Nyheder

Udligning af konkurrencefordel

Af partner, advokat Helle Lorentsen Bøgeskov og cand.merc.jur. Haroun Mani, Nørgaard Piening Advokatanpartsselskab, august 2020 Udbudsrettens princip om ligebehandling indebærer, at ordregiver er forpligtet til at udligne den konkurrencefordel, som den hidtidige leverandør måtte have i det omfang, det er teknisk enkelt at foretage en udligning, og udligningen er økonomisk rimelig og ikke indebærer en Læs mere »

Det velfærdsteknologisk landkort

Det velfærdsteknologiske landkort er et sted, hvor kommunerne kan dele erfaringer om velfærdsteknologi med hinanden. https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/velfaerdsteknologi/det-velfaerdsteknologiske-landkort/

Miljøstyrelsen lancerer helt nye værktøjer

til beregning af totalomkostninger for motorkøretøjer Totalomkostninger eller TCO (total cost of ownership) dækker over beregningen af et produkts pris henover hele dets levetid ved at medregne alle de omkostninger, der er forbundet med køb, anvendelse og afhændelse. FORCE Technology har for Miljøstyrelsen udviklet nye TCO-værktøjer for motorkøretøjer. Værktøjerne har til formål at hjælpe offentlige Læs mere »

Udviklingsforløb: Strategisk indkøb og forbrug

KL udbyder i samarbejde med Prokura et udviklingsforløb om strategisk indkøb og optimering af forbrug i hele organisationen. Formålet med forløbet er at understøtte kommunerne i at udvikle og styrke deres praksis ift. indkøb i kerneforretningen med henblik på at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster. Udviklingsforløbet henvender sig således til kommuner, der gerne vil udvikle Læs mere »

Miljøstyrelsen har netop udgivet to nye rapporter

PRISEN FOR CIRKULÆRE INDKØB Hvad koster det at købe cirkulært ind? De mest klimavenlige indkøb er i de fleste tilfælde også de billigste ift. totaløkonomien. Det er hovedkonklusionen i rapporten ”Prisen for cirkulære indkøb” som indeholder en analyse af det offentliges indkøb af produkter efter cirkulær økonomi-principper. Analysen undersøger de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved Læs mere »

Ny digital løsning til udbud i staten

Rådgivningsenheden har lanceret en ny digital løsning til fælles udbudsskabeloner i staten. Den nye digitale løsning gør indkøbere i staten i stand til selv at generere skræddersyede udbuds- og indkøbsdokumenter. Ved besvarelse af et spørgeskema udvikles en hel pakke fuldt tilpassede Word-skabeloner designet til behovet og det konkrete indkøb. https://www.linkedin.com/company/raadgivningsenheden/videos/    

Indkøb af isolationsophold

Til tilvejebringelsen af isolationsfaciliteter til indkvartering af borgere i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom (covid-19) kan kommunerne få hjælp og vejledning i Sundhedsstyrelsens materiale: Bekendtgørelse Retningslinjer Informationsmateriale til både borgere og personale på isolationsfaciliteterne Rammepapir Kravsspecifikation Bemærk, at Sundhedsstyrelsens materiale målrettet borgere og personale også er oversat til engelsk, og kan findes her  https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Isolation-ved-paavist-COVID-19

GATE 21: Otte nye projekter søger partnere

Den grønne omstilling forsætter målrettet med otte nye projekter, der alle søger partnere. De favner bredt fra energirenovering i boliger til droner som fremtidens grønne transport. Læs mere om hvert enkelt projekt nedenfor eller hent en samlet oversigt. Gate-21-Nyt-om-projektudvikling-juni-2020

UDBUD OG FORSIKRING

ER DE TO VERDENER FORENELIGE? Det kan synes uoverskueligt at tilrettelægge en udbudsprocedure i overensstemmelse med udbuds- reglerne, når indkøbet skal ske på et marked, der i vid udstrækning er funderet på traditioner, relationer og massive forhandlinger om pris og vilkår. Forsikringsmarkedet er ikke særligt udbudserfarent, og det kan være komplekst at forene interessen i Læs mere »