »